Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

Izdarīt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 112., 183. nr.; 2013, 126. nr.; 2014, 6. nr.; 2015, 248. nr.; 2019, 253. nr.; 2021, 12.A, 244.B nr.; 2022, 75.A nr.) šādus grozījumus:

1. 13. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "ceturto" ar vārdu "piekto";

aizstāt otrajā, trešajā un piektajā daļā vārdu "trešo" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "ceturto" (attiecīgā locījumā).

2. 18. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārvaldnieks, kurš noslēdzis pārvaldīšanas līgumu ar dzīvojamās mājas īpašnieku, mēneša laikā no pārvaldīšanas līguma noslēgšanas reģistrējas pārvaldnieku reģistrā (turpmāk arī - reģistrs), iesniedzot reģistra amatpersonai likumā noteiktos dokumentus.";

izslēgt trešo daļu.

3. Izslēgt 20. panta pirmās daļas 3. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 29. decembrī

12.01.2024