Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.; 2016, 255. nr.; 2017, 156. nr.; 2019, 118. nr.; 2020, 240.A nr.; 2021, 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6. pants. Mikrouzņēmumu nodokļa likme

Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 25 procenti."

2. Izslēgt 7.1 panta sesto un septīto daļu.

3. Izteikt 11. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja nodokļu kontrolē konstatēto mikrouzņēmumu nodokļa pārkāpumu nodokļu administrācija mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam papildus aprēķina un par labu budžetam piedzen samazināto nodokli un nokavējuma naudu par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu kontroles uzsākšanas dienai."

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 7. decembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 21. decembrī

01.01.2024