Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 727

Rīgā 2023. gada 16. novembrī (prot. Nr. 56 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 15. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt rīkojuma nosaukumā vārdus "nekustamo īpašumu" ar vārdiem "nekustamā īpašuma".

2. Aizstāt rīkojuma 1. punktā vārdus "šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti" ar vārdiem "šādu valsts nekustamo īpašumu, kas ierakstīts".

3. Svītrot 1.1. apakšpunktu.

4. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro."

5. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Nekustamā īpašuma valdītājam nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu."

Ministru prezidente E. Siliņa

Finanšu ministrs A. Ašeradens

16.11.2023