Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 646

Rīgā 2023. gada 14. novembrī (prot. Nr. 57 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
5. panta piekto daļu, 18. panta pirmo un 1.1 daļu,
28. panta piekto daļu un likuma "Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās
zonās" 3. panta desmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 132. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 23., 103., 177. nr.; 2010, 51./52., 97. nr.; 2015, 30. nr.; 2018, 142. nr.; 2019, 129. nr.; 2021, 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Naftas produktus uzskata par iezīmētiem (marķētiem), ja 1000 litriem naftas produktu ir pievienota šo noteikumu 26.punktā minētā sarkanā krāsviela un šo noteikumu 27.punktā minētā ķīmiskā viela (fiskālais marķieris) attiecīgajā daudzumā."

2. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Par sarkano krāsvielu izmanto N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīnu (CAS numurs 6368-72-5) - vismaz 5,0 gramus."

3. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Par ķīmisko vielu (fiskālo marķieri) izmanto butoksibenzolu (CAS numurs 1126-79-0) - vismaz 9,5 gramus, bet ne vairāk kā 14,0 gramu."

4. Papildināt ar 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Piegādātājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus līdz 2024. gada 31. decembrim drīkst realizēt lietotājam Latvijas Republikā, nepievienojot papildus šo noteikumu 27.punktā minēto ķīmisko vielu (fiskālo marķieri), ja iezīmētiem naftas produktiem uz 1000 litriem ir pievienota ķīmiskā viela N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazo­benzol-4-amīns (Solvent Yellow 124) - vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami un ja ķīmiskā viela ir iegādāta līdz 2023. gada 25. jūlijam."

Ministru prezidente E. Siliņa

Finanšu ministrs A. Ašeradens

22.11.2023