Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 746

Rīgā 2023. gada 16. novembrī (prot. Nr. 57 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām"

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 238. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. NUTS III - pieci statistiskie reģioni."

2. Papildināt ar 2.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.8. Tukuma novads;".

3. Papildināt ar 2.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.2. Jūrmalas valstspilsēta;".

4. Papildināt ar 2.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3. Ādažu novads;".

5. Papildināt ar 2.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.4. Ķekavas novads;".

6. Papildināt ar 2.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.5. Mārupes novads;".

7. Papildināt ar 2.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.6. Olaines novads;".

8. Papildināt ar 2.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.7. Ropažu novads;".

9. Papildināt ar 2.3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.8. Salaspils novads;".

10. Papildināt ar 2.3.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.9. Siguldas novads;".

11. Papildināt ar 2.5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.9. Limbažu novads;".

12. Papildināt ar 2.5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.10. Ogres novads;".

13. Papildināt ar 2.5.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.11. Saulkrastu novads;".

14. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1059/2003 4. panta 2. punktam Centrālajai statistikas pārvaldei sniegt Eiropas Komisijai informāciju par izmaiņām Latvijas Republikas statistiskajos reģionos."

15. Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šā rīkojuma 1.3. apakšpunktā minētos Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma NUTS III piecus statistiskos reģionus izveido ar 2024. gada 1. janvāri. Līdz tam pastāv Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma NUTS III seši statistiskie reģioni."

16. Papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Šā rīkojuma 2.4. apakšpunktā minētais Pierīgas statistiskais reģions pastāv līdz 2023. gada 31. decembrim."

17. Papildināt ar 3.3 punktu šādā redakcijā:

"3.3 Šā rīkojuma 2.1.8., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.5.9., 2.5.10. un 2.5.11. apakšpunktā minētās administratīvās vienības attiecīgo statistisko reģionu sastāvā iekļauj ar 2024. gada 1. janvārī."

Ministru prezidente E. Siliņa

Ekonomikas ministrs V. Valainis

16.11.2023