Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par uzņēmējdarbību"

Izdarīt likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.†nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 22./23.nr.; 1993, 3./4., 12./13., 18./19., 20./21., 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 14., 16., 17., 19.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

32.pants. Uzņēmējdarbības ierobežojumi

Tiek noteikti šādi uzņēmējdarbības ierobežojumi:

1) valsts interešu nodrošināšanai ar īpašiem likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem paredzētie ierobežojumi, kurus realizē valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijas likuma vai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) likumā "Par pašvaldībām" noteiktās kompetences ietvaros realizējamie ierobežojumi;

3) ar speciālām zināšanām un to pārbaudi saistītie ierobežojumi fiziskajām personām, kuras veic uzņēmējdarbību jebkurā formā vai intelektuālo darbu, kas paredz īpašas prasības personas kvalifikācijai, ja to nosaka īpaši likumi vai Ministru kabineta noteikumi;

4) ar finansu un kredīta operācijām un banku darbību saistītie ierobežojumi, ko nosaka Latvijas Banka.

Uzņēmējdarbības ierobežojumi tiek realizēti, izsniedzot speciālu atļauju (licenci) vai profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kārtībā, ko nosaka Ministru kabinets vai tā pilnvarotas institūcijas, pašvaldības, profesionālās apvienības, Latvijas Banka.

Pirms atļaujas (licences) vai sertifikāta saņemšanas pretendentam jāsamaksā likumā vai Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva. Maksu par atļauju (licenci) vai sertifikātu nosaka izsniedzējinstitūcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Valsts Ministru kabineta personā rezervē sev tiesības noteikt valsts monopolu uz atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem, kas saistīti ar valsts un pilsoņu drošību.

Visus strīdus, kas rodas, piemērojot uzņēmējdarbības ierobežojumus, izskata augstākā institūcija vai tiesa."

Pārejas noteikumi

1. Līdz šajā likumā minēto Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanai visas iepriekš izsniegtās atļaujas (licences) ir spēkā. Šo atļauju (licenču) pārreģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.135 "Par grozījumiem likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 16.nr.), Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.153 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.) un Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.170 "Par grozījumu 1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 19.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1995.gada 29.martā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1995.gada 18.aprīlī

02.05.1995