Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums Nr. 167

Rīgā 2023. gada 28. septembrī

Par karantīnas atcelšanu

Sakarā ar to, ka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) inficētajā novietnē, kas atrodas Rēzeknes novada, Nagļu pagastā (novietnes reģistrācijas numurs Lauksaimniecības datu centra datu bāzē LV1365019) ir veikta novietnes pārbaude un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors 2023. gada 28. augustā sastādīja novietnes LV1365019 dzīvnieku un novietnes pārbaudes protokolu NR. V782300565, konstatējot, ka dzīvnieku īpašnieks novietnē ir veicis primāro dezinfekciju, par ko ir sastādīts dezinfekcijas akts, un to, ka ar valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 2023. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 134 "Par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Rēzeknes novada Nagļu pagastā" noteiktajā aizsardzības un uzraudzības zonā esošajās novietnēs ir veikti cūku klīniskie izmeklējumi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2019. gada 17. decembra deleģētajā regulā 2020/687, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, turpmāk - Eiropas Komisijas deleģētā regula 2020/687, noteiktajām prasībām un to izmeklējumu rezultāti ir negatīvi uz Āfrikas cūku mēri, pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 27. panta piekto daļu un uz Eiropas Komisijas deleģētās regulas 2020/687 39. un 55. pantu, nosaku:

1. Atcelt valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora 2023. gada 15. augusta rīkojumu Nr. 134 "Par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Rēzeknes novada Nagļu pagastā".

2. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4. Kontroli par rīkojuma izpildi paturu sev.

Valsts galvenā pārtikas un veterinārā
inspektora pienākumu izpildītāja K. Lamberga

03.10.2023