Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā

Izdarīt Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 82., 205. nr.; 2012, 189., 203. nr.; 2014, 108. nr.; 2016, 223. nr.; 2017, 132. nr.; 2019, 57., 225. nr.; 2020, 29., 223. nr.; 2021, 37., 97., 193. nr.; 2022, 187., 204. nr.) šādus grozījumus:

1. 6. pantā:

papildināt trešo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanas gadījumā.";

papildināt ceturto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanas gadījumā - līdz šā režīma atcelšanai.";

papildināt 4.1 daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanas gadījumā - līdz šā režīma atcelšanai."

2. Papildināt 14. panta ceturtās daļas 6. punktu pēc vārda "uzņemšana" ar vārdiem "vai turpmākais dienests".

3. Papildināt 17.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Nacionālo bruņoto spēku komandieris" ar vārdiem "vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks)".

4. Izteikt 36. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemessargs, kurš piedalās ātrās reaģēšanas spēkos Latvijas teritorijā, papildus likumā noteiktajai zemessarga apgādei un sociālajām garantijām (izņemot šā likuma 33. panta pirmajā daļā un 34. panta pirmajā daļā minētās kompensācijas) saņem 50 procentus no šā panta trešās daļas 1. punktā minētās algas, kā arī karavīram noteikto piemaksu par dalību ātrās reaģēšanas spēkos."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 36. panta ceturtajā daļā paredzētā piemaksa izmaksājama par dalību ātrās reaģēšanas spēkos, sākot ar 2023. gada 1. janvāri."

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 14. septembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 2. oktobrī

16.10.2023