Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.10.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-239

Rīgā 2023. gada 29. septembrī
Par Kaspara Briškena komandējumu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 34. panta otro daļu atļaut satiksmes ministram Kasparam Briškenam doties komandējumā uz Čehijas Republiku no 2023. gada 1. oktobra līdz 3. oktobrim.

2. Satiksmes ministra Kaspara Briškena prombūtnes laikā par satiksmes ministra pienākumu izpildītāju iecelt kultūras ministri Agnesi Loginu.

(Mp 02.10.2023. rīkojuma Nr. 2023/1.2.1.-243 redakcijā)

Ministru prezidente E. Siliņa
02.10.2023