Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2023/1.2.1.-237

Rīgā 2023. gada 28. septembrī

Par zemkopības ministra pienākumu izpildītāju

1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 11. pantu zemkopības ministra Armanda Krauzes prombūtnes laikā no 2023. gada 28. septembra līdz 1. oktobrim par zemkopības ministra pienākumu izpildītāju iecelt labklājības ministru Uldi Auguli.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2023. gada 25. septembra rīkojumu Nr. 2023/1.2.1.-232 "Par Armanda Krauzes komandējumu" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 187. nr.).

Ministru prezidente E. Siliņa

28.09.2023