Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 444

Rīgā 2023. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 81. §)

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma
24.2 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 73., 96., 135., 165., 248. nr.) šādu grozījumu:

1. Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu, izņemot pārskatus par ventilācijas investīciju projektiem, kurus izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija, un informē aģentūru par to saskaņošanu. Ja aģentūra vai Izglītības un zinātnes ministrija konstatē, ka pašvaldība investīciju projektam piešķirto finansējumu nav izmantojusi atbilstoši paredzētajam mērķim un šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem vai šo noteikumu 3.6. vai 3.1 8. apakšpunktā minētajā termiņā, aģentūra nosūta pašvaldībai pieprasījumu atmaksāt neatbilstoši izmantoto valsts budžeta finansējumu vai līdz noteiktajam termiņam neizmantoto valsts budžeta finansējumu saskaņā ar aģentūras noteikto maksājumu grafiku;".

Ministru prezidents,
ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš

Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks

12.08.2023