Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.06.2005. - 08.09.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 5. septembra noteikumus Nr. 741 "Kārtība, kādā biedrības, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas saņem licenci vietēja mēroga vienreizējo izložu organizēšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.50

Rīgā 1995.gada 7. martā (prot. nr. 13, 7.§)
Noteikumi par sabiedrisko un reliģisko organizāciju rīkoto izložu organizēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 25.pantu

1. Šie noteikumi nosaka sabiedrisko organizāciju, to apvienību un reliģisko organizāciju (turpmāk tekstā — "organizācija") rīkoto izložu organizēšanas kārtību.

2. Organizācija drīkst rīkot tikai vietēja mēroga vienreizējas izlozes, ja šīs izlozes notiek publiskos sarīkojumos vai dažādu kultūras pasākumu (teātra izrāžu, koncertu, masu svētku pasākumu, festivālu, izstāžu, sporta sacensību) laikā.

3. Pirms izlozes uzsākšanas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāsaņem atļauja (licence) izlozes organizēšanai.

(Grozīts ar MK 27.05.1997. noteikumiem Nr. 194; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 439)

4. Izlozes organizēšanas licences saņemšanai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jāiesniedz:

4.1. pieteikums;

4.2. notāra apstiprināta organizācijas statūtu kopija vai statūtu kopija, uzrādot organizācijas statūtu oriģinālu;

4.3. kompetentā reģistru iestādē izsniegtās attiecīgās organizācijas reģistrācijas apliecības noraksts;

4.4. (svītrots ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 439);

4.5. organizācijas vadītāja apstiprinātas ziņas par izlozes atbildīgo personu norādot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (personām, kurām personas kods netiek piešķirts, — personu apliecinoša dokumenta izdošanas datumu, numuru un izdevējiestādes nosaukumu);

4.6. izlozes noteikumi;

4.7. ja organizācija veic saimniecisko darbību, — auditoru apstiprināts bilances noraksts;

4.8. ja organizācija neveic saimniecisko darbību, — bankas izziņa par apmaksātā statūtkapitāla lielumu;

4.9. ja organizācija šīs uzņēmējdarbības veikšanai noslēgusi kredītsaistību līgumus, — izziņa par to apmēru un paredzētajiem samaksas termiņiem.

(Grozīts ar MK 27.05.1997. noteikumiem Nr. 194; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 439)

5. Šo noteikumu 4.6.apakšpunktā minētajos izlozes noteikumos (plānā) jāiekļauj šāda informācija:

5.1. izlozes nosaukums un veids;

5.2. izlozes organizēšanas vieta un laiks;

5.3. izlozes organizēšanas kārtība;

5.4. izlozes biļešu vai kartīšu veids, to izsniegšanas un savākšanas kārtība;

5.5. kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un tā izmaksa;

5.6. naudas izlozē — laimestu kategorijas un naudas sadalījums pa atsevišķām laimestu kategorijām, mantu izlozē — laimestu saraksts;

5.7. paredzamais izlozes apjoms (biļešu skaits, cena un realizācijas apjoms);

5.8. paredzamais izlozes izdevumu apmērs;

5.9. paredzamais izlozes peļņas apmērs un sadalījums.

6. Licence tiek izsniegta izlozes organizēšanai uz attiecīgā pasākuma darbības laiku.

7. Dokumentus licences saņemšanai jāiesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā ne vēlāk kā 45 dienas pirms paredzētās izlozes.

(Grozīts ar MK 27.05.1997. noteikumiem Nr. 194; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 439)

8. Lēmumu par licences izsniegšanu pieņem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(Grozīts ar MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 439)

Ministru prezidents M.Gailis

Finansu ministrs, Ministru prezidenta biedrs A.Piebalgs
30.06.2005