Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. janvārī.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Ventspilī 2023. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 6, 12. §)

Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Izdarīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu";

2. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu, saskaņā ar 1. pielikumu, šādā apmērā: kārtējā gada ieņēmumi 64 348 594 EUR, kārtējā gada izdevumi 86 085 667 EUR, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 21 844 443 EUR";

3. izteikt 1. pielikumu "Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžets" jaunā redakcijā (1. pielikums);

4. izteikt 2. pielikumu "Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada izdevumi atšifrējumā pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem" jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

 

1. pielikums

2. pielikums

 

Paskaidrojumi par grozījumiem
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu"

Pamatojoties uz likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) precizēto naudas līdzekļu atlikumu uz 2023. gada sākumu, budžeta izdevumiem, par kuriem darbu izpildes līgumi noslēgti 2022. gadā, bet kuru realizācija paredzēta 2023. gadā, kā arī saskaņā ar pašvaldības iestāžu iesniegtajiem grozījumiem, ir apkopoti 2023. gada budžeta grozījumu priekšlikumi.

Pašvaldības 2023. gadā plānotais naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pēc grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu", plānots 21 844 443 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu palielināts par 1 231 657 EUR (skatīt 1. tabulu).

1. tabula. Grozījumi Pašvaldības naudas līdzekļu atlikumā uz 2023. gada sākumu

Pašvaldības 2023. gada kopbudžeta ieņēmumi, pēc grozījumiem Pašvaldības 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu", plānoti 64 348 594 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 1 296 369 EUR (skatīt 2. tabulu).

2. tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumos

2. tabulas turpinājums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada kopbudžeta izdevumi, pēc grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2022. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu" plānoti 86 085 667 EUR apmērā, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 3 093 632 EUR (skatīt 3. tabulu).

3. tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta izdevumos

3. tabula. turpinājums

Ņemot vērā precizētās investīciju projektu naudas plūsmas, 2023. gada budžeta grozījumos tiek palielināti kredītresursi par 88 888 EUR investīciju projektu ar piesaistīto finansējumu realizācijai (skat. 4. tab.).

4. tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023. gada finansēšanas izdevumos

Saskaņā ar grozījumiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos un izdevumos, plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 2023. gada beigām tiek plānots 3 359 839 EUR, t.sk., veikto grozījumu rezultātā pašvaldības naudas līdzekļu atlikums samazinās par 476 718 EUR.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

Finanšu nodaļas vadītāja I. Rītele

27.05.2023