Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9. nr.; 2003, 2., 6. nr.; 2005, 8. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 12., 24. nr.; 2009, 1. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43., 205. nr.; 2011, 173. nr.; 2014, 75. nr.; 2016, 115. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts aizdevuma saņemšanai."

2. Papildināt 21. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā likuma 14. panta 8. punktā minētajā gadījumā pašvaldību investīciju projekti valsts aizdevuma saņemšanai tiek izvērtēti gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētā finansējuma apmērā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 27. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 15. maijā

16.05.2023