Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Izdarīt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 156. nr.; 2018, 249. nr.; 2019, 62., 118. nr.; 2020, 29. nr.; 2021, 65.A, 193., 200. nr.; 2022, 69. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta septiņpadsmitajā daļā skaitli "50 000" ar skaitli "75 000".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Grozījums šā likuma 1. panta septiņpadsmitajā daļā piemērojams automobiļiem, kuri iegādāti vai nomāti sākot ar 2023. gada 1. jūniju."

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 27. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2023. gada 9. maijā

22.05.2023