Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 161

Rīgā 2023. gada 4. aprīlī (prot. Nr. 17 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu
un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu
un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu,
Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma
14. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105., 123A., 189., 195A., 214., 252A. nr.; 2022, 24., 106., 137., 224. nr.; 2023, 13., 26., 65. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. uztura speciālista sniegtos ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot multiprofesionālās komandas ietvaros sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, kas sniegti reto slimību kabinetā, enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinetā, onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā vai funkcionālo speciālistu kabinetā, nodrošinot psihiatrisko palīdzību;".

2. Izteikt 3.6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6.3. ģimenes ārsta mājas vizītes pie šādām personu grupām:

3.6.3.1. bērniem;

3.6.3.2. personām, kurām noteikta I grupas invaliditāte;

3.6.3.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;

3.6.3.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (pacientiem, kuru izārstēšana nav iespējama (saskaņā ar Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakciju (turpmāk - SSK-10) pamata diagnozes kodi B20-B24, C00-C97, D37-D48, G05, G12, G13, G35, G54.6, G55.0, G60.0, G61.0, G63.1, G70, G95.1, G95.2, G99.2, I50, I69, K22.2, L89 vai T91.3 un blakus diagnozes kods visos gadījumos - Z51.5 (turpmāk - paliatīvā aprūpe));

3.6.3.5. mājas apstākļos mirušām personām, lai konstatētu nāves faktu;

3.6.3.6. personām, kurām nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

3.6.3.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai;

3.6.3.8. personām, kuras gripas epidēmijas laikā slimo ar gripu;

3.6.3.9. personām, pie kurām neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde devusies izbraukumā un ģimenes ārsts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vienojies par mājas vizīti;

3.6.3.10. personām ar psihiskiem traucējumiem (saskaņā ar SSK-10 pamata diagnozes kodi F01, F20 un F73);

3.6.3.11. personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3.6.3.12. personām, kuras slimo ar Covid-19 infekciju, ja ģimenes ārsts ir vienojies ar dienestu par šī pakalpojuma sniegšanu;".

3. Izteikt 4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.2. pirmreizēju ortodontisko konsultāciju bērniem, kā arī ortodontisko ārstēšanu iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumā, tai skaitā smagu žokļu-sejas deformāciju gadījumos, personām vecumā līdz 25 gadiem, ja ārstēšana uzsākta līdz 18 gadu vecumam;".

4. Papildināt ar 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. ārstiem, kuri sniedz veselības aprūpes pakalpojumus aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā un kuriem šādas tiesības ir noteiktas saskaņā ar starpresoru vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp dienestu un Valsts robežsardzi."

5. Izteikt 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2. Ārstniecības likuma 42. pantā noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz ģimenes ārsta iesniegumu un Veselības inspekcijas pārbaudes atzinumu par konkrēto gadījumu (nav attiecināms, ja pacients ir bērns), un dienests par to informē personu;".

6. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz māsa vai sertificēts ārsta palīgs (feldšeris), bet medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās - sertificēts fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz tikai tās šajā punktā minētās personas, kuras strādā ārstniecības iestādē, kas noslēgusi ar dienestu līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās un to apmaksu."

7. Izteikt 56.2.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2.11.1. persona slimo ar cilvēka imūndeficīta vīrusa (turpmāk - HIV) infekciju (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kodi B20-B24, Z21) vai C hepatīta infekciju (saskaņā ar SSK-10 diagnozes kodi B17.1, B18.2);".

8. Papildināt ar 56.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.2.13. pie speciālistiem, kuri pakalpojumus sniedz garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem;".

9. Izteikt 153.1 punktu šādā redakcijā:

"153.1 Dienests, aprēķinot manipulāciju tarifu, var piemērot šo noteikumu 153.1. un 153.2. apakšpunktā noteikto atalgojumu par medicīnas fiziķa, farmaceita vai bioinformātiķa veikto darbu, ja attiecīgā pakalpojuma sniegšanā medicīnas fiziķa, farmaceita vai bioinformātiķa veiktais darba laiks ir ilgāks par 30 % no pakalpojumā norādītā darba laika."

10. Izteikt 187. punktu šādā redakcijā:

"187. Dienests fiksēto ikmēneša maksājumu par diabēta pacientu apmācības kabineta darbību maksā universitātes slimnīcām, reģionu daudzprofilu slimnīcām un ārstniecības iestādēm, kuras plānošanas vienībās nodrošina lielāko endokrinoloģijas pakalpojumu apjomu iedzīvotājiem un kurās pakalpojumu var nodrošināt māsa, kura ir apguvusi diabēta pacientu apmācības metodi māsas praksē."

11. Izteikt 203. punktu šādā redakcijā:

"203. Dienests neapmaksā personas stacionēšanas laikā stacionārajā ārstniecības iestādē saņemtos sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot:

203.1. valsts organizētā skrīninga izmeklējumus;

203.2. mikrobioloģiskos izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai, ja paraugs paņemts pirms personas ievietošanas stacionārajā ārstniecības iestādē;

203.3. valsts apmaksātā skābekļa koncentratora nomu, ja pacientam skābekļa koncentrators izsniegts lietošanai mājās."

12. Izteikt 208.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"208.3. par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, aprēķinos iekļaujot:

208.3.1. samaksu par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem atbilstoši faktiskajam apmaksājamo gultasdienu skaitam, šo noteikumu 151.6. un 151.7. apakšpunktā minētajiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu samaksas veidiem un manipulāciju sarakstam;

208.3.2. valsts kompensēto pacienta līdzmaksājumu;

208.3.3. viena pacienta ārstēšanas vidējās izmaksas ārstniecības iestādes uzņemšanas nodaļā;

208.3.4. viena pacienta ārstēšanas vidējās izmaksas par tā observāciju (iekļauj, ja šāds pakalpojums nodrošināts);

208.3.5. apmaksāto rēķina summu (iekļauj, ja ārstniecības iestādei samaksa par sniegto pakalpojumu veikta atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam)."

13. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

14. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

15. Izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

16. Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

17. Izteikt 12. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

18. Izteikt 15. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

19. Izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (7. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre L. Meņģelsone

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Aprūpes epizodes un to tarifi

1. Lai organizētu ambulatorās veselības aprūpes speciālistu darba uzskaiti un samaksu, aprūpes epizodes klasificē šādi:

1.1. 1. veids - aprūpes epizode sakarā ar akūtu saslimšanu vai traumu;

1.2. 2. veids - aprūpes epizode sakarā ar pirmoreiz mūžā diagnosticētu hronisku saslimšanu;

1.3. 3. veids - aprūpes epizode sakarā ar iepriekš diagnosticētas slimības paasinājumu;

1.4. 4. veids - aprūpes epizode sakarā ar profilaktisku apskati, patronāžu vai vakcināciju;

1.5. 5. veids - aprūpes epizode sakarā ar hroniskas slimības vai veselības stāvokļa dinamisku novērošanu;

1.6. 6. veids - aprūpes epizode sakarā ar 1., 2., 3., 4. un 5. veida aprūpes epizodē neklasificētiem iemesliem;

1.7. 7. veids - aprūpes epizode sakarā ar palīgkabinetos sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

2. 1., 2., 3., 5. un 6. veida aprūpes epizodi izmanto šā pielikuma 5. punktā minētie ambulatorās aprūpes speciālisti.

3. Katra ārstniecības persona par veikto darbu aprūpes epizodes ietvaros aizpilda uzskaites dokumentu - ambulatorā pacienta talonu.

4. Lai saņemtu samaksu par personai sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja aprūpes epizode ilgst vairāk nekā 30 kalendāra dienas, ārstniecības iestāde to noslēdz pēc 30 kalendāra dienām, skaitot no aprūpes epizodes sākšanās dienas, un ar nākamo personas apmeklējumu uzsāk jaunu aprūpes epizodi.

5. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi:

Nr. p. k.

Specialitāte

Tarifs (euro)

5.1.

Alergologs

16,18

5.2.

Algologs

16,18

5.3.

Anesteziologs, reanimatologs1

16,18

5.4.

Arodveselības un arodslimību ārsts

20,64

5.5.

Asinsvadu ķirurgs

25,24

5.6.

Ārsta palīgs (feldšeris)

6,92

5.7.

Bērnu alergologs

17,90

5.8.

Bērnu audiologs

17,90

5.9.

Bērnu endokrinologs

31,06

5.10.

Bērnu gastroenterologs

31,06

5.11.

Bērnu hematoonkologs

31,06

5.12.

Bērnu infektologs

31,06

5.13.

Bērnu kardiologs

31,06

5.14.

Bērnu ķirurgs

15,43

5.15.

Bērnu nefrologs

31,06

5.16.

Bērnu neirologs

31,06

5.17.

Bērnu pneimonologs

17,90

5.18.

Bērnu psihiatrs

40,12

5.19.

Bērnu reimatologs

31,06

5.20.

Dermatologs, venerologs

16,18

5.21.

Endokrinologs

24,69

5.22.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

16,18

5.23.

Flebologs

13,72

5.24.

Foniatrs

16,18

5.25.

Gastroenterologs

24,79

5.26.

Ginekologs, dzemdību speciālists

13,72

5.27.

Ginekologs, dzemdību speciālists2

43,10

5.28.

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

7,99

5.29.

Hematologs

25,20

5.30.

Hepatologs

26,68

5.31.

Imunologs

27,40

5.32.

Infektologs

26,27

5.33.

Internists

16,18

5.34.

Kardiologs

24,62

5.35.

Ķirurgs

13,72

5.36.

Medicīnas ģenētiķis

16,18

5.37.

Mugurkaulāja ķirurgs

13,72

5.38.

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

13,72

5.39.

Narkologs

27,05

5.40.

Neatliekamās medicīnas ārsts

16,18

5.41.

Nefrologs

16,18

5.42.

Neiroķirurgs

26,13

5.43.

Neirologs

25,38

5.44.

Neonatologs

17,90

5.45.

Oftalmologs

13,72

5.46.

Onkologs ķīmijterapeits

16,18

5.47.

Onkoloģijas ginekologs

25,88

5.48.

Otolaringologs

13,72

5.49.

Paliatīvās aprūpes speciālists

21,94

5.50.

Pediatrs

31,06

5.51.

Plastikas ķirurgs

13,72

5.52.

Pneimonologs

16,18

5.53.

Psihiatrs

29,87

5.54.

Radiologs terapeits

16,18

5.55.

Reimatologs

24,72

5.56.

Rokas ķirurgs

13,72

5.57.

Sirds ķirurgs

13,72

5.58.

Sporta ārsts

25,85

5.59.

Torakālais ķirurgs

26,61

5.60.

Transplantologs

13,72

5.61.

Traumatologs, ortopēds

13,72

5.62

Urologs

13,72

Piezīmes.

1 Konsultējot pacientus pirms operācijām un izmeklējumiem.

2 Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kā arī konsultējot pacienti pirms un pēc pakalpojuma saņemšanas specializētā ārstniecības iestādē.

6. 7. veida aprūpes epizodi izmanto šādi speciālisti:

6.1. primārajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte

6.1.1.

Ģimenes ārsts

6.1.2.

Internists

6.1.3.

Pediatrs

6.2. sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte

6.2.1.

Anesteziologs, reanimatologs

6.2.2.

Audiologopēds

6.2.3.

Bērnu gastroenterologs

6.2.4.

Bērnu kardiologs

6.2.5.

Bērnu nefrologs

6.2.5.1

Bērnu psihiatrs

6.2.6.

Biologs

6.2.7.

Biomedicīnas laborants

6.2.8.

Dermatologs, venerologs

6.2.9.

Svītrots

6.2.10.

Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija)

6.2.11.

Ergoterapeits

6.2.12.

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

6.2.13.

Svītrots

6.2.14.

Svītrots

6.2.15.

Fizioterapeits

6.2.16.

Svītrots

6.2.17.

Gastroenterologs

6.2.18.

Ginekologs, dzemdību speciālists

6.2.19.

Ģenētiķis

6.2.20.

Hematologs

6.2.20.1

Infektologs

6.2.21.

Imunologs

6.2.22.

Kardiologs

6.2.23.

Klīniskais mikrobiologs

6.2.23.1

Klīniskais un veselības psihologs

6.2.24.

Laboratorijas ārsts

6.2.25.

Laboratorijas speciālists

6.2.26.

Logopēdijas speciālists (skolotājs logopēds, logopēds)

6.2.27.

Masieris

6.2.28.

Mākslas terapeits

6.2.28.1

Māsa

6.2.29.

Medicīnas ģenētiķis

6.2.30.

Mikrobiologs

6.2.31.

Narkologs

6.2.32.

Nefrologs

6.2.33.

Patologs

6.2.34.

Pneimonologs

6.2.35.

Svītrots

6.2.36.1

Psihiatrs

6.2.36.2

Psihoterapeits

6.2.36.3

Psihoterapijas speciālists

6.2.36.

Podologs

6.2.37.

Radiologs

6.2.38.

Radiologs terapeits

6.2.39.

Sporta ārsts3

6.2.40.

Tiesu medicīnas eksperts

6.2.41.

Tiesu psihiatrijas eksperts

6.2.42.

Transfuziologs

6.2.43.

Transplantologs

6.2.44.

Urologs

6.2.45.

Uztura speciālists

6.2.45.1

Vecmāte

6.2.46.

Speciālisti, kuri ir apguvuši šādas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes:

6.2.46.1.

asinsvadu ultrasonogrāfija

6.2.46.2.

ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervence

6.2.46.3.

bērnu masāžas metode

6.2.46.4.

bronhoskopija

6.2.46.5.

dermatoskopija

6.2.46.6.

diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu katetrizācija un angiogrāfija

6.2.46.7.

ehokardiogrāfija

6.2.46.8.

elektroencefalogrāfija

6.2.46.9.

elektrokardiogrāfija

6.2.46.10.

elektrokardiostimulācija un invazīvā ritma traucējumu korekcija

6.2.46.11.

elektromiogrāfija

6.2.46.12.

fizikālās terapijas metode

6.2.46.13.

fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)

6.2.46.14.

fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju

6.2.46.15.

gastrointestinālā endoskopija

6.2.46.16.

hiperbārā oksigenācija

6.2.46.17.

invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija

6.2.46.18.

izvērsta ehokardiogrāfija

6.2.46.19.

kolposkopija

6.2.46.20.

lāzerterapija

6.2.46.21.

masāžas metode

6.2.46.22.

neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā

6.2.46.23.

neirosonogrāfija jaundzimušajiem un zīdaiņa vecuma bērniem

6.2.46.24.

neirosonoloģiskā izmeklēšana

6.2.46.25.

padziļināta elektrokardiogrāfija

6.2.46.26.

pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija

6.2.46.27.

skrīninga ehokardiogrāfija

6.2.46.28.

skrīninga elektrokardiogrāfija

6.2.46.29.

standarta transtorakāla ehokardiogrāfija

6.2.46.30.

ultraskaņas izmeklēšana dzemdniecībā un ginekoloģijā

6.2.46.31.

vispārējā ultrasonogrāfija

6.2.46.32.

funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē

6.2.46.33.

diabēta pacientu apmācības metode māsas praksē

Piezīme. 3 Sporta ārsts 7. veida aprūpes epizodi izmanto, ja veic papildu profilaktisko medicīnisko pārbaudi."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi

Nr.
p. k.

Veselības aprūpes pakalpojumu veids

Saistošās (pamata) manipulācijas1

pirmais līmenis

otrais līmenis

1.

Nieru aizstājterapija 60010 + 04171; 04177-04180; 19270; 19275-19277; 19282; 250212 60010 + 04171; 04177-04180; 19270; 19275-19277; 19282; 250212

2.

Invazīvā kardioloģija 60075 + 60071-60074  

3.

Invazīvā radioloģija 60075 + 501203; 50122; 501243; 501303; 501343; 501383; 501443; 501463; 50720-50722  

4.

Ķīmijterapija un hematoloģija 60110 + 60008; 60110 + 60413; 60110 + 60555  

5.

Staru terapija 60110 + 50300-50303; 50340-50343; 50346; 50349; 50352; 50353; 50356; 50357; 50360; 50363; 50370-50374; 50390; 50391; 50393; 50396-50397; 50416; 50417; 50425-50434; 50438.

Bērniem - 601107

 

6.

Robotizēta stereotaktiskā radioķirurģija4 60110 + 50470; 50471; 50472  

7.

Rehabilitācija:    

7.1.

pieaugušo rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109

7.2.

bērnu rehabilitācija 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109 60110 + 55106; 55107; 55108; 55109

8.

Psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriska profila dienas stacionārā 60124 60124

9.

Narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiska profila dienas stacionārā 60110 + 13025; 13026; 60069 60110 + 13025; 13026; 60069

10.

Neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana9 60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 31252; 60413

Bērniem:
06003 + 06004 + 06033 + 06015; 06041; 06004 + 06007 + 06015; 06004 + 06007 + 06041; 06003 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 06007 + 06004 + 06033 + 06021; 06102; 07023; 07044; 07046; 09182-09186; 11002; 5008710; 60420

60110 + 06062; 06125; 06130; 06131; 06136; 06137; 06141; 07045; 09182-09186; 10020-10026; 10033-10034; 10037-10038; 10041-10044; 11001; 11051-11052; 11058; 11060; 11065-11068; 11101-11103; 25008; 25014; 25020; 25022; 31186; 31187; 31252; 60413

11.

Hronisko sāpju pacientu ārstēšana 60110 + 29156-29160; 04103; 04106-04108; 04115-04118; 04121-04126; 04138-04139  

12.

Ķirurģiskie pakalpojumi:

12.1.

oftalmoloģija 60075 + 17097; 17120; 17122; 1712310; 1713510; 1713610; 17138-17143; 17151; 17153; 17156; 17157; 17165; 17166; 17170; 17172; 17180-17181; 17186-17189; 17195-17197; 17199; 17216; 17217; 17226; 17228; 17229; 17232; 17233; 17242; 17245; 17250-17257; 17270-17274; 17285; 17286; 17288; 17289; 17300; 17304; 17340; 17372 60075 + 17097; 17120; 17138; 17142; 17143; 17153; 17156; 17166; 17180; 17181; 17186-17189; 17199; 17226; 17250-17257; 17270-17272; 17285; 17286; 17288; 17289; 17340; 17372

12.2.

uroloģija 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19039; 19045; 1905210; 19057; 19059 + 19071; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19089; 19114; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19163, 19164, 19165, 19170; 19173-19176; 19187; 19197 60075 + 19009; 19019; 19021; 19030-19036; 19038; 19045; 19057; 19060; 19065; 19067-19070; 19075-19077; 19079-19081; 19085; 19116; 19117; 19125; 19148; 19151; 19158; 19161; 19162; 19173-19176; 19187

12.3.

gastrointestinālās endoskopijas 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 0808110; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08112; 08113; 08121-08122 60075 + 08053; 08058-08061; 08070-08072; 08077; 08090; 08093; 08097; 08100; 08111; 08113; 08121-08122

12.4.

ginekoloģija 60075 + 16001; 16007-16009; 16018-16020; 16026; 16029; 16032; 16040-16044; 16052-16054; 16080; 16082; 16087-16089; 20059 60075 + 16001; 16008; 16009; 16020; 16026; 16029; 16032; 20059

12.5.

otolaringoloģija:

12.5.1.

otolaringoloģija bērniem 60075 + 18071; 18014; 18022; 18023; 18034; 1804610; 18047; 18073; 18076; 18077; 18079; 18091; 18092; 18093; 18102; 18106; 18107; 18109; 18128; 18140; 18141; 18142; 18152; 181645; 18177 60075 + 18071; 18076; 18077; 18177

12.5.2.

otolaringoloģija pieaugušajiem 60075 + 18014; 18022; 18023; 18024; 18032; 18033; 18034; 18038; 18040; 18041; 18047; 18048; 18055; 18056; 18057; 18060; 18061; 18062; 18070; 18071; 18073; 18076; 18077; 18078; 18079; 18092; 18093; 18101; 18102; 18106; 18108; 18109; 18126; 18128; 18141; 18142; 18152; 18154; 18155; 18156; 18157; 18177; 18179; 18180; 18187; 18188; 18196; 18198; 18199; 18205; 18206; 18213; 18242; 18243; 18265 60075 + 18014; 18023; 18032; 18033; 18047; 18048; 18061; 18070; 18071; 18076; 18077; 18102; 18106; 18126; 18128; 18177; 18199; 18205; 18206

12.6.

traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija 60075 + 03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059-20060; 20070-20071; 20073; 20075; 20085; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145-20147; 20159; 20200; 20203-20205; 20207; 20209-20210; 20212; 20217; 20218; 20222; 20224; 20229; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292-20293; 20303; 22034; 23002; 23003; 23004; 23005; 23006; 23007; 23009; 23010; 23015-23016; 23021; 23022; 23036; 23037; 23052-23054; 23060-23061; 23063-23066; 23068-23070; 23075-23081; 23083; 23084; 23090-23094; 23096-23099; 23106; 23108-23112 60075 + 03180; 20014; 20028; 20029; 20039; 20040; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059-20060; 20070-20071; 20073; 20100; 20101; 20108; 20127; 20139; 20145; 20146; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20217; 20222; 20249; 20281; 20282; 20284; 20285; 20288; 20290; 20292-20293; 22034; 23002; 23009; 23010; 23021; 23037; 23052-23053; 23063-23065; 23068-23070; 23076; 23078-23080; 23083; 23084; 23090-23094; 23096; 23098; 23099; 23106; 23108-23112

12.7.

vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi 60075 + 03180; 03183; 03184; 03187-03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21024; 21026; 21027; 21067; 21100-21105; 21130; 21190; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017-28026; 28036-28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29015; 29016; 29019; 29020; 29022; 29023; 29025; 29031-29037; 29039; 29040; 29045; 29046; 29050; 29070; 29084; 29087; 29089; 29090; 29095-29104; 29110-29113; 29119; 29126-29131; 29133; 29135; 29143-29151; 29165-29169; 29172; 29183; 29187-29190; 29196; 29197; 29199; 29202-29205; 29224; 29238; 29239; 29257; 29258; 31022; 31160; 31175; 31186; 31215; 31216; 31252 60075 + 03180; 03183; 03187; 03188; 03189; 20014; 20029; 20039; 20041; 20044; 20050; 20059; 20060; 21022; 21026; 21027; 21067; 22023; 22034; 28001; 28003; 28004; 28017; 28019; 28021-28025; 28036-28042; 29005; 29006; 29008; 29009; 29087; 29103; 29110; 29167; 29169; 29183; 29187; 29196; 29257; 29258; 31186; 31252

12.8.

bērnu ķirurģija 60075 + 03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032-19035; 19037-19039; 19057; 19059; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085-19086; 19089; 19114; 19116; 19145; 19150; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014-20015; 20028; 20030; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20057; 20059-20060; 20070-20071; 20085; 20147; 20149; 20159; 20200; 20203-20205; 20207; 20209; 20212; 20218; 20249; 20281; 20300-20301; 20303; 20306; 20309; 21024; 21026; 21027; 21103; 21175; 23009; 23016; 23021; 23037; 23052; 23064-23066; 23068-23069; 23076-23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27002-27004; 27022-27025; 27037; 27040-27042; 29102; 29129; 29167-29169; 29171; 30027; 31209; 50118; 501203; 50122; 501243; 501303; 501343; 50722 60075 + 03180; 03188; 19009; 19019; 19021; 19030; 19032-19035; 19038; 19057; 19065; 19067; 19068; 19075; 19077; 19079; 19085; 19116; 19151; 19158; 19161; 19162; 20014; 20028; 20039; 20041; 20043; 20044; 20050; 20059; 20060; 20070; 20071; 20149; 20200; 20203; 20205; 20207; 20209; 20212; 20249; 20281; 21026; 21027; 23009; 23021; 23037; 23052; 23064; 23065; 23068; 23069; 23076; 23078-23081; 23096; 23098; 23099; 23109; 27004; 27022; 27024; 27037; 29167; 29169; 29171

13.

Zobārstniecība vispārējā anestēzijā8 70917; 70918 70917; 70918

14.

Medicīniskā apaugļošana 16143-16147 16143-16147

15.

Izmeklējumi ilgstošajai skābekļa terapijai 60110 + 60510; 60506-60507; 41086-41087 60110 + 60510; 60506-60507; 41086-41087

Piezīmes.

1 Norādītas tikai saistošās (pamata) manipulācijas, kas veicamas konkrētā dienas stacionārā un tiek izmantotas konkrētā dienas stacionārā sniedzamā veselības aprūpes pakalpojuma veida atpazīšanai. Pakalpojuma sniedzējam dienests saskaņā ar šiem noteikumiem papildus apmaksā arī citas nepieciešamās manipulācijas, lai sagatavotu pacientu saistošās manipulācijas veikšanai un nodrošinātu drošu saistošās manipulācijas izpildi (tai skaitā laboratoriskās analīzes, nepieciešamos radioloģiskos izmeklējumus, anestēzijas pakalpojumus un piemaksas manipulācijas).

2 Nieru aizstājterapijas dienas stacionārā manipulāciju apmaksā dialīzes pacientiem ar urēmiskām ādas izmaiņām (diagnozes kods atbilstoši SSK-10 L29.8 "Cita veida nieze").

3 Manipulāciju var veikt arī asinsvadu ķirurgi, kuri nodarbināti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

4 Manipulācijas apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Siguldas slimnīca", ja pacientus pakalpojuma saņemšanai nosūtījuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" speciālisti ar konsīlija lēmumu, konsīlijā piedaloties vismaz vienam radiologam terapeitam.

5 Par kaulā ievietojamo dzirdes aparātu (BAHA) samaksu veic valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

6 (Piezīme svītrota ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 642)

7 Manipulāciju ar kodu 60110 bez saistošām manipulācijām norāda, ja valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pacients saņem staru terapiju citā ārstniecības iestādē.

8 Nodrošinot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā bērniem un veicot zobu ekstrakcijas vispārējā anestēzijā šo noteikumu 4.1.5. apakšpunktā minētajai pacientu grupai, nav nepieciešams nosūtījums pakalpojuma saņemšanai.

9 Pacientiem ar retām slimībām valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" tiek apmaksāts dienas stacionāra pakalpojums, ja tā ietvaros viena apmeklējuma laikā tiek nodrošinātas vismaz trīs dažādu specialitāšu ārstu konsultācijas un/vai tiek veikts vismaz viens funkcionālās diagnostikas izmeklējums vai vismaz divi diagnostiskie izmeklējumi.

10 Manipulāciju dienas stacionārā apmaksā tikai bērniem, tai skaitā manipulācijas 08081, 17123, 17135, 17136, 18046, 19052 un 50087 dienas stacionārā bērniem apmaksā tikai gadījumā, ja tās veiktas vispārējā anestēzijā vai sedācijā."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"10. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām

1. Līgumus par steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pakalpojumu sniegšanu dienests slēdz ar šādām ārstniecības iestādēm:

1.1. ar ārstniecības iestādēm, kas sniedz tikai ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus:

1.1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";

1.1.2. pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca";

1.2. ar stacionārām ārstniecības iestādēm, kurām steidzamās medicīniskās palīdzības punkts izveidots citā apdzīvotā vietā atsevišķi no pamatpakalpojumu sniegšanas vietas:

1.2.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Gulbenes pilsēta);

1.2.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (pakalpojuma sniegšanas vieta - Valkas pilsēta);

1.3. ar citām stacionārām ārstniecības iestādēm - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca".

2. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē:

Nr. p. k.

Specialitāte vai struktūrvienība1

Par vienu slodzi (euro)

Par 0,25 slodzēm (euro)

Par 0,5 slodzēm (euro)

Par 2 slodzēm (euro)

Par 2,25 slodzēm (euro)

Par 3 slodzēm (euro)

Par 4,5 slodzēm (nodrošinot diennakts pieejamību) (euro)

Nodrošinot diennakts pieejamību uzņemšanas nodaļās (euro)

2.1.

Psihiatrs2, 3, 4

4 425

1 106

2 213

-

-

-

-

10 467

2.2.

Narkologs

-

-

-

-

-

-

-

10 517

2.3.

Pneimonologs5, 6, 7

4 425

1 106

2 213

-

-

-

-

10 897

2.4.

Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets8

3 893

973

1 947

-

-

-

-

-

2.5.

Paliatīvās aprūpes kabinets

3 956

989

1 979

-

-

-

-

-

2.6.

Hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets8

4 021

1 005

2 011

-

-

-

-

-

2.7.

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts

6 315

1 579

3 158

-

11 827

-

18 453

17 991

2.8.

Stomas kabinets

5 506

1 376

2 754

-

-

-

-

-

2.9.

Dežūrārsta kabinets8

3 413

853

1 707

-

-

-

-

11 402

2.10.

Pediatra kabinets

4 104

1 026

2 053

-

-

-

-

11 402

2.11.

Paliatīvās aprūpes kabinets valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"9, 15

10 743

-

-

-

-

-

31 391

-

2.12.

Reto slimību kabineti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca":

2.12.1.

cistiskās fibrozes kabinets

29 146

-

14 574

-

-

-

-

-

2.12.2.

pārējo reto slimību kabinets

3 469

867

1 735

-

-

-

-

-

2.13.

Psihologa/psihoterapeita kabinets2

3 469

867

1 735

-

-

-

-

-

2.14.

Metadona terapijas kabinets9

3 469

867

1 735

6 308

-

8 832

-

-

2.15.

Diabēta apmācības kabinets

3 469

867

1 735

-

-

-

-

-

2.16.

HIV līdzestības kabinets10

3 469

867

1 735

-

-

-

-

-

2.17.

Funkcionālo speciālistu kabinets2

3 469

867

1 735

-

-

-

-

-

2.18.

Māsas psihiatrijā un narkoloģijā kabinets2

3 582

895

1 792

-

-

-

-

-

2.19.

Aritmologa kabinets

3 469

-

-

-

-

-

-

-

2.20.

Vecmātes kabinets

2 564

-

-

-

-

-

-

-

2.21.

Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabinets11

3 469

-

1 735

-

-

-

-

-

2.22.

Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinets10, 12

2 153

-

-

-

-

-

-

-

2.23.

Garastāvokļa traucējumu kabinets bērniem2, 10, 13,14

3 726

-

-

-

-

-

-

-

2.24.

Onkoloģisko pacientu koordinatora kabinets

3 469

-

-

-

-

-

-

-

2.25.

Traheostomētu pacientu aprūpes kabinets

3 469

867

1 735

-

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Kopējo ikmēneša fiksēto maksājumu veido šādas summas:
1) darbības nodrošināšanai paredzētais ikmēneša fiksētais maksājums, kas ir 1/12 daļa no šajā pielikumā noteiktā gada apjoma par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību un kas tiek piemērots tikai par faktiski nodrošinātu telpu ārstniecības personu darba veikšanai;
2) ārstu un māsu darba samaksa, ko aprēķina atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un ārstniecības personu vidējai darba samaksai (šo noteikumu 153. punkts), ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto ārstu un māsu darba apjomu, kā arī aprēķinā iekļaujot samaksu par darbu brīvdienās, svētku dienās, nakts laikā un par virsstundu darbu.

2 Aprēķinot ikmēneša fiksēto maksājumu psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam, māsas un funkcionālo speciālistu kabinetiem, kā arī garastāvokļa traucējumu kabinetam bērniem, darba samaksas aprēķinā papildus iekļauj:
1) maksu par sarežģītību (darbu ar pacientiem ar garīgiem un psihiskiem traucējumiem) 405,00 euro apmērā psihiatra kabinetam, psihologa/psihoterapeita kabinetam un funkcionālā speciālista kabinetam un 243,00 euro apmērā māsas psihiatrijā un narkoloģijā kabinetam;
2) maksu par pieejamības nodrošināšanu un darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 540,00 euro apmērā psihiatra kabinetam un psihologa/psihoterapeita kabinetam;
3) maksu par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 540,00 euro apmērā garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem nodarbinātam psihologam, psihoterapeitam un psihiatram.

3 Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" psihiatra kabineta finansējuma ietvaros personām tiek nodrošināta nepieciešamā palīdzība, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.

4 Ja ārstniecības iestāde psihiatra kabinetā nevar nodrošināt vismaz 0,5 psihiatra vai bērnu psihiatra slodzes, tad dienests psihiatra vai bērnu psihiatra sniegtos pakalpojumus apmaksā šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajā kārtībā.

5 Pneimonologu darba apjomu plāno, ievērojot, ka vienai pilnai slodzei atbilst 10 apmeklējumi dienā.

6 Dienests katru gadu līdz 1. augustam (par laikposmu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) izvērtē to ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuras saņem šajā pielikumā noteikto fiksēto maksājumu par pneimonologa darba nodrošināšanu vismaz sešus mēnešus pēc kārtas. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks nekā līgumā plānotais, dienests no 1. septembra līgumā izdara grozījumus atbilstoši veiktā darba apjomam. Ja veiktā darba apjoms vērtēšanas periodā ir mazāks par 0,5 slodzēm, dienests izdara grozījumus līgumā, nosakot, ka no 1. septembra sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus dienests apmaksā saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstu.

7 Pirms līguma slēgšanas par pneimonologu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar tuberkulozi (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: A15-A19, B90, J65, P37.0, R76.1, Y58.0, Y60.3, Z03.0, Z20.1) dienests izvērtē vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par ārstniecības iestādē sniegto attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu apjomu iepriekšējā periodā un, ja:
1) veiktā darba apjoms 12 mēnešos (laikposmā no 1. septembra līdz 31. augustam) ir mazāks par 0,5 slodzēm, slēdz līgumu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstā minētajiem manipulāciju tarifiem un manipulāciju apmaksas nosacījumiem;
2) ārstniecības iestādē iepriekšējā periodā nav sniegti šādi veselības aprūpes pakalpojumi, fiksētā maksājuma apjomu nosaka, ievērojot, ka vienam speciālistam tiek noteiktas ne vairāk kā 0,5 slodzes.

8 Dienestam ir tiesības izbeigt ar ārstniecības iestādi noslēgto līgumu par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja dienests konstatē, ka:
1) ārstniecības iestādi, kas saņem fiksēto maksājumu par dežūrārsta kabinetu, nav apmeklējuši vismaz trīs pacienti dienā;
2) ārstniecības iestādi, kas saņem šajā pielikumā noteikto maksājumu par diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu vai par hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinetu, nav apmeklējuši vismaz seši pacienti dienā.

9 Lai nodrošinātu metadona terapijas kabineta un paliatīvās aprūpes kabineta darbību, darba samaksas aprēķinā iekļauj arī psihologa darba samaksu (atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai ārstu un funkcionālo speciālistu vidējai darba samaksai).

10 Aprēķinot atalgojumu veselības aprūpes pakalpojumu koordinatoriem reto slimību kabinetā, HIV līdzestības kabinetā, onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabinetā un garastāvokļa traucējumu kabinetā bērniem, tiek ņemta vērā šo noteikumu 153.2. apakšpunktā noteiktā vidējā darba samaksa.

11 Enterālās un parenterālās barošanas pacientu aprūpes kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina māsa un uztura speciālists.

12 Onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, māsa, funkcionālie speciālisti, psihologs un psihoterapeits.

13 Garastāvokļa traucējumu kabineta bērniem darbību apmaksā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu un pusaudžu resursu centrs". Kabinetā pakalpojumus nodrošina pacientu plūsmas koordinators, funkcionālais speciālists, psihologs, psihoterapeits, narkologs un psihiatrs.

14 Ja kabinetā nodarbināto funkcionālo speciālistu, psihologu, psihoterapeitu, narkologu vai psihiatru slodžu skaits ir lielāks par vienu slodzi, tad, aprēķinot kabineta fiksēto maksājumu, tiek piemērots šī pielikuma 2.23.apakšpunktā minētais maksājums. Ja kabinetā nodarbināto funkcionālo speciālistu, psihologu, psihoterapeitu, narkologu vai psihiatru slodžu skaits ir mazāks par vienu slodzi, tad šī pielikuma 2.23.apakšpunktā minēto maksājumu proporcionāli samazina.

15 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē var atrasties bērni, kā arī personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās šī kabineta uzskaitē iekļautas līdz 18 gadu vecumam, un šīm personām ir tiesības saņemt tādus veselības aprūpes pakalpojumus kā kabineta uzskaitē esošajiem bērniem."

 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"11. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Primārās veselības aprūpes finansējuma plānošana

1. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem dienests plāno atbilstoši šādām teritorijām:

1.1. Rīga (Rīga, Jūrmala, Ādažu novads, Ķekavas novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novads);

1.2. Kurzeme (Liepāja, Ventspils, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Saldus novads, Talsu novads, Tukuma novads, Ventspils novads);

1.3. Latgale (Daugavpils, Rēzekne, Augšdaugavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads);

1.4. Vidzeme (Alūksnes novads, Balvu novads, Cēsu novads, Gulbenes novads, Limbažu novads, Madonas novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads, Varakļānu novads);

1.5. Zemgale (Jelgava, Aizkraukles novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jēkabpils novads, Ogres novads).

2. Kapitācijas naudas apmērs, tai skaitā samaksa par reģistratora funkcijas veikšanu un telefonisku konsultāciju sniegšanu prakses darba laikā, vienai personai mēnesī ir 2,642177 euro.

3. Primārās veselības aprūpes patēriņa koeficientu, kas nepieciešams ģimenes ārstu kapitācijas naudas apmēra noteikšanai, dienests aprēķina pēc vadības informācijas sistēmas datiem uz kārtējā gada 30. septembri par personu skaitu vecuma grupās un apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārsta katrā vecuma grupā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

3.1. personas iedala šādās vecuma grupās:

3.1.1. vecumā līdz 1 gadam;

3.1.2. 1 līdz 7 gadi;

3.1.3. 7 līdz 18 gadi;

3.1.4. 18 līdz 45 gadi;

3.1.5. 45 līdz 65 gadi;

3.1.6. 65 gadi un vecākas;

3.2. pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem par ambulatorajiem apmeklējumiem, iegūst ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārstiem katrā vecuma grupā un valstī kopumā;

3.3. reģistrēto personu skaitu katrā vecuma grupā (n1 līdz n6) un valstī kopumā (N) nosaka atbilstoši veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistra datiem;

3.4. dalot apmeklējumu skaitu vecuma grupā ar personu skaitu šajā vecuma grupā, iegūst katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu; dalot kopējo apmeklējumu skaitu ar kopējo personu skaitu, iegūst valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu;

3.5. dalot katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu ar valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu, iegūst katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficientu (ki1 līdz ki6).

4. Dienests aprēķina ģimenes ārsta kapitācijas naudas apmēru pēc šādiem kritērijiem:

4.1. lai aprēķinātu katra ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu kopējo koeficientu (Kp), summē katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficienta (ki1 līdz ki6) reizinājumu ar reģistrēto pacientu skaitu katrā vecuma grupā (n1 līdz n6), iegūto kopsummu dala ar kopējo pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu (N):

Kp =

(ki1 x n1) + (ki2 x n2) + (ki3 x n3) + (ki4 x n4) + (ki5 x n5) + (ki6 x n6)

 

N

4.2. aprēķina visas valsts pacientu koeficientu (KV) atbilstoši šā pielikuma 4.1. apakšpunktā norādītajai formulai, ņemot vērā visu pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu valstī;

4.3. dalot katra ģimenes ārsta reģistrēto pacientu koeficientu (Kp) ar valsts koeficientu (KV), iegūst ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu (Kd):

Kd = Kp : KV

4.4. reizinot ģimenes ārsta pacientu diferencēto koeficientu (Kd) ar ģimenes ārsta kopējo reģistrēto pacientu skaitu (N) un kapitācijas naudu uz vienu pacientu mēnesī (LR), iegūst ģimenes ārsta darbībai paredzēto kapitācijas naudas apmēru mēnesī. Lai iegūtu ģimenes ārsta kapitācijas naudas apmēru gadā (LN), kapitācijas naudas apmērs mēnesī jāreizina ar 12:

LN = Kd x LR x N x 12

4.5. ģimenes ārstiem, kuri pacientu reģistrāciju ir uzsākuši kārtējā gada laikā, reģistrēto pacientu skaits pie ģimenes ārsta tiek noteikts atbilstoši vadības informācijas sistēmas datiem uz kārtējā gada 1. decembri.

5. Dienesta teritoriālajām nodaļām piešķiramos naudas līdzekļus, kas paredzēti ģimenes ārstu praksēs veikto ārstniecisko manipulāciju samaksai (LM), dienests aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot teritoriālās nodaļas ģimenes ārstu praksēs iepriekšējā gadā veikto manipulāciju skaitu (S) ar tās prognozēto tarifu (TC) un summējot:

LM(1…5) = S1(1…5) x TC1 + S2(1...5) x TC2 + Sn(1...5) x TCn

6. Ja manipulāciju saraksts tiek paplašināts, šai summai pieskaita prognozējamo apjoma pieaugumu, kuru aprēķina, katras jaunās manipulācijas prognozējamo skaitu reizinot ar tās prognozējamo tarifu un summējot.

7. Ikmēneša fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei, tai skaitā riska maksājums, ir 730,73 euro mēnesī. Minēto maksājumu saņem visas ģimenes ārstu prakses, kas atbilstoši līgumam ar dienestu saņem kapitācijas naudu.

8. Ikmēneša fiksētais maksājums par ģimenes ārsta prakses otro un katru nākamo pieņemšanas vietu ir 142,88 euro, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. ģimenes ārsta prakses pieņemšanas vieta atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;

8.2. prakses papildu pieņemšanas vietas adrese ir:

8.2.1. citā teritoriālajā vienībā (novads, pagasts vai pilsēta);

8.2.2. tajā pašā teritoriālajā vienībā, ja tās nepieciešamību pēc saskaņošanas ar pašvaldību (prakse ir akceptēta ar pašvaldību saskaņotā primārās veselības aprūpes plānā) ir noteicis dienests un tā atbilst šā pielikuma 8.3., 8.4. un 8.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

8.3. teritoriālā vienība, kurā atrodas prakses papildu pieņemšanas vieta, ir deklarētā dzīvesvieta vismaz 400 iedzīvotājiem vai iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā ir mazāks par 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;

8.4. prakses papildu pieņemšanas vieta ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā;

8.5. ģimenes ārsts šajā papildu pieņemšanas vietā pieņem pacientus vismaz vienu dienu nedēļā;

8.6. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta atrodas ģimenes ārsta pamatteritorijā.

8.1 Maksājums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, tai skaitā riska maksājums, šo noteikumu 19. punktā minētajā gadījumā ir 142,88 euro mēnesī.

9. Ģimenes ārsta praksei maksā ikmēneša fiksēto piemaksu par prakses un personāla darbības nodrošināšanu lauku teritorijā atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma un reģistrēto pacientu skaita:

9.1. teritorija ar blīvumu virs 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - piemaksas nav;

9.2. teritorija ar blīvumu no 100 līdz 499 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 182,00 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,07 euro mēnesī;

9.3. teritorija ar blīvumu no 20 līdz 99 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 268 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,10 euro mēnesī;

9.4. teritorija ar blīvumu zem 20 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru - 361 euro mēnesī, ja praksē reģistrēti līdz 1800 pieaugušo pacientu vai 800 bērnu, par katru nākamo reģistrēto pacientu piemaksa tiek palielināta par 0,14 euro mēnesī;

9.5. dienests par katru reģistrēto pacientu papildus aprēķina šā pielikuma 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā noteikto reģistrēto pacientu piemaksu, ja ģimenes ārsta prakse saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu divkāršā apmērā atbilstoši šā pielikuma 20. punktam.

10. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas teritoriālās vienības (pilsētas, pagasti), nosaka šo teritoriālo vienību iedzīvotāju vidējo blīvumu uz kvadrātkilometru. Teritoriju, piemēram, pilsētu, kuras iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, uzskata par vienotu teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu.

11. Dienests ģimenes ārsta prakses ikmēneša fiksēto piemaksu par prakses darbības nodrošināšanu lauku teritorijā atkarībā no pamatteritorijas iedzīvotāju blīvuma un reģistrēto pacientu skaita nosaka vienu reizi kalendāra gadā, aprēķinā izmantojot datus par reģistrēto pacientu skaitu uz iepriekšējā kalendāra gada 1. decembri, izņemot šādus gadījumus, kad aprēķinā tiek izmantots reģistrēto pacientu skaits uz iepriekšējā kalendāra mēneša divdesmito datumu:

11.1. ja tiek slēgts jauns līgums;

11.2. ja tiek mainīta ģimenes ārsta prakses pamatteritorija;

11.3. ja pie ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu skaits pieaudzis vairāk nekā par 200 personām.

12. Ģimenes ārsts saņem ikmēneša fiksēto piemaksu par reģistrēto pacientu vecuma struktūras atbilstību ģimenes ārsta prakses tipam - ja ģimenes ārsta praksē bērnu skaits ir līdz 70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita - 28,46 euro.

13. Ģimenes ārsta praksei maksā ikmēneša fiksētās piemaksas par hronisko slimnieku aprūpi šādā apmērā:

Nr.
p. k.

Piemaksa par katru pacientu, euro mēnesī

Diagnožu kodi

13.1.

0,06

C00, C17, C26, C43, C44, C63, C68, I09, I11, I50, K50

13.2.

0,13

C04, C09, C15, C18, C53, C54, C76, E25, E27, I20, K74, M06, N18

13.3.

0,24

C20, C22, C23, C32, C50, C67, C70, C90, C91, C92, E84, G10, I05, I10, I25, N04, Z95

13.4.

0,43

C16, C25, C31, C48, C55, C56, C64, C74, C81, C88, E10, E22, E23, F20, G70, J45, K51

13.5.

0,60

C12, C13, C34, C39, C61, C71, C72, C73, C82, E11, E83, G20, G40, M05, M34

13.6.

0,75

C07, G35, M33, T66

13.7.

0,97

C37, C51, C57, C96, M32

13.8.

1,39

C45, C47, C66

14. Ģimenes ārsta prakse saņem šā pielikuma 13. punktā minētās piemaksas tikai par tiem pacientiem, kuri iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir apmeklējuši savu ģimenes ārsta praksi trīs vai vairāk reizes.

15. (Svītrots)

16. Ģimenes ārsts saņem maksājumu 250,00 euro apmērā par ģimenes ārsta pacientu reģistrā reģistrētajai personai laikus atklātu vēzi 1. vai 2. stadijā, ja šāda vēža stadija ir diagnozes noteikšanas datumā. Minēto maksājumu ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 1. septembrim, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju.

16.1 Ja ģimenes ārsta praksē dzemdes kakla skrīninga mērķa grupā vai krūts vēža skrīninga mērķa grupā ir vismaz 20 sievietes, tā saņem maksājumu par:

16.1 1. sasniegtajiem dzemdes kakla vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 1.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 50 līdz 70 % atsaucība;

16.1 1.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība;

16.1 2. sasniegtajiem krūts vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.1 2.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;

16.1 2.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

16.2 Šo noteikumu 16.1 punktā noteiktos maksājumus ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā divas reizes gadā par sasniegtajiem atsaucības rādītājiem iepriekšējos sešos mēnešos (līdz 31. augustam - par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam; līdz 31. martam - par periodu no 1. jūlija līdz 31. decembrim), paredzot, ka ne mazāk kā 30 % no maksājuma tiek novirzīti māsai vai ārsta palīgam (feldšerim).

16.3 Ja ģimenes ārsta praksē zarnu vēža skrīninga mērķa grupā vai prostatas vēža skrīninga mērķa grupā ir vismaz 20 iedzīvotāji, tā saņem maksājumu par:

16.31. sasniegtajiem zarnu vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.31.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 20 līdz 40 % atsaucība;

16.31.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 41 % atsaucība;

16.32. sasniegtajiem prostatas vēža skrīninga atsaucības rādītājiem:

16.32.1. 10 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 60 līdz 70 % atsaucība;

16.32.2. 20 euro apmērā par katru veikto skrīninga izmeklējumu, ja sasniegta vismaz 71 % atsaucība.

16.4 Šo noteikumu 16.3 punktā noteiktos maksājumus ģimenes ārsta praksei dienests izmaksā reizi gadā līdz 30. septembrim, paredzot, ka ne mazāk kā 30 % no maksājuma tiek novirzīti māsai vai ārsta palīgam (feldšerim).

17. Māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu ģimenes ārsta darba vietā un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā strādājošai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim) aprēķina atbilstoši noteiktajai vidējai darba samaksai mēnesī (šo noteikumu 153. punkts):

17.1. par 1800 pieaugušo pacientu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

17.2. par 800 bērnu veselības aprūpi ārsta praksē un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

17.3. ja, aprēķinot māsas un ārsta palīga darbības nodrošināšanas maksājumu atbilstoši šā pielikuma 17.1. un 17.2. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, tas ir mazāks par šajos noteikumos minēto darba samaksu, to palielina līdz šajos noteikumos minētajam apmēram.

18. Ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru (Am) nosaka šādi:

18.1. ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu (N) dala ar šā pielikuma 17.1. apakšpunktā noteikto pieaugušo pacientu skaitu un reizina ar šajos noteikumos noteikto ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu vidējo darba samaksu (D), kas saskaitīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (S). Iegūst māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pieaugušo pacientu aprūpi (Ap):

Ap = N : 1800 x (D + S)

18.2. ģimenes ārsta praksē reģistrēto bērnu skaitu (Nb) dala ar šā pielikuma 17.2. apakšpunktā noteikto bērnu skaitu un reizina ar šajos noteikumos noteikto ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu vidējo darba samaksu (D), kas saskaitīta ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (S). Iegūst māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļu par pacientu aprūpi (Ab) vecumā līdz 18 gadiem:

Ab = Nb : 800 x (D + S)

18.3. saskaita aprēķinātās ģimenes ārsta māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma daļas par pieaugušo (Ap) un bērnu (Ab) aprūpi un iegūst ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma kopējo apjomu (Am):

Am = Ap + Ab

19. Ja ārsta palīgs (feldšeris) nodarbināts pašvaldībai piederošā feldšerpunktā, ar kuru dienests ir noslēdzis līgumu, viņš saņem šajos noteikumos noteikto vidējo ārstniecības un pacientu aprūpes personu un funkcionālo speciālistu asistentu darba samaksu, pieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi un ņemot vērā līgumā ar dienestu noteikto darba apjomu, ko nosaka atbilstoši šādiem nosacījumiem:

19.1. feldšerpunkta apmeklējumu skaits dienesta vadības informācijas sistēmā par iepriekšējo līguma periodu;

19.2. līdz šim līgumattiecībās ar dienestu nebijušo feldšerpunktu iesniegtie dati Slimību profilakses un kontroles centram par apmeklējumu skaitu feldšerpunktā iepriekšējā gadā;

19.3. šajos noteikumos noteikto darba samaksu reizina ar apmeklējumu skaitam atbilstošo slodzes apjomu:

19.3.1. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir līdz 210, - 0,5 slodzes;

19.3.2. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 211-325, - 0,75 slodzes;

19.3.3. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 326-420, - 1 slodze;

19.3.4. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir 421-525, - 1,25 slodzes;

19.3.5. ja feldšerpunkta apmeklējumu skaits vidēji mēnesī ir lielāks par 525, - 1,5 slodzes;

19.4. jaunatvērtajiem feldšerpunktiem darba samaksas apjomu sešus mēnešus nosaka par 0,5 slodzēm, izņemot gadījumu, ja feldšerpunktu izveido teritorijā, kur ģimenes ārsts pārtraucis līgumattiecības ar dienestu un nav cita ģimenes ārsta, kurš pārņem šo teritoriju. Šādā gadījumā dienests darba samaksas apjomu nosaka par vienu slodzi. Pēc tam darba samaksu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam, pamatojoties uz dienesta vadības informācijas sistēmas datiem.

20. Dienests palielina ģimenes ārsta praksei paredzēto māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma apmēru divas reizes, ja ģimenes ārsta prakse ir vērsusies dienestā ar iesniegumu par maksājuma palielināšanu un nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

20.1. ja ģimenes ārsta praksē iesnieguma iesniegšanas brīdī ir reģistrēti vismaz 1200 pacientu vai 600 pacientu vecumā līdz 18 gadiem;

20.2. ja ģimenes ārsta praksē ir vismaz divas ārstniecības un pacientu aprūpes personas (māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)) un katra ir nodrošināta ar iekārtotu darba vietu;

20.3. ja māsas vai ārsta palīga (feldšera) pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks ir ne mazāks par 10 stundām nedēļā.

21. Ārsta palīgs (feldšeris) un māsa par atsevišķi veiktu darbu aizpilda ambulatorā pacienta talonus.

22. Ja ģimenes ārsta praksē strādā gan māsa, gan ārsta palīgs (feldšeris), vairākas māsas vai vairāki ārsta palīgi (feldšeri), ģimenes ārstam ir tiesības, rakstiski vienojoties ar šiem darbiniekiem, māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu samaksāt, nosakot atšķirīgu atalgojumu katram darbiniekam atbilstoši tā kvalifikācijai, stāžam un darba pienākumu apjomam.

23. Māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiks nedrīkst pilnīgi vai kādā daļā sakrist ar tās pašas māsas vai ārsta palīga (feldšera) darba laiku pie cita ģimenes ārsta. Ģimenes ārsta pienākums ir nodrošināt, lai māsai vai ārsta palīgam (feldšerim), par ko ģimenes ārsts saņem māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu, darba laiks būtu 40 stundas nedēļā.

24. Ģimenes ārsta nāves gadījumā vai tad, ja spēkā stājies tiesas spriedums vai lēmums, kas ģimenes ārstam aizliedz sniegt primārās veselības aprūpes pakalpojumus, dienests apmaksā medicīniskās dokumentācijas kārtošanu un nodošanu pacientam vai ārstam atbilstoši kārtībai, kas noteikta līgumā starp dienestu un ārstniecības iestādi, šādā apmērā:

24.1. šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķināto attiecīgās māsas vai ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājumu;

24.2. maksājumu par ģimenes ārsta prakses telpu uzturēšanu atbilstoši šā pielikuma 7. punktam.

25. Ja ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar dienestu saistībā ar ģimenes ārsta aiziešanu pensijā, dienests šajos noteikumos noteiktajos gadījumos ģimenes ārsta praksei izmaksā kompensāciju šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma divkāršā apmērā, bet ja praksē nodarbināta vairāk nekā viena māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), - četrkāršā darbības nodrošināšanas maksājuma apmērā.

26. Ja ģimenes ārsta prakse izbeidz līgumattiecības ar vienīgo praksē nodarbināto ārsta palīgu vai māsu, ārsta palīga vai māsas funkciju nodrošināšanai dienests maksā kompensāciju 50 % apmērā no šajā pielikumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā māsas un ārsta palīga (feldšera) darbības nodrošināšanas maksājuma līdz brīdim, kamēr prakse uzsāk nodarbināt jaunu ārsta palīgu vai māsu, bet ne ilgāk par trim mēnešiem kalendāra gadā.

27. Kopējo finansējumu ārstniecības iestādei par zobārstniecības pakalpojumiem (Lizob) plāno šādi:

27.1. finansējuma apmēru 12 mēnešiem ārstniecības iestādei zobārstniecības pakalpojumiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos personām vecumā no 18 līdz 22 gadiem (Lib+š) aprēķina katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (S1, S2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TC1, TC2 utt.) un reizinājumus summējot:

Lib+š = S1 x TC1 + S2 x TC2 + … + Sn x TCn

27.2. finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām (turpmāk - dalībnieki) (Lčzob) plāno šādi:

27.2.1. aprēķina finansējuma apmēru samaksai par dalībniekiem sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobārstniecības palīdzību (Lčzzob), katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā dalībniekiem veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (Sz1, Sz2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TCz1, TCz2 utt.) un reizinājumus summējot. Aprēķina 50 % no iegūtā plānoto finanšu līdzekļu apjoma 12 mēnešiem:

Lčzzob = (Sz1 x TCz1 + Sz2 x TCz2 + … + Szn x TCzn) x 50 %

27.2.2. aprēķina finansējuma apmēru samaksai par dalībniekiem sniegtajiem zobārstniecības pakalpojumiem, kas saistīti ar zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm (Lčpzob), katrai manipulācijai atsevišķi, reizinot iepriekšējā periodā dalībniekiem veikto zobārstniecības manipulāciju skaitu (Sp1, Sp2 utt.) ar tās plānoto tarifu (TCp1, TCp2 utt.) un reizinājumus summējot. Iegūst plānoto finanšu līdzekļu apjomu 12 mēnešiem:

Lčpzob = Sp1 x TCp1 + Sp2 x TCp2 + … + Spn x TCpn

27.2.3. kopējo finansējuma apmēru ārstniecības iestādei samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem (Lizob) iegūst, summējot aprēķināto līdzekļu apmēru bērnu zobārstniecībai un zobārstniecības pakalpojumiem šķeltņu gadījumos (Lib+š) ar līdzekļu apmēru dalībnieku zobārstniecības pakalpojumiem (Lčzzob un Lčpzob):

Lizob = Lib+š + Lčzzob + Lčpzob

28. Kopējo finansējuma apmēru zobārstniecības pakalpojumiem (Lkzob) iegūst šādi:

28.1. saskaita kopējo finansējuma apmēru zobārstniecībai katrā teritoriālajā nodaļā (Ltzob), t. i., summē katrai šajā teritoriālajā nodaļā esošajai ārstniecības iestādei aprēķinātos naudas līdzekļus (Lizob1, Lizob2 utt.):

Ltzob = Lizob1 + Lizob2 + … + Lizobn

28.2. summē visām teritoriālajām nodaļām aprēķināto naudas līdzekļu apmēru zobārstniecībai (Ltzob1 līdz Ltzob5):

Lkzob = Ltzob1 + … + Ltzob5

29. Kopējo finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem var pārskatīt, ņemot vērā kārtējā gada valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu samaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

30. Nepieciešamo finansējuma apmēru tiem pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem iepriekšējā periodā nebija noslēgts līgums par veselības aprūpes pakalpojumu samaksu, plāno, ņemot vērā pakalpojumu sniedzēja iesniegto informāciju un līguma apjomu līdzīga profila iestādēs.

31. Dežūrārstu skaitu un tam nepieciešamo finansējumu plāno atbilstoši pilsētas iedzīvotāju skaitam, nodrošinot ne vairāk kā vienu dežūrārsta slodzi uz 40 000 iedzīvotājiem.

32. Lai veselības aprūpei mājās nodrošinātu:

32.1. mākslīgo plaušu ventilāciju un bērnu parenterālo barošanu, kā arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizīšu apmaksu, dienests finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši faktiski sniegtajam pakalpojumu apjomam iepriekšējā kalendāra gadā, izmantojot datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem;

32.2. citus veselības aprūpes pakalpojumus, dienests finanšu līdzekļus ārstniecības iestādēm plāno atbilstoši iedzīvotāju skaitam attiecīgajā teritorijā, ievērojot šādus nosacījumus:

32.2.1. medikamentu ievadīšanai, ādas bojājumu aprūpei, urīna ilgkatetra maiņai un aprūpei, mākslīgās atveres (stomas) aprūpei, tai skaitā tuvinieku izglītošanai un apmācībai, kā arī enterālai barošanai caur zondi finanšu līdzekļus plāno pilsētām un novadu pagastiem - 4,36 euro vienai personai;

32.2.2. rehabilitācijas pakalpojumiem finanšu līdzekļus plāno novadiem - 0,65 euro vienai personai;

32.2.3. ja attiecīgajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina viena ārstniecības iestāde, līdzekļus piešķir konkrētajai ārstniecības iestādei pilnā apmērā;

32.2.4. ja attiecīgajā teritorijā veselības aprūpi mājās nodrošina vairākas ārstniecības iestādes, līdzekļus proporcionāli sadala starp ārstniecības iestādēm atbilstoši sniegto veselības aprūpes pakalpojumu īpatsvaram attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, izmantojot datus par pirmajiem deviņiem kārtējā gada mēnešiem.

33. Dienests līgumā ar ārstniecības iestādi, kas sniedz veselības aprūpi mājās, norāda šā pielikuma 32.2. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto ārstniecības iestādes plānoto finanšu līdzekļu apmēru attiecīgajā teritorijā un kopējo ārstniecības iestādei plānoto finanšu līdzekļu apmēru.

33.1 Ja zobārstniecības un veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzēji neizpilda līgumā noteikto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, dienests veic līguma finanšu apmēra pārplānošanu, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1 1. plānoto finanšu apmēru otrajam pusgadam nosaka atbilstoši finanšu apmēra faktiskajai izpildei pirmajā pusgadā, ja kārtējā gada pirmajā pusē līguma par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 80 % no plānotā finanšu apmēra pirmajam pusgadam;

33.1 2. kopējo līguma apjomu samazina atbilstoši deviņos mēnešos faktiski sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apjomam, ja kārtējā gada deviņos mēnešos līguma par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem finanšu apmēra izpilde ir mazāka par 90 % no deviņu mēnešu plānotā finanšu apmēra.

34. Finanšu līdzekļus, kas iegūti, šā pielikuma 33.1 punktā noteiktajā kārtībā pārskatot plānoto līgumu apjomu ārstniecības iestādēm, kuras sniedz veselības aprūpi mājās, prioritāri novirza tām ārstniecības iestādēm, kas veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā sniegušas personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta teritorijās, kas norādītas ārstniecības iestādes līgumā, izņemot gadījumus, ja attiecīgajā teritorijā iedzīvotāju skaits ir mazāks par 700. Ja attiecīgās administratīvās teritorijas ārstniecības iestādes veselības aprūpi mājās vismaz 75 % apmērā nenodrošina personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā administratīvajā teritorijā, tad dienests piesaista jaunu pakalpojumu sniedzēju no gaidīšanas saraksta, ja tam ir pieejami finanšu līdzekļi."

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"12. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas teritorijas un pakalpojumu veidu minimālais nodrošinājums

1. Sekundāro ambulatoro pakalpojumu plānošanas teritorijas:

Nr.
p. k.

Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas teritorija

Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība

Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā ietilpstošās administratīvās teritorijas

1.1.

Rīga Rīgas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Mārupes novads
Rīga
Ādažu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ādažu novads
Ropažu novads
Saulkrastu novads
Jūrmalas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Jūrmala
Ķekavas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ķekavas novads
Olaines veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Olaines novads
Salaspils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Salaspils novads
Siguldas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Siguldas novads

1.2.

Kurzeme Kuldīgas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Kuldīgas novads
Liepājas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Liepāja
Dienvidkurzemes novads
Saldus veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Saldus novads
Talsu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Talsu novads
Tukuma veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Tukuma novads
Ventspils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ventspils
Ventspils novads

1.3.

Latgale Daugavpils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Daugavpils
Augšdaugavas novads
Krāslavas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Krāslavas novads
Ludzas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ludzas novads
Preiļu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Līvānu novads
Preiļu novads
Rēzeknes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Rēzekne
Rēzeknes novads

1.4.

Vidzeme Alūksnes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Alūksnes novads
Balvu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Balvu novads
Cēsu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Cēsu novads
Gulbenes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Gulbenes novads
Limbažu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Limbažu novads
Madonas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Madonas novads
Varakļānu novads
Valkas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Smiltenes novads
Valkas novads
Valmieras veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Valmieras novads

1.5.

Zemgale Aizkraukles veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Aizkraukles novads
Bauskas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Bauskas novads
Dobeles veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Dobeles novads
Jelgavas veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Jelgava
Jelgavas novads
Jēkabpils veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Jēkabpils novads
Ogres veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība Ogres novads

2. Sekundāro ambulatoro pakalpojumu veidi1:

Nr. p. k.

Veselības aprūpes pakalpojumu veids

Specialitāšu kodi un diagnožu kodi pēc SSK-10

2.1.

Pakalpojumu veidu grupa - speciālisti:

2.1.1.

alergoloģija A1510; PP01

2.1.2.

algoloģija PP16

2.1.3.

anestezioloģija P18

2.1.4.

arodslimību speciālisti P53

2.1.5.

dermatoveneroloģija P27; M62

2.1.6.

endokrinoloģija A156; P58

2.1.7.

gastroenteroloģija A158; PP02; P60

2.1.8.

ginekoloģija P14

2.1.9.

hematoloģija P17; A159

2.1.10.

infektoloģija P24; A152

2.1.11.

internā medicīna P01; P02

2.1.12.

kardioloģija A153; P52; M37; M351; M352

2.1.13.

ķirurģija P03; P04; P05; P06; P07; P09; P12; P26; PP31

2.1.14.

narkoloģija P28

2.1.15.

nefroloģija A157; P59

2.1.16.

neiroloģija P20; PP21; P62

2.1.17.

oftalmoloģija P22

2.1.18.

onkoloģija (ķīmijterapija) P16; A142

2.1.19.

otolaringoloģija P23; A231; A232

2.1.20.

pediatrija P15; A151

2.1.21.

psihiatrija P19; P64; A191

2.1.22.

pulmonoloģija A155; P57

2.1.23.

reimatoloģija A154; P56

2.1.24.

traumatoloģija, ortopēdija P13; A131

2.1.25.

uroloģija P08

2.1.26.

pārējās specialitātes PP03; PP06; PP18; PP19; PP24; PP26; P39

2.1.27.

skābekļa terapija P52; P57

2.2.

Pakalpojumu veidu grupa - izmeklējumi:

2.2.1.

datortomogrāfija  

2.2.2.

doplerogrāfija  

2.2.3.

endoskopija  

2.2.4.

kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi  

2.2.5.

mamogrāfija  

2.2.6.

neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi  

2.2.7.

osteodensitometrija  

2.2.8.

pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju (PET/DT)  

2.2.9.

radionukleīdā diagnostika  

2.2.10.

rentgenoloģija  

2.2.11.

sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi:

2.2.11.1.

elektrokardiogrāfija  

2.2.11.2.

pārējie sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi  

2.2.12.

ultrasonogrāfija  

2.2.13.

elastogrāfija  

2.3.

Pakalpojumu veidu grupa - rehabilitācija:

2.3.1.

pieaugušo rehabilitācija  

2.3.2.

bērnu rehabilitācija

2.3.3.

perinatālā periodā radušos stāvokļu rehabilitācija

2.4.

Pakalpojumu veidu grupa - specializētie pakalpojumi:

2.4.1.

ambulatorā palīdzība surdoloģijā  

2.4.2.

ģenētisko slimnieku konsultēšana  

2.4.3.

HIV līdzestības kabinets  

2.4.4.

konsultācijas saistībā ar nieru transplantāciju N18.4; N18.5; Z94.0; Z94.00; Z52.4

2.4.5.

medicīniskā apaugļošana  

2.4.6.

metadona aizvietojošā terapija  

2.4.7.

multiplās sklerozes slimnieku konsultēšana un izmeklēšana A81; A69.2; B22.0; B94.1; F07.9; G05.0; G05.8; G09; G11.0-G11.3; G32.0; G32.8; G35; G36.0; G36.1; G36.8; G36.9; G37; G81; G82.1; G82.2; G82.4; G82.5; G83.0-G83.3; G83.8; G83.9; G92; G95; G96.8; G96.9; G99.2; G99.8; I67.3; I69.8; M47.0; M47.1; M50.0; M51.0; T91.3; Z03.3

2.4.8.

staru terapija  

2.4.9.

tiesu psihiatriskā un psiholoģiskā ekspertīze  

2.5.

Pakalpojumu grupa - dienas stacionāra pakalpojumi Saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem dienas stacionāru veidiem un to saistošajām manipulācijām

Piezīme. 1 Pakalpojuma veidam saistošie manipulāciju kodi iekļauti līgumā ar ārstniecības iestādi.

3. Plānošanas vienībā nodrošināmie veselības aprūpes pakalpojumi:

Nr. p. k.

Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienība - teritorija

Speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumu veidi

Izmeklējumu veidi

Rehabilitācija

Dienas stacionāru veidi

Papildu nosacījumi

3.1.

Ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 Ginekoloģija, ķirurģija, neiroloģija, oftalmoloģija, otolaringoloģija, psihiatrija Elektrokardiogrāfija, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija   Ginekoloģija; vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi Dienas stacionāra pakalpojumus neizvērtē, ja plānošanas vienība robežojas ar Rīgas pilsētu

3.2.

Ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 50 000 Anestezioloģija, dermatoveneroloģija, endokrinoloģija, ginekoloģija, kardioloģija, ķirurģija, neiroloģija, oftalmoloģija, otolaringoloģija, psihiatrija, pulmonoloģija, traumatoloģija un ortopēdija Datortomogrāfija, doplerogrāfija, elektrokardiogrāfija un pārējie sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija Rehabilitācijas pakalpojumi Ginekoloģija; neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana; traumatoloģija un ortopēdija; vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi Datortomogrāfijas pakalpojumus neizvērtē, ja plānošanas vienība robežojas ar Rīgas pilsētu

3.3.

Ar iedzīvotāju skaitu no 50 001 līdz 75 000 Anestezioloģija, dermatoveneroloģija, diabētiskās pēdas aprūpes kabinets, endokrinoloģija, ginekoloģija, hroniski obstruktīvu plaušu slimību kabinets, kardioloģija, ķirurģija, narkoloģija, neiroloģija, oftalmoloģija, otolaringoloģija, psihiatrija, pulmonoloģija, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija Datortomogrāfija, doplerogrāfija, elektrokardiogrāfija un pārējie sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija Rehabilitācijas pakalpojumi Gastrointestinālās endoskopijas; ginekoloģija; neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana; otolaringoloģija bērniem un pieaugušajiem; rehabilitācija; traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija; uroloģija; vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi  

3.4.

Ar iedzīvotāju skaitu 75 001 un vairāk Anestezioloģija, arodslimību speciālisti, bērnu speciālisti, dermatoveneroloģija, diabētiskās pēdas aprūpes kabinets, endokrinoloģija, ginekoloģija, hematoloģija, hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinets, internisti, kardioloģija, ķirurģija, narkoloģija, neiroloģija, oftalmoloģija, onkoloģija, otolaringoloģija, paliatīvās aprūpes kabinets, psihiatrija, pulmonoloģija, reimatoloģija, stomas kabinets, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija Datortomogrāfija, doplerogrāfija, elastogrāfija, elektrokardiogrāfija un pārējie sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija Rehabilitācijas pakalpojumi Gastrointestinālās endoskopijas; ginekoloģija; narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiskā profila dienas stacionārā; neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana; oftalmoloģija; otolaringoloģija bērniem un pieaugušajiem; psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriskā profila dienas stacionārā; rehabilitācija; traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija; uroloģija; vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi  

3.5.

Rīga, Kurzeme, Latgale, Vidzeme un Zemgale (saskaņā ar šā pielikuma 1. punktu) Alergoloģija, algoloģija, anestezioloģija, arodslimību speciālisti, bērnu speciālisti, dermatoveneroloģija, diabētiskās pēdas aprūpes kabinets, endokrinoloģija, ginekoloģija, hematoloģija, hroniski obstruktīvu plaušu slimību kabinets, infektoloģija, internisti, kardioloģija, ķirurģija, narkoloģija, nefroloģija, neiroloģija, oftalmoloģija, onkoloģija, otolaringoloģija, paliatīvās aprūpes kabinets, pediatrija, psihiatrija, pulmonoloģija, reimatoloģija, stomas kabinets, tiesu psihiatriskās un psiholoģiskās ekspertīzes, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija Datortomogrāfija, doplerogrāfija, elastogrāfija, elektrokardiogrāfija un pārējie sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, kodolmagnētiskā rezonanse, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, mamogrāfija, osteodensitometrija, rentgenoloģija, ultrasonogrāfija Rehabilitācijas pakalpojumi Gastrointestinālās endoskopijas; ginekoloģija; narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiskā profila dienas stacionārā; neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana; nieru aizstājterapija; oftalmoloģija; otolaringoloģija bērniem un pieaugušajiem; psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriskā profila dienas stacionārā; rehabilitācija; traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija; vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi; uroloģija  

3.6.

Visa valsts Alergoloģija, algoloģija, ambulatorā palīdzība surdoloģijā, ambulatori konsultatīvā palīdzība pie nieru transplantācijas, anestezioloģija, arodslimību speciālisti, bērnu speciālisti, dermatoveneroloģija, diabēta apmācības kabinets, diabētiskās pēdas aprūpes kabinets, endokrinoloģija, gastroenteroloģija, ginekoloģija, ģenētisko slimnieku konsultēšana, hematoloģija, HIV līdzestības kabinets, hroniski obstruktīvu plaušu slimību kabinets, infektoloģija, internisti, kardioloģija, ķirurģija, medicīniskā apaugļošana, multiplās sklerozes slimnieku konsultēšana un izmeklēšana, narkoloģija, nefroloģija, neiroloģija, oftalmoloģija, onkoloģija, otolaringoloģija, paliatīvās aprūpes kabinets, pediatrija, psihiatrija, pulmonoloģija, reimatoloģija, reto slimību kabinets, stomas kabinets, tiesu psihiatriskās un psiholoģiskās ekspertīzes, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija, skābekļa terapija un pārējās specialitātes Datortomogrāfija, doplerogrāfija, elastogrāfija, endoskopija, laboratoriskie un histoloģiskie izmeklējumi, kodolmagnētiskā rezonanse, mamogrāfija, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, osteodensitometrija, pozitronu emisijas tomogrāfija ar datortomogrāfiju, radionukleīdā diagnostika, rentgenoloģija, sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, staru terapija, ultrasonogrāfija Rehabilitācijas pakalpojumi Bērnu ķirurģija; gastrointestinālās endoskopijas; ginekoloģija; hronisko sāpju pacientu ārstēšana; invazīvā kardioloģija; ķīmijterapija; invazīvā radioloģija; narkoloģisko slimnieku ārstēšana narkoloģiskā profila dienas stacionārā; neiroloģisko un iekšķīgo slimību ārstēšana; nieru aizstājterapija; oftalmoloģija; otolaringoloģija bērniem un pieaugušajiem; psihiatrisko slimnieku ārstēšana psihiatriskā profila dienas stacionārā; rehabilitācija; robotizēta stereotaktiskā radioķirurģija, staru terapija; traumatoloģija, ortopēdija, rokas un rekonstruktīvā mikroķirurģija, plastiskā ķirurģija; uroloģija; vispārējie ķirurģiskie pakalpojumi  

"

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"15. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika

1. Ģimenes ārstam nosaka gada darbības rādītājus šādās jomās:

1.1. veselības pārbaudes un profilakse:

1.1.1. no jauna reģistrēta pacienta veselības stāvokļa novērtēšana;

1.1.2. bērnu vakcinācijas aptvere;

1.2. pacientu aprūpe, kuriem ir hroniskas saslimšanas:

1.2.1. cukura diabēta pacientu aprūpe:

1.2.1.1. glikohemoglobīna mērījumi 2. tipa cukura diabēta pacientiem;

1.2.1.2. mikroalbuminūrijas noteikšana kvantitatīvi 2. tipa cukura diabēta pacientiem;

1.2.2. arteriālās hipertensijas un koronāro sirds slimību pacientu aprūpe - ZBL holesterīna noteikšana;

1.2.3. bronhiālās astmas pacientu aprūpe - izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem;

1.3. ģimenes ārstu veikto manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība.

2. Gada darbības rādītāju vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.
p. k.

Kvalitātes kritērijs

Kritērija definējums

Izpildes nosacījumi

Robežvērtība

Nozīmīguma vērtējums, %

2.1.

Veselības pārbaudes un profilakse No jauna reģistrēta pacienta veselības stāvokļa novērtēšana Ģimenes ārsts ir novērtējis no jauna reģistrētu pacientu triju mēnešu laikā, kopš pacients reģistrēts pie ģimenes ārsta, vai 10 dienu laikā pirms pacienta reģistrācijas viņam ir veikta apskate un veselības stāvokļa novērtējums

75-90 %

10

Bērnu vakcinācijas aptvere 1. Divus gadus veci bērni saskaņā ar vakcinācijas kalendāru ir vakcinēti pret difteriju, stinguma krampjiem, poliomielītu, garo klepu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu.

2. Aprēķinot vakcinācijas aptveri, izslēdz gadījumus, ja vakcinācija nav veikta kontrindikāciju, pacienta vai vecāku atteikuma dēļ. Šādos gadījumos ambulatorā pacienta talonā norāda diagnozi Z28.0-Z28.8

92-98 %

15

2.2.

Pacientu aprūpe ar hroniskām saslimšanām Cukura diabēta pacientu uzraudzība, veicot glikohemoglobīna (glikētā Hb) mērījumus 2. tipa cukura diabēta pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa vērtēšanas perioda laikā.

3. Vismaz 55 % pie ģimenes ārsta reģistrēto 2. tipa cukura diabēta pacientu ir noteikts glikohemoglobīns (glikētais Hb).

4. Aptveres rādītāju aprēķina, attiecinot pacientu skaitu, kuriem vismaz viens mērījums ir zemāks par 7,5 %, pret pacientu skaitu, kas atbilst šā punkta trešajam nosacījumam.

5. Aprēķinātais aptveres rādītājs ir vismaz 60 %

55-90 %

60-80 %

30

Cukura diabēta pacientu uzraudzība, veicot mikroalbuminūrijas noteikšanu kvantitatīvi 2. tipa cukura diabēta pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 50 % pacientu gada laikā veikts viens izmeklējums mikroalbuminūrijas noteikšanai, neskaitot izmeklējumus, kas veikti ārstēšanās laikā stacionārā

50-75 %

10

Arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības pacientu aprūpe - zema blīvuma holesterīna līmeņa noteikšana 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Vismaz 70 % pie ģimenes ārsta reģistrēto arteriālās hipertensijas un koronārās sirds slimības pacientu vismaz vienu reizi noteikts ZBL holesterīns.

4. Norādīta kāda no šādām manipulācijām "41058 - ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, mazāka par 2,0 mmol/L" vai "41059 - ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija no 2,0 mmol/L līdz 2,5 mmol/L", vai "41060 - ZBL holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija, lielāka par 2,5 mmol/L".

5. Norādītas diagnozes saskaņā ar SSK-10 kodiem arteriālajai hipertensijai - I10, I15, I15.0-I15.9, koronārajai sirds slimībai - I20, I20.0-I20.9, I21, I21.0-I21.9, I22, I22.0-I22.9, I24, I24.0-I24.9, I25, I25.0-I25.9

70-90 %

10

Bronhiālās astmas pacientu veselības aprūpe - izelpas maksimuma plūsmas mērīšana bronhiālās astmas pacientiem 1. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados.

2. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā.

3. Bronhiālās astmas pacienti vecumā no sešiem gadiem.

4. Vismaz 70 % pacientu veikta izelpas maksimuma plūsmas mērīšana vismaz reizi gadā.

5. Norādīta diagnoze ar SSK-10 kodu J45, J45.0-J45.9

70-90 %

10

2.3.

Ģimenes ārsta veikto papildu manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība Ģimenes ārsts savā darbībā izmanto iespējami daudz manipulāciju, kuras ietilpst viņa profesionālajā kompetencē un manipulāciju sarakstā norādītas kā ģimenes ārstam piemaksājamas manipulācijas Gada laikā izmanto vismaz 25 % manipulāciju no tām, kas manipulāciju sarakstā norādītas kā tādas, par kurām ģimenes ārstam piemaksā, izņemot profilaktiskās apskates un vakcinācijas manipulācijas

25-50 %

15

3. Dienests apkopo vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par katram pacientam novērtējamā gada laikā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un katram ģimenes ārstam nosaka šā pielikuma 1. punktā minētos kvalitātes rādītājus.

4. Iegūtos rādītājus salīdzina ar šā pielikuma 2. punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķina ģimenes ārstam izmaksājamo naudas summu par kvalitātes rādītājiem, ievērojot šādus nosacījumus:

4.1. ja aprēķinātie rādītāji ir vienādi vai pārsniedz noteikto vērtēšanas kritērija augstāko robežvērtību, ārsts saņem atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķinātā gada darbības novērtējuma maksājumu 100 % apmērā;

4.2. ja aprēķinātie rādītāji ir robežvērtību intervālā no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto gada darbības novērtējuma maksājuma apjomu proporcionāli samazina;

4.3. ja aprēķinātie rādītāji ir zemāki par zemāko robežvērtību no noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstošajam kvalitātes rādītājam aprēķināto maksājuma apjomu ģimenes ārstam neizmaksā;

4.4. ja ģimenes ārsta praksē nav reģistrētas personas, kas atbilst vērtēšanas kritērijā noteiktajam pacientu veidam, maksājumu par attiecīgo kvalitātes kritēriju ģimenes ārstam neizmaksā;

4.5. ja ģimenes ārsta pacientu sarakstā ir persona, kuras reģistrācija ir bloķēta, tad šāda persona kvalitātes rādītāju aprēķinos netiek vērtēta.

5. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar dienestu, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), vai ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, dienests nevērtē ģimenes ārsta gada darbību atbilstoši šā pielikuma 4. punktam.

6. Ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā mainījis prakses vietu, nesaglabājot pacientu reģistrāciju, vai pārtraucis līgumattiecības ar dienestu, nenostrādājot pilnu gadu, vai līgums par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu noslēgts novērtējamā gada laikā (līgums nav no gada sākuma), ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu ģimenes ārstam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x %, kur

A - attiecīgajam ģimenes ārstam izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums;

B - ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma summa par pilniem nostrādātajiem mēnešiem attiecīgajā teritoriālajā nodaļā, ievērojot, ka periodā, kad ģimenes ārsts saņem normatīvajos aktos paredzēto fiksēto maksājumu jaunatvērtai ģimenes ārsta praksei un nesaņem kapitācijas naudu, B = 0;

% - vidējais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma procents attiecīgās teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta praksē, ko dienests aprēķina, dalot teritoriālās nodaļas ģimenes ārsta praksēm izmaksājamos ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumus ar attiecīgajām ģimenes ārsta praksēm aprēķinātajiem ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļiem un reizinot ar 100.

7. Ja ģimenes ārstu novērtējamā gada laikā ir aizvietojis cits ārsts, ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu ģimenes ārstam un viņa aizvietotājam aprēķina, izmantojot šādas formulas:

7.1. ģimenes ārstam, kurš aizvieto:

BA = BAP x %, kur

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

BAP - aizvietojamā ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par aizvietošanas mēnešiem;

% - ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājuma procents aizvietojamā ģimenes ārsta praksē, ko aprēķina, dalot izmaksājamo ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā (A) ar aprēķināto ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu aizvietojamajam ģimenes ārstam (B);

7.2. ģimenes ārstam, kuru aizvieto:

BB = A - BA, kur

BB - aizvietojamā ģimenes ārsta izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par nostrādātajiem mēnešiem;

A - izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par visu aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpi novērtējamā gada laikā;

BA - ģimenes ārsta aizvietotājam izmaksājamais ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājums par aizvietošanas mēnešiem.

8. Ja notikusi ģimenes ārsta juridiskā statusa un darbavietas maiņa, pārejot no darba ņēmēja statusa slimnīcā (poliklīnikā, doktorātā) (turpmāk - ārstniecības iestāde) uz ārsta prakses darba formu vai otrādi, ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu izmaksā, ja līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi:

8.1. attiecīgajam ģimenes ārstam, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi novērtējamā gada laikā;

8.2. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu ārstniecības iestādes kontā, ja ģimenes ārsts novērtējamā gada laikā ir beidzis prakses darbību un kļuvis par darba ņēmēju ārstniecības iestādē;

8.3. attiecīgajam ģimenes ārstam, ieskaitot ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma maksājumu tās ārstniecības iestādes kontā, kurā ģimenes ārsts bija darba ņēmējs, ja pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ģimenes ārsta prakses formu notikusi pēc novērtējamā gada 31. decembra.

9. Izmaksājamos ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma līdzekļus aprēķina pēc stāvokļa uz novērtējamā gada 31. decembri. Izmaksājamos līdzekļus ģimenes ārstam izmaksā līdz nākamā gada 1. septembrim neatkarīgi no novērtējamā gada laikā notikušās ģimenes ārsta juridiskā statusa un darba vietas maiņas (pāreja no darba ņēmēja statusa ārstniecības iestādē uz ārsta prakses darba formu vai otrādi), ja vien līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi.

10. Finanšu līdzekļu apmēru, kas paredzēts ģimenes ārstu gada darbības novērtējuma maksājumiem, un kārtību, kādā tos aprēķina un izmaksā katrai ģimenes ārsta praksei, nosaka līgumā ar dienestu."

 

7. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 161

"16. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 555

Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksas apmēra noteikšana

1. Ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu apmēru dienests plāno:

1.1. ambulatorajiem histoloģiskajiem izmeklējumiem;

1.2. grūtnieces un nedēļnieces aprūpes ietvaros veiktajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem;

1.3. valsts organizētā skrīninga ietvaros veiktajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem;

1.4. ļaundabīgo audzēju primāras un sekundāras diagnostikas ietvaros veiktajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem;

1.5. pārējiem ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem.

2. Finanšu apmēru laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem dienests nosaka proporcionāli deviņos mēnešos sniegtajam laboratorisko pakalpojumu apjoma īpatsvaram valstī, ņemot vērā kopējo laboratorisko līdzekļu apmēru. Ja laboratoriskie pakalpojumi sniegti apjomā, kuru izmaksas ir mazākas par 1200 euro gadā, dienests ar šo laboratorisko pakalpojumu sniedzēju līgumu neslēdz.

3. Pārējo laboratorisko līdzekļu apmēra proporciju starp ģimenes ārstiem un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem nosaka atbilstoši sniegtajam laboratorisko pakalpojumu apjoma īpatsvaram kārtējā gada deviņos mēnešos.

4. No pārējo laboratorisko līdzekļu apmēra dienests veido finanšu līdzekļu rezervi 5 % apmērā, ko izmanto:

4.1. ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem atbilstoši faktiski veikto pakalpojumu apjomam, ja tie sniegti saskaņā ar:

4.1.1. tāda ģimenes ārsta nosūtījumu, kurš saņem fiksēto maksājumu kā jaunatvērta ģimenes ārsta prakse;

4.1.2. dežūrārsta nosūtījumu;

4.1.3. ieslodzījuma vietā strādājoša ārsta, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā strādājoša ārsta, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādē nodarbināta ārsta, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā nodarbināta ārsta, kā arī aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā nodarbināta ārsta nosūtījumu;

4.2. ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem, ja dienests atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai ģimenes ārstam vai ārstniecības iestādei ir palielinājis ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu apmēru;

4.3. ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem ar tāda sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālista un ģimenes ārsta nosūtījumu, kas līguma attiecības ar dienestu uzsāk pēc laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzēto līdzekļu plānošanas procesa pabeigšanas;

4.4. ambulatorajiem laboratoriskajiem pakalpojumiem ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālista un ģimenes ārsta nosūtījumu, ja šā pielikuma 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajam mērķim tā nav nepieciešama un ģimenes ārsts vai ārstniecības iestāde, kas sniedz sekundāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, ir izlietojusi laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus.

5. Plānojot ar ģimenes ārsta nosūtījumu sniegto laboratorisko pakalpojumu izmaksas, dienests ņem vērā, ka laboratorisko pakalpojumu izmaksas pacientam ar kādu no pamata diagnozēm C00-D48 vai E10-E14 (saskaņā ar SSK-10) un ģimenes ārsta nosūtījumu, salīdzinot ar pacientu, kuram nav šādas diagnozes, veido starpību 32,70 euro apmērā. Izmaksu starpības kopējo apmēru dienests nosaka, reizinot 32,70 euro ar pacientu skaitu, kas iegūts atbilstoši vadības informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par pirmajā pusgadā pacientiem ar pamata diagnozēm C00-D48 vai E10-E14 (saskaņā ar SSK-10) un ģimenes ārsta nosūtījumu sniegtajiem laboratoriskiem pakalpojumiem.

6. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu sniegto laboratorisko pakalpojumu izmaksas vienai personai nākamajam gadam nosaka šādi:

6.1. vispirms aprēķina kopējās ar ģimenes ārsta nosūtījumu sniegto laboratorisko pakalpojumu izmaksas, t. i., no pārējo laboratorisko līdzekļu apmēra ģimenes ārstiem atņem ģimenes ārstu nosūtījumiem paredzēto laboratorijas līdzekļu rezervi 5 % apmērā un iepriekš aprēķināto izmaksu starpības kopējo apmēru;

6.2. tad, dalot kopējās ar ģimenes ārsta nosūtījumu sniegto laboratorisko pakalpojumu izmaksas ar personu skaitu, kas reģistrētas pie ģimenes ārstiem kārtējā gada 30. septembrī, izņemot saskaņā ar šiem noteikumiem bloķētās personas, iegūst laboratorisko pakalpojumu izmaksas vienai personai.

7. Katram ģimenes ārstam gada līdzekļu apmēru pacientu nosūtīšanai ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai aprēķina šādi:

7.1. ar ģimenes ārsta nosūtījumu sniegto laboratorisko pakalpojumu izmaksas vienai personai reizina ar vecumam atbilstošu koeficientu un ar atbilstošajā vecuma grupā pie konkrētā ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu kārtējā gada 30. septembrī (izņemot saskaņā ar šiem noteikumiem bloķētās personas) vai, ja ģimenes ārsts līguma attiecības ar dienestu ir uzsācis kārtējā gada laikā, - ar reģistrēto pacientu skaitu atbilstošajā vecuma grupā kārtējā gada 1. decembrī:

7.1.1. līdz 1 gada vecumam - 0,49;

7.1.2. no 1 gada līdz 6 gadiem - 0,64;

7.1.3. no 7 līdz 17 gadiem - 0,58;

7.1.4. no 18 līdz 44 gadiem - 0,64;

7.1.5. no 45 līdz 64 gadiem - 1,25;

7.1.6. personām, kas vecākas par 65 gadiem, - 1,72;

7.2. summē iegūtās pacientu grupu izmaksas un tām pieskaita iepriekš aprēķināto izmaksu starpības kopējo apmēru, tādējādi iegūstot konkrētā ģimenes ārsta kopējo ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru gadam, ko norāda ar dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

8. Ieslodzījuma vietā strādājošam ārstam, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā strādājošam ārstam, kā arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādē nodarbinātam ārstam ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru aprēķina, ņemot vērā to personu skaitu kārtējā gada 30. septembrī, kuras atbilstoši starpresoru vienošanās nosacījumiem ārsts ir tiesīgs nosūtīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

9. Ģimenes ārstam, kuram atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai ir noslēgts līgums par ilgstošā prombūtnē esoša ģimenes ārsta aizvietošanu, ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru nosaka proporcionāli aizvietošanas periodam, attiecīgi samazinot ilgstošā prombūtnē esoša ģimenes ārsta ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru.

10. Vienas ambulatoro laboratorisko pakalpojumu epizodes izmaksas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem iegūst šādi:

10.1. nosaka ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru nākamajam gadam pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina nieru aizstājterapiju dienas stacionārā, t. i., reizina pacientu skaitu, kas saņēmuši nieru aizstājterapiju dienas stacionārā kārtējā gada pirmajā pusgadā, ar laboratorisko izmeklējumu vidējām izmaksām, kas iegūtas par kārtējā gada pirmajā pusgadā šiem pacientiem veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem, un iegūto skaitli reizina ar divi;

10.2. no pārējo laboratorisko līdzekļu apmēra atņem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu nosūtījumiem paredzēto laboratorijas līdzekļu rezervi 5 % apmērā un aprēķinātās kopējās nieru aizstājterapijas pacientu laboratorisko pakalpojumu izmaksas, iegūto skaitli dala ar kopējo epizožu skaitu kārtējā gada pirmajā pusē un iegūto skaitli reizina ar divi.

11. Aprēķinot līdzekļu apmēru, kas nepieciešams, lai speciālists sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ietvaros pacientu nosūtītu ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai, piemēro šādus koeficientus:

11.1. fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam, oftalmologam, psihiatram, bērnu psihiatram, bērnu neirologam - 0,03;

11.2. bērnu ķirurgam, anesteziologam, reanimatologam - 0,10;

11.3. otolaringologam, traumatologam, ortopēdam - 0,23;

11.4. narkologam - 0,34;

11.5. ķirurgam, neirologam - 0,60;

11.6. kardiologam, urologam - 0,86;

11.7. dermatologam, venerologam, pneimonologam, bērnu pneimonologam, ginekologam, dzemdību speciālistam, pediatram - 1,18;

11.8. infektologam, onkologam ķīmijterapeitam, internistam - 2,90;

11.9. endokrinologam, bērnu endokrinologam - 3,97;

11.10. imunologam - 12,57;

11.11. ģenētiķim - 42,10;

11.12. pārējiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem, kas minēti šo noteikumu 4. pielikuma 5. punktā, - 1,89.

12. Katram sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistam kopējo līdzekļu gada apmēru pacientu nosūtīšanai ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai aprēķina, reizinot vienas ambulatoro laboratorisko pakalpojumu epizodes izmaksas ar attiecīgā speciālista koeficientu un epizožu skaitu kārtējā gada pirmajā pusgadā un iegūto skaitli reizina ar divi.

13. Līdzekļu gada apmēru ārstniecības iestādei, kuras speciālists pacientu nosūta ambulatoro laboratorisko pakalpojumu saņemšanai, katram sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistam norāda ar dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu, summējot visu attiecīgās ārstniecības iestādes sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu ambulatoro laboratorisko pakalpojumu samaksai paredzētos līdzekļus, un pieskaita kopējās nieru aizstājterapijas pacientu laboratorisko pakalpojumu izmaksas, ja ārstniecības iestāde nodrošina nieru aizstājterapijas pakalpojumus.

14. Reizi pusgadā - līdz 1. augustam (par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam) un līdz 1. februārim (par periodu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim) - dienests salīdzina aprēķināto un līgumā ar ārstniecības iestādi norādīto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru ar izlietoto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru.

15. Ja ģimenes ārsts vai ārstniecības iestāde, kas sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, nav izlietojusi vairāk nekā 20 % no līgumā norādītā ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēra pirmajā pusgadā, šim ģimenes ārstam vai ārstniecības iestādei attiecīgā gada otrajam pusgadam aprēķināto ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru samazina par 50 % no neizlietotā ambulatoro laboratorisko pakalpojumu apmaksai paredzēto līdzekļu apmēra.

16. Ja dienests, veicot izvērtējumu par iepriekšējo gadu, konstatē, ka ģimenes ārsts nav izlietojis līgumā norādītos ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzētos līdzekļus pilnā apmērā, bet ir izlietojis vismaz 80 %, ģimenes ārstam, kuram laboratoriskajiem nosūtījumiem plānoto līdzekļu apjoms līgumā ar dienestu bija noteikts pilnam kalendāra gadam, līdz kārtējā gada 1. martam izmaksā 20 % no starpības starp līgumā norādīto summu un faktiski izlietoto līdzekļu apmēru."

13.04.2023