Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 46

Rīgā 2023. gada 31. janvārī (prot. Nr. 5 24. §)

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas
7. un 14. punktu un ceturto daļu, 7. pantu,
8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu,
Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu
sociālās aizsardzības likuma 14. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105., 123A., 189., 195A., 214., 252A. nr.; 2022, 24., 106., 137., 224. nr.; 2023, 13. nr.) šādu grozījumu:

1. Papildināt ar 278. punktu šādā redakcijā:

"278. Dienests laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. janvārim ģimenes ārsta praksei, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19, līgumā ar ģimenes ārsta praksi noteiktajā kārtībā veic maksājumu par papildu darbinieka nodarbināšanu praksē. Maksājumu veido:

278.1. šo noteikumu 153.2. apakšpunktā minētā vidējā darba samaksa mēnesī un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

278.2. piemaksa par darba vietas nodrošināšanu 119,00 euro apmērā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre L. Meņģelsone

07.02.2023