Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 2

Rīgā 2023. gada 10. janvārī (prot. Nr. 1 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma
65. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 19. nr.; 2003, 112. nr.; 2010, 164. nr.; 2015, 228. nr.; 2018, 84. nr.; 2022, 205. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Centra vadītājs (turpmāk - vadītājs) ir klimata un enerģētikas ministrs. Ministra prombūtnes laikā centra vadību nodrošina Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs. Ministra un valsts sekretāra prombūtnes laikā - valsts sekretāra vietnieks. Ja visas minētās amatpersonas ir prombūtnē, centra vadību nodrošina atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu no centra locekļu vidus ievēlēts pārstāvis."

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Centra pastāvīgo gatavību darbam nodrošina, kā arī operatīvo dokumentāciju izstrādā un centra locekļu darbam nepieciešamo informāciju sagatavo centra sekretariāts. Centra sekretariāta darbību materiāltehniski nodrošina Klimata un enerģētikas ministrija."

3. Papildināt ar 8.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.17. Klimata un enerģētikas ministrijas."

4. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Centra sastāvu pēc vadītāja priekšlikuma apstiprina Ministru prezidents. Centra sastāvā iekļautās institūcijas nekavējoties informē Klimata un enerģētikas ministriju par deleģētā pārstāvja maiņu. Pēc attiecīgas informācijas saņemšanas, bet ne biežāk kā reizi ceturksnī vadītājs iesniedz Ministru prezidentam priekšlikumu par grozījumiem centra sastāvā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone

12.01.2023