Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 839

Rīgā 2022. gada 23. novembrī (prot. Nr. 59 32. §)
Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 45, Ogrē, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meliorācijas likuma 3. un 5. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Ogres novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7401 001 0473) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 001 0473) 0,1726 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 7401 001 0473 001) – Rīgas ielā 45, Ogrē (turpmāk – nekustamais īpašums).

2. Zemkopības ministrijai nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot, lai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē mazinātu un ierobežotu klimata pārmaiņas un pielāgotos tām;

2.2. bez atlīdzības nodot Ogres novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij Valsts kases personā, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
23.11.2022