Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 733

Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 141., 184. nr.; 2017, 133. nr.; 2018, 206. nr.; 2020, 35. nr.; 2022, 14., 69. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu par šo noteikumu 27.1., 27.4., 27.5., 27.6., 27.7., 27.7.1, 27.9.1.1., 27.9.2., 27.10.1.1. un 27.10.2. apakšpunktā minētajām izmaksām. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, izņemot šo noteikumu 32. punktā minētos maksājumus."

2. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Slēdzot pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu, finansējuma saņēmējs veic atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums)."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
labklājības ministrs G. Eglītis

25.11.2022