Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 829

Rīgā 2022. gada 23. novembrī (prot. Nr. 59 11. §)
Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7, Rīgā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 009 0016) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 009 0016) 2943 m2 platībā un sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 009 0016 001, 0100 009 0016 002, 0100 009 0016 003, 0100 009 0016 004, 0100 009 0016 005 un 0100 009 0016 006) – Raiņa bulvārī 7, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
23.11.2022