Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 731

Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta noteikumos Nr. 677 "Valsts kases nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta noteikumos Nr. 677 "Valsts kases nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124. nr.; 2006, 148. nr.; 2007, 117. nr.; 2009, 133. nr.; 2014, 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. asignējumu piešķiršana un maksājumu veikšana no valsts budžeta ieņēmumiem;".

2. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. valsts parāda un naudas līdzekļu vadība;".

3. Izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu (turpmāk - finanšu instrumenti) finanšu vadība;".

4. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. nodrošina valsts budžeta deficīta finansēšanai, valsts aizdevumu izsniegšanai un parāda saistību izpildei nepieciešamos resursus;".

5. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. valsts budžeta naudas līdzekļu vadības ietvaros iegulda Valsts kases budžeta kontos esošos līdzekļus atbilstoši finanšu ministra pilnvarojumam;".

6. Papildināt ar 5.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4.1 piešķir asignējumus izdevumiem saskaņā ar valsts budžeta likumā kārtējam gadam noteikto apropriāciju un nodrošina to izpildi;".

7. Izteikt 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. izsniedz likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzētos valsts aizdevumus, veic to uzskaiti un apkalpošanu;".

8. Izteikt 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. nodrošina normatīvo aktu projektu un metodoloģisko norādījumu izstrādi par grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm;".

9. Izteikt 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. organizē līdzekļu aizņemšanos finanšu tirgos, no starptautiskajām finanšu institūcijām, kā arī no privātpersonām normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;".

10. Izteikt 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. izvērtē valsts vārdā sniedzamo galvojumu dokumentus un veic valsts vārdā sniegto galvojumu saistību uzraudzību galvojuma līguma darbības laikā;".

11. Svītrot 5.11. apakšpunktu.

12. Izteikt 5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.12. sagatavo finanšu instrumenta līdzekļu devējam iesniedzamos pārskatus par finanšu instrumentu ietvaros veiktajiem izdevumiem;".

13. Izteikt 5.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13. koordinē sadarbību ar starptautiskajām reitinga aģentūrām valsts kredītreitinga noteikšanai;".

14. Papildināt ar 5.13.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.1 sniedz normatīvajos aktos noteiktos maksājumu pakalpojumus;".

15. Papildināt ar 5.13.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.2 atbilstoši kompetencei pārstāv valsts intereses starptautiskajās organizācijās;".

16. Papildināt ar 5.13.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13.3 izskata administratīvo pārkāpumu lietas par pārskatu neiesniegšanu un piemēro administratīvos sodus;".

17. Svītrot 6.2. apakšpunktu.

18. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. veikt normatīvajos aktos noteiktās kontroles un pārbaudes finanšu instrumentu vadībā iesaistītajās iestādēs;".

19. Papildināt ar 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības."

20. Izteikt 8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.7. nodrošina darbības stratēģijas izstrādi;".

21. Svītrot 8.11. apakšpunktu.

22. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Publiskos pārskatus par Valsts kases darbību un tai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu Valsts kase sniedz finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

23. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pārvaldnieka izdotos administratīvos aktus, faktisko rīcību un lēmumus par administratīvajiem sodiem var apstrīdēt Finanšu ministrijā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

25.11.2022