Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 702

Rīgā 2022. gada 8. novembrī (prot. Nr. 56 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta septīto, astoto un devīto daļu un 13. panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 99., 187. nr.; 2010, 156. nr.; 2011, 41., 117., 179. nr.; 2012, 26., 93., 106. nr.; 2013, 228. nr.; 2014, 75. nr.; 2016, 134. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Lauku atbalsta dienests izvērtē atbalsta saņēmēja izdevumu atbilstību un pieņem lēmumu par neatbilstošo izdevumu atgūšanu. Neatbilstošos izdevumus neatgūst, ja atgūstamā summa vienam iesniegumam vienā atbalsta veidā, vienā pasākumā vai apakšpasākumā nepārsniedz 250 euro no fonda finansējuma vienā grāmatvedības gadā, neieskaitot procentus, un šo summu nav iespējams ieturēt no citiem Lauku atbalsta dienesta administrētajiem atbalsta maksājumiem."

2. Papildināt ar 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Grozījums šo noteikumu 47. punktā par neatbilstošo izdevumu apmēru, ko var neatgūt no atbalsta saņēmējiem, piemērojams arī tādiem lēmumiem par neatbilstošo izdevumu atgūšanu, kuri pieņemti pirms šā grozījuma spēkā stāšanās dienas, bet par kuriem administratīvais process vēl nav pabeigts."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

12.11.2022