Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 91. nr.; 2021, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pirmās daļas 8. punktu ar vārdiem un skaitļiem "un Pan-Eiropas privāto pensiju produkta izplatīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regulā (ES) 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (turpmāk - Regula Nr.  2019/1238) noteiktajā kārtībā";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Likumā lietotais termins "PEPP plāns" atbilst Regulā Nr.  2019/1238 lietotajam terminam "Pan-Eiropas privāto pensiju produkts"."

2. Aizstāt 3. panta pirmajā daļā vārdus "likumu "Par privātajiem pensiju fondiem"" ar vārdiem "Privāto pensiju fondu likumu".

3. Papildināt I nodaļu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. PEPP plāna izplatīšanas tiesības

Apdrošināšanas starpnieks ir tiesīgs izplatīt PEPP plānu saskaņā ar Regulu Nr.  2019/1238 un Privāto pensiju fondu likuma III1 nodaļu."

4. Izteikt 60. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, citas dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle un ārvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle maksā Latvijas Bankai līdz 0,7 procentiem (ieskaitot) no pārskata gada atlīdzības par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu, bet ne mazāk par 150 euro un ne vairāk par 1000 euro gadā."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Grozījumi šā likuma 1. panta pirmās daļas 8. punktā, šā likuma 1. panta 1.1 daļa un 4.1 pants stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Privāto pensiju fondu likumā, kuri attiecas uz Pan-Eiropas privāto pensiju produkta reģistrāciju un izplatīšanu Latvijas Republikā.

14. Šā likuma 60. panta trešās daļas jaunā redakcija stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 20. oktobrī

03.11.2022