Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā

Izdarīt Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 97. nr.; 2019, 91., 132. nr.; 2020, 227. nr.; 2021, 121.B, 193., 200. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likumā lietotais termins "PEPP plāns" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regulā (ES) 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (turpmāk - Regula Nr.  2019/1238) lietotajam terminam "Pan-Eiropas privāto pensiju produkts"."

2. Papildināt 2. panta trešo daļu pēc vārdiem "dzīvības apdrošināšanas" ar vārdiem "(tai skaitā PEPP plāna)".

3. Papildināt 10. panta pirmās daļas 4. punktu ar vārdiem "reģistrē un izplata PEPP plānu".

4. Izteikt 14. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātājs veic maksājumus Latvijas Bankai par pārskata gadā bruto parakstītajām apdrošināšanas prēmijām šādā apmērā:

1) līdz 0,4 procentiem ieskaitot - no dzīvības apdrošināšanas operācijām ar uzkrājuma veidošanu;

2) līdz 0,2 procentiem ieskaitot - no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

3) līdz 0,7 procentiem ieskaitot - no pārējām apdrošināšanas operācijām.

(3) Pārapdrošinātājs veic maksājumus Latvijas Bankai par pārskata gadā bruto parakstītajām pārapdrošināšanas prēmijām līdz 0,7 procentiem no gadā bruto parakstīto pārapdrošināšanas prēmiju kopsummas."

5. Papildināt 16. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apdrošināšanas sabiedrība, kura veic dzīvības apdrošināšanu, ir tiesīga reģistrēt un izplatīt PEPP plānu saskaņā ar Regulu Nr.  2019/1238 un Privāto pensiju fondu likuma III1 nodaļu."

6. Izslēgt 94. panta piekto daļu.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Šā likuma grozījumi par 14. panta otrās un trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un 94. panta piektās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

38. Šā likuma grozījums par 1. panta papildināšanu ar trešo daļu, grozījumi 2. panta trešajā daļā un 10. panta pirmās daļas 4. punktā un grozījums par 16. panta papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Privāto pensiju fondu likumā, kuri attiecas uz Pan-Eiropas privāto pensiju produkta reģistrāciju un izplatīšanu Latvijas Republikā."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 20. oktobrī

03.11.2022