Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā

Izdarīt Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 142., 192. nr.; 2015, 208. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 132., 225. nr.; 2019, 132. nr.; 2021, 193., 202. nr.; 2022, 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5. pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Licencēts ārējais pārvaldnieks drīkst reģistrēt un izplatīt Pan-Eiropas privāto pensiju produktu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija regulu (ES) 2019/1238 par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) un Privāto pensiju fondu likuma III1 nodaļu."

2. Aizstāt 7. panta pirmajā daļā vārdus "izmantot sviras finansējumu vai" ar vārdiem "sviras finansējuma izmantošanu, kā arī".

3. Aizstāt 8. panta sestajā daļā un 90.1 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

4. Aizstāt 9. panta piektajā daļā skaitli un vārdu "21. un" ar skaitļiem un vārdiem "21. panta, 22. panta otrās daļas 1. punkta".

5. Izteikt 16. panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pašu kapitāls ir Regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā minētais kapitāls, pārvaldniekam nodrošinot, ka vismaz 75 procentus no pirmā līmeņa kapitāla veido Regulas Nr. 575/2013 50. pantā minētais pirmā līmeņa pamata kapitāls un otrā līmeņa kapitāls nepārsniedz vienu trešdaļu no pirmā līmeņa kapitāla."

6. Papildināt 22. panta otrās daļas 1. punktu pēc vārda "resursus" ar vārdiem "tīmekļvietnes izveidi".

7. Aizstāt 29. panta pirmajā daļā vārdus "mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota" ar vārdu "tīmekļvietnē".

8. Aizstāt 46. panta vienpadsmitās daļas 1. punktā vārdus un skaitli "Slēgtā fonda darbības laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus" ar vārdiem "Slēgtā fonda darbības laiks nedrīkst pārsniegt statūtos norādīto darbības termiņu".

9. 56. pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "likumu "Par grāmatvedību"" ar vārdiem "Grāmatvedības likumu";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "var publiskot savā tīmekļa vietnē vai izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu" ar vārdiem "publisko savā tīmekļvietnē".

10. 57. pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "likumu "Par grāmatvedību"" ar vārdiem "Grāmatvedības likumu";

aizstāt astotajā daļā vārdus "var publiskot savā tīmekļa vietnē vai izvēlēties informācijas publiskošanai citu piemērotu informācijas nesēju vai vietu" ar vārdiem "publisko savā tīmekļvietnē".

11. Izteikt 60.1 panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pārvaldnieks nodrošina šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā tīmekļvietnē vai pārvaldnieka akcionāra tīmekļvietnē."

12. Aizstāt 68. panta ceturtās daļas 1. punktā vārdus "fonda dibināšanas dokumentu nosacījumiem" ar vārdiem "fonda dibināšanas dokumentu un darbības noteikumiem".

13. Izteikt 82. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) licencēts pārvaldnieks - 4000 euro gadā un papildus 0,0025 līdz 0,0125 procentus no tā pārvaldē esošo fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;".

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"22. Šā likuma 5. panta vienpadsmitā daļa un grozījums par 16. panta sestās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Privāto pensiju fondu likumā, kuri attiecas uz Pan-Eiropas privāto pensiju produkta reģistrāciju un izplatīšanu Latvijas Republikā.

23. Grozījumi šā likuma 8. panta sestajā daļā, 9. panta piektajā daļā, 22. panta otrās daļas 1. punktā, 29. panta pirmajā daļā, 56. panta desmitajā daļā, 57. panta astotajā daļā, 60.1 panta septītās daļas jaunā redakcija un grozījumi 90.1 panta pirmajā un otrajā daļā stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

24. Grozījums par šā likuma 82. panta pirmās daļas 1. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 13. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 20. oktobrī

03.11.2022