Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

Rīgā 2022. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 51 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 167. nr.; 2017, 114. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 21. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledža;".

2. Izteikt 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžai - 511 407 euro;".

3. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžai - 511 411 euro;".

4. Izteikt 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Lai atbalsts projekta īstenošanai netiktu kvalificēts kā komercdarbības atbalsts, STEM studiju vides infrastruktūrā, kuru izmanto koledžas vajadzībām, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu amortizācijas periodā ir pieļaujams veikt papildinošu saimniecisko darbību 20 procentu apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika vai finanšu izteiksmē un ir pieļaujams sniegt papildpakalpojumus. Ar papildinošu saimniecisko darbību saprot darbības, kas ir tieši saistītas ar infrastruktūras ekspluatāciju un ir tai nepieciešamas vai nesaraujami saistītas ar tās galveno ar saimniecisko darbību nesaistīto izmantojumu, patērējot tādu pašu resursu (piemēram, materiāli, aprīkojums, darbaspēks, pamatkapitāls) apjomu kā ar saimniecisko darbību nesaistītajām darbībām. Ar papildpakalpojumiem saprot tādus pakalpojumus infrastruktūrā, kurus galvenokārt izmanto tikai ar saimniecisko darbību nesaistītai darbībai un kuriem pašiem par sevi nav ietekmes uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū."

5. Papildināt ar 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.2 Sadarbības iestāde reizi gadā projekta infrastruktūras amortizācijas periodā pārbauda veikto investīciju atbilstību šo noteikumu 32.1 punktā minētajiem nosacījumiem."

6. Papildināt ar 32.3 punktu šādā redakcijā:

"32.3 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka ir pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

08.10.2022