Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 61

Tukumā 2022. gada 28. septembrī (prot. Nr. 16, 1. §)

Par grozījumu Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 28.09.2022. lēmumu
(prot. Nr. 16, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu,
23. pantu un 24. pantu

Izdarīt Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums" šādu grozījumu:

- 16.23. apakšpunktā vārdu "pamatskola" aizstāt ar vārdu "sākumskola", mainot iestādes nosaukumu arī pielikumā - Tukuma novada pašvaldības struktūras shēmā.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 61 "Par grozījumu Tukuma novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Tukuma novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Tukuma novada domes 2022. gada 23. februāra lēmumu "Par Vānes pamatskolas iekšējo reorganizāciju" (prot. Nr. 3, 26. §) Vānes pamatskola no 2022. gada 1. septembra reorganizēta par Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādi "Vānes sākumskola". No 2022. gada 1. septembra mainījies Vānes pamatskolas statuss un nosaukums. No 2022. gada 1. septembra lietojams nosaukums "Vānes sākumskola". Ar Tukuma novada domes 2022. gada 27. jūlija lēmumu (prot. Nr. 12, 17. §) apstiprināts Vānes sākumskolas nolikums.
2. Īss projekta satura izklāsts No iestāžu saraksta svītrota Vānes pamatskola, aizstājot to ar Vānes sākumskolu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas administratīvas procedūras nav nepieciešamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

30.09.2022