Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 623

Rīgā 2022. gada 21. septembrī (prot. Nr. 48 8. §)
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lībiešu ielā 15A–10, Jūrmalā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā valsts īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra numurs 1300 901 4447) – dzīvokli Nr. 10 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 020 0718 006 010) un 4260/47500 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 020 0718 006) un funkcionāli saistītās būves (būves kadastra apzīmējums 1300 020 0718 007) – Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā.

2. Vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā pilnvarot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" iesniegt zemesgrāmatai nostiprinājuma lūgumu dzēst šā rīkojuma 1. punktā minētajam nekustamajam īpašumam reģistrēto atzīmi par aresta uzlikšanu.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu.

4. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone
21.09.2022