Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Valsts augu aizsardzības dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas lēmuma Nr. 27-14.31/22 izraksts

2022. gada 20. septembrī

Par fitosanitāro pasākumu piemērošanu

Sakarā ar [..] piemājas dārzā Otaņķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā konstatēto augu karantīnas organismu - bakteriālo iedegu Erwinia amylovora (turpmāk - bakteriālā iedega) nosaku:

1. Par bakteriālās iedegas Erwinia amylovora buferzonu 3 km rādiusā teritoriju, kas norādīta lēmuma 1. pielikumā;

2. Bakteriālās iedegas saimniekaugu (bumbieres (Pyrus L.), ābeles (Malus Mill.), pīlādži (Sorbus L.), klintenes (Cotoneaster Ehrh.) u. c.) ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc to ziedēšanas beigām aizliegts pārvietot bišu stropus no bakteriālās iedegas buferzonas un ievest bišu stropus bakteriālās iedegas buferzonā.

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktorei Gunitai Šķupelei Lielvārdes ielā 36, Rīgā. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 4. panta desmito daļu iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja O. Vigule

 

1. pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
Kurzemes reģionālās nodaļas 2022. gada 20. septembra
lēmumam Nr. 27-14.31/22

Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja O. Vigule

20.09.2022