Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 226

Rīgā 1994. gada 27.decembrī (prot. Nr. 65 J4. §)

Par grozījumiem likumā «Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā»

Izdoti Satversmes 81. pantā  noteiktajā kārtībā

 

1. Izdarīt likumā «Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27/28) šādus grozījumus:

1.1. papildināt pirmo nodalu «Likumā lietotie termini» pēc termina «izsaukums» skaidrojuma ar šāda satura terminiem:

«Krievijas Federācijas atvaļinātās militārpersonas - personas, kuras līdz 1992. gada 28. janvārim ir atvaļinātas no Krievijas Federācijas vai bijušās PSRS Bruņoto spēku kadru dienesta vai virsdienesta Latvijas Republikas teritorijā vai ieradušās Latvijas Republikas teritorijā viena gada laikā pēc atvaļināšanas no bijušās PSRS Bruņotajiem spēkiem.

Krievijas Federācijas atvaļināto militārpersonu ģimenes locekļi - Krievijas Federācijas vai bijušās PSRS Bruņoto spēku atvaļināto militārpersonu laulātie (neatkarīgi no laulības šķiršanas un vīnu ierašanās laika Latvijas Republikā), viņu nepilngadīgie bērni un apgādājamie, ja viņu ierašanās Latvijas Republikā saistīta ar Krievijas Federācijas vai bijušās PSRS Bruņoto spēku dislokāciju vai militārpersonas ieceļošanu Latvijas Republikā.

No Latvijas Republikas teritorijas bijušās PSRS Bruņotajos spēkos iesauktās personas - personas, kuras nosūtītas uz bijušās PSRS Bruņoto spēku kara skolām vai iesauktas kadru dienestā vai virsdienestā no Latvijas Republikas teritorijas, ja uz nosūtīšanas vai iesaukšanas brīdi šo personu pastāvīgā dzīvesvieta bija Latvijas Republika, izņemot gadījumus, kad to uzturēšanās Latvijas Republikā pirms iesaukšanas bija saistīta ar bijušas PSRS Bruņoto spēku dislokāciju Latvijas Republikā.»;

1.2. papildināt 7. pantu pēc vārdiem «ieceļošanas vīzu» ar vārdiem «veselības apdrošināšanas polisi»;

1.3. papildināt 8. pantu pēc vārda «ārvalstīs» ar Šāda satura tekstu: «tikai tad, ja vīzas pieprasītājs iesniedz veselības apdrošināšanas polises kopiju»;

1.4. papildināt likumu ar jaunu šāda satura 18.1 pantu: «18.1 pants. Krievijas Federācijas atvaļinātajām militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem izsniedz termiņuzturēšanās atļauju uz vienu gadu.

Termiņuzturēšanās atļaujas var pagarināt ik gadu, pamatojoties uz Krievijas Federācijas iesniegtajiem atvaļināto militārpersonu sarakstiem. Šīs nosacījums neattiecas uz Krievijas Federācijas atvaļinātajām militārpersonām, kuras dienestā bijušās PSRS Bruņotajos spēkos iesauktas no Latvijas Republikas teritorijas un pēc atvaļināšanas no dienesta līdz 1992. gada 1. jūlijam atgriezušās Latvijas Republikā, kā arī uz Šo personu ģimenes locekļiem.»;

1.5. papildināt likumu ar jaunu šāda satura 18.2 pantu: «18.2 pants. Termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtību Šā likuma 18.1 pantā minētajām personām nosaka Ministru kabineta noteikumi.»;

1.6. papildināt likumu ar jaunu šāda satura nodaļu «Pārejas noteikumi»:

Pārejas noteikumi

1. Militārpersonas, kuras atvaļinātas pēc 1991. gada 21. augusta: un nav iesauktas no Latvijas Republikas teritorijas, termiņuzturēšanās atļauju var saņemt tikai uz Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu pamata.

2. Termiņuzturēšanās atļaujas tiek anulētas personām, kuras nav Krievijas Federācijas atvaļinātās militārpersonas vai viņu ģimenes locek|i un kuras pastāvīgi dzīvoja Krievijas Federācijas Bruņoto spēku bijušo dzīvok|u ekspluatācijas da|u dzīvojamās telpās, un zinas par tām saskaņā ar likumu «Par Iedzīvotāju reģistru» tiek iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

3. Likums ir piemērojams attiecībā uz tiem ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri Latvijas Republikā ieceļojuši pēc 1992. gada 1. jūlija.

Likums attiecas arī uz tiem ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kun pēc 1992. gada 1. jūlija uzturas Latvijas Republikā bez pastāvīgā pieraksta, kā arī uz šā likuma 18.1 pantā minētajām personām.

Ja ārvalstnieki un bezvalstnieki mēneša laikā nenokārto termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, viņiem tiek izsniegts izbraukšanas rīkojums šajā likumā noteiktajā kārtībā.

4. Tiem ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri līdz Šī likuma spēkā stāšanās brīdim ieguvuši pastāvīgo pierakstu Latvijas Republikā, statusu un uzturēšanās kārtību noteiks īpaši likumdošanas akti un starpvalstu līgumi.».

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Augstākās Padomes 1993. gada 28. aprīļa lēmumu «Par termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu personām, kuru uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar Krievijas Federācijas bruņoto spēku pagaidu dislokāciju Latvijas Republikā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18/19);

2.2. Augstākās Padomes 1992. gada 10. jūnija lēmumu «Par Latvijas Republikas likuma «Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā» spēkā stāšanās kārtību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27/28);

2.3. Augstākās Padomes 1991. gada 17. decembra lēmumu «Par Latvijas Republikas likuma «Par iedzīvotāju reģistru» spēkā stāšanās kārtību» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2).

3. Šo noteikumu 1.2. un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā ar 1995. gada 1. jūliju.

Ministru prezidents M.Gailis

Iekšlietu ministrs J. Ādamsons

 

11.01.1995