Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 63

Daugavpilī 2022. gada 15. septembrī (prot. Nr. 42, 1. &)

Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 23. un 24. pantu

1. Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 21.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.12. nosaka kārtību, kādā tiek veikta grāmatvedības organizācija un kārtošana pašvaldības iestādēs.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 25.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.19. izsniedz atļauju publiska pasākuma rīkošanai atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 20. septembrī.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 63 "Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmā daļa paredz atvasinātas publiskas personas vadītāja tiesības izdot iekšējos normatīvos aktus, kas ir saistoši iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots. Pamatojoties uz šo normatīvo regulējumu, tiek papildinātas esošās pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvaras, ar mērķi noteikt kārtību, kādā tiek veikta grāmatvedības organizācija un kārtošana pašvaldības iestādēs.

Publiska pasākuma rīkošanai atļaujas līdz šim izsniedza Augšdaugavas novada pašvaldības dome, pieņemot lēmumu/administratīvo aktu domes sēdē. Ar mērķi atslogot pašvaldības domes darbu, pieņemts lēmums pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru izsniegt šāda veida atļaujas.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvaras noteikt kārtību, kādā tiek veikta grāmatvedības organizācija un kārtošana pašvaldības iestādēs, kā arī nosaka izpilddirektora tiesības izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neietekmē sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem turpmāk atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegs pašvaldības izpilddirektors.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Rasčevskis

20.09.2022