Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 546

Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
2. panta septīto daļu, 18. panta ceturto daļu,
21. panta otro daļu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 3. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138. nr.; 2006, 208. nr.; 2008, 162. nr.; 2009, 157., 201. nr.; 2010, 34., 51./52., 138. nr.; 2012, 25. nr.; 2013, 223. nr.; 2014, 64. nr.; 2016, 50., 194., 234. nr.; 2018, 240., 244. nr.; 2020, 16., 112., 248. nr.; 2021, 130. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Importētājs ievestās akcīzes preces var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. un 11.5. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Importētājs ir tiesīgs muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā - pieteiktās akcīzes preces nosūtīt atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā tikai pēc šo noteikumu 11.8. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas."

2. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Atļauts realizēt kafiju un bezalkoholiskos dzērienus, kuri ir iegādāti no komersanta, kam ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, vai kurus komersants pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis."

3. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ja speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādītā tīmekļvietne vai mobilā lietotne plānota kā vienīgā alkoholisko dzērienu realizācijas vieta, speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vienlaikus deklarē arī alkoholisko dzērienu uzglabāšanas noliktavu."

4. Izteikt 49.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.8. komercdarbības vietā ir konstatēti nelikumīgi alkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;".

5. Izteikt 63.4.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.4.1.8. ar elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām - 284 euro;".

6. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alus mazumtirdzniecībai vai degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta), maksā valsts nodevu 14 euro apmērā. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā. Valsts nodevu nemaksā par ziņu aktualizēšanu speciālajā atļaujā (licencē) saskaņā ar šo noteikumu 39.1 un 39.2 punktu."

7. Izteikt 72.2 punktu šādā redakcijā:

"72.2 Ja realizē vai pārvieto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus, bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju un nosūtītājs vai saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs, piegādes un attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru."

8. Izteikt 72.3 punktu šādā redakcijā:

"72.3 Ja pārvieto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, piegādes un attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norāda akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru."

9. Papildināt ar 92.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"92.15. citam akcīzes preču noliktavas turētājam Latvijas Republikā."

10. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajai personai, kura nav komersants, izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, bezalkoholiskos dzērienus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un kafiju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi."

11. Papildināt ar 97.1 punktu šādā redakcijā:

"97.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs realizēt fasētu sporta degvielu fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, izmantošanai sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteļaizdedzi."

12. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Ar alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas, kafijas, bezalkoholisko dzērienu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā  šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšanu (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101. punktam), kā arī iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu un spirta denaturēšanu drīkst nodarboties tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir norādīts."

13. Papildināt ar 106.1 punktu šādā redakcijā:

"106.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ir tiesīgs realizēt fasētu sporta degvielu fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, izmantošanai sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteļaizdedzi."

14. Izteikt 113. punktu šādā redakcijā:

"113. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst realizēt degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kurus pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis."

15. Papildināt ar 113.1 punktu šādā redakcijā:

"113.1 Komersants, kuram ir speciāla atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai un kuram ir likuma "Par nodokļiem un nodevām" 7.¹ pantā noteiktās Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss, ir tiesīgs no Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka  apstiprināta noliktavas turētāja,  reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja saņemt degvielu speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētajā darbības vietā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētā darba laika."

16. Izteikt 124. punktu šādā redakcijā:

"124. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kurus pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis."

17. Papildināt ar 125.1 punktu šādā redakcijā:

"125.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, ir tiesīgs realizēt fasētu sporta degvielu fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, izmantošanai sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteļaizdedzi."

18. Izteikt 152. punktu šādā redakcijā:

"152. Degvielas uzpildes stacijās degvielas kopējo dabisko zudumu normas nosaka, aprēķinot pārskata periodā saņemto attiecīgās degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto dabisko zudumu normu procentos:

Nr.
p. k.
Degvielas grupa Rudens un ziemas periods
(1. oktobris-31. marts)
Pavasara un vasaras periods
(1. aprīlis-30. septembris)
pazemes tvertnes virszemes tvertnes pazemes tvertnes virszemes tvertnes
152.1. benzīns 0,06 0,1 0,08 0,126
152.2. dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela  0,002 0,006 0,004 0,006
152.3. gāze 0,4

Dz = S x is, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros);

S - pārskata periodā saņemtais daudzums (litros);

is - dabisko zudumu normas koeficients degvielas uzpildes stacijā."

19. Izteikt 153. punktu šādā redakcijā:

"153. Degvielas dabiskā zuduma normas citās degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, sajaukšanas, realizācijas vai uzglabāšanas vietās, kurās pieņem, glabā un izsniedz degvielu (izņemot degvielas uzpildes stacijas), nosaka, summējot pārskata periodā saņemto, mērījumu brīdī uzglabāto un pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto degvielas dabisko zudumu normu procentos:

Nr.
p. k.
Degvielas grupa Rudens un ziemas periods
(1. oktobris-31. marts)
Pavasara un vasaras periods
(1. aprīlis-30. septembris)
pazemes tvertnes virszemes tvertnes pazemes tvertnes virszemes tvertnes
153.1. benzīns:        
153.1.1. saņemot - 0,044 - 0,081
153.1.2. glabājot - 0,064 - 0,180
153.1.3. izsniedzot 0,018 0,018 0,038 0,038
153.2. dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela:        
153.2.1. saņemot 0,004 0,006 0,004 0,006
153.2.2. glabājot 0,004 0,006 0,004 0,006
153.2.3. izsniedzot 0,002 0,002 0,004 0,004
153.3. degvieleļļa:        
153.3.1. saņemot 0,024 0,014 0,024 0,024
153.3.2. glabājot 0,024 0,014 0,024 0,024
153.3.3. izsniedzot - - - -
153.4. gāze:  
153.4.1. saņemot 1,1
153.4.2. glabājot
153.4.3. izsniedzot

Dz = S x is + Am x ig + I x ii, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

S - pārskata periodā saņemtais daudzums (litros vai kilogramos);

is - dabisko zudumu norma saņemot;

Am - izmērītais atlikums tvertnē mērīšanas brīdī (litros vai kilogramos);

ig - dabisko zudumu norma glabājot;

I - pārskata periodā izsniegtais daudzums (litros vai kilogramos);

ii - dabisko zudumu norma izsniedzot."

20. Izteikt 174.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.4. dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela - 0,2 %;".

21. Izteikt 181. punktu šādā redakcijā:

"181. Tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs  izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem to ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā zuduma normas nepiemēro."

22. Izteikt 182. punktu šādā redakcijā:

"182. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai importētājs, kā arī komersants, kas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts ieved akcīzes preces patēriņam Latvijas Republikā, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī (šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37. pielikums). Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai), iesniedz pārskatus Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas."

23. Papildināt ar 217. punktu šādā redakcijā:

"217. Komersantiem, kuriem 2022. gada 1. janvārī bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē minētajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto preču veidu "elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas", aizstājot to ar preču veidu "elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas"."

24. Papildināt ar 218. punktu šādā redakcijā:

"218. Finanšu ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajā standartizācijas institūcijā publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei."

25. Izteikt 2.1 pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

26. Izteikt 4.1 pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

27. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

28. Izteikt 11. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

29. Izteikt 16. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

30. Izteikt 17. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

31. Izteikt 18. pielikumu jaunā redakcijā (7. pielikums).

32. Izteikt 20. pielikumu jaunā redakcijā (8. pielikums).

33. Izteikt 22. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums).

34. Izteikt 24. pielikumu jaunā redakcijā (10. pielikums).

35. Izteikt 25. pielikumu jaunā redakcijā (11. pielikums).

36. Izteikt 26. pielikumu jaunā redakcijā (12. pielikums).

37. Izteikt 28. pielikumu jaunā redakcijā (13. pielikums).

38. Izteikt 29. pielikumu jaunā redakcijā (14. pielikums).

39. Izteikt 30. pielikumu jaunā redakcijā (15. pielikums).

40. Izteikt 31. pielikumu jaunā redakcijā (16. pielikums).

41. Izteikt 34. pielikumu jaunā redakcijā (17. pielikums).

42. Izteikt 35. pielikumu jaunā redakcijā (18. pielikums).

43. Izteikt 36. pielikumu jaunā redakcijā (19. pielikums).

44. Izteikt 37. pielikumu jaunā redakcijā (20. pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Nodokļu maksātājs  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
Tālrunis  
Elektroniskā pasta adrese  
 
Akcīzes preču veidi un kodi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500  
Alus: B000  
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000, S200, S500
(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā, saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)
 
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000
(vīns, raudzētie dzērieni vai starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu un starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)
 
Spirts: S300, S400  
Denaturēts spirts  
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka  
Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas  
Tabakas aizstājējprodukti  
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999  
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930  
Bezalkoholiskie dzērieni  
Kafija  
Papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā noliktavā paredzēta attiecīgo preču veidu (attiecīgo atzīmēt):
  ražošana
  pārstrāde
  apstrāde
  fasēšana
  marķēšana1
  spirta denaturēšana2
  iezīmēšana (marķēšana)3
  sajaukšana4
  tiešā piegāde5
  nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju4
 
Akcīzes preču noliktava:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs
adrese
ēkas vai zemes kadastra numurs
telpu numuri saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu
naftas produktu vai spirta tvertnes, spiedtvertnes numurs
nominālais tvertnes, spiedtvertnes tilpums (m3)
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības numurs
teritorija (m2)
darba laiks pirmdien otrdien trešdien ceturtdien piektdien sestdien svētdien
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības tīmekļvietne/mobilā lietotne (atzīmē tikai tad, ja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība paredzēta tīmekļvietnē/mobilajā lietotnē, izmantojot distances līgumu)6
 
Apliecinu, ka akcīzes preču noliktava un tās teritorija (attiecīgo atzīmēt):
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
nav teritorija, kurai noteikts muitas noliktavas statuss  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  
ir privātā muitas noliktava, kas ir beznodokļu tirdzniecības veikals, kurā ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība
(atzīmēt tikai tad, ja paredzēta darbība ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem)
 
ir nodrošināta ar visiem nepieciešamajiem mērīšanas līdzekļiem (metroloģiskais nodrošinājums), kuri atbilst normatīvo aktu prasībām (norādīt, kādiem)
(atzīmēt tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem un naftas produktiem)
 
ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) ražošanai
(atzīmēt, ja noliktavā paredzēta alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas))
 
ir aprīkota ar videonovērošanas kamerām, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā (atzīmēt, ja noliktavā paredzēta alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas un alus darītavas), darbības ar spirtu, naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem)  
ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas nepieciešamas tabakas izstrādājumu ražošanai (norādīt iekārtas nosaukumu, modeli, numuru)
(atzīmēt, ja noliktavā paredzēta tabakas izstrādājumu ražošana)
 
  ir nodrošināta ar cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu, kuru valdītājs ir

___________________________________________________________________________
(nodokļu maksātājs, nodokļu maksātāja reģ. kods)

(atzīmēt tikai tad, ja paredzēta darbība ar nefasētiem naftas produktiem vai nefasētu biodegvielu)

  nav
 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta neatrodas
(atzīmēt tikai licences saņemšanai darbībām ar tabakas izstrādājumiem):
valsts pārvaldes iestādes telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie  
sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, tajā skaitā izglītības iestādes dienesta viesnīcā, vai šo iestāžu lietošanā esošajā teritorijā  
kultūras institūcijā  
sporta bāzē vai sporta organizāciju telpās  
teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  
 
Pievienotie dokumenti:
Nr.
p. k.
nosaukums
 
Atbildīgā persona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums     /     /         paraksts  

Piezīmes.

1 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alu), tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem.

2 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar spirtu.

3 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem.

4 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem un biodegvielu.

5 Atzīmē, ja noliktavā paredzētas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, alu, spirtu, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem un biodegvielu.

6 Atzīmē, ja licenci saņem vai pārreģistrē mazā alkoholisko dzērienu darītava."

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs  
   
Nodokļu maksātājs  
   
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
   
Apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs  

Noliktava:

adrese  
     
darba laiks    
   
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
tīmekļvietne/mobilā lietotne1
 
Tvertnes, spiedtvertnes numurs2                     Tvertņu, spiedtvertņu
skaits kopā
 
Nominālais tilpums (m3)2                     Nominālais tilpums
(m3) kopā
 
 
Komersantam piešķirts patstāvīgas mazās alus darītavas statuss2
       
Licence izsniegta   Licence spēkā ar  
     
Licence pārreģistrēta3    
       
Licences darbība apturēta4   atjaunota4  
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
  (vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Speciālā atļauja (licence) nav derīga bez pielikuma

Pielikums speciālajai atļaujai (licencei)
apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs5  
 
Akcīzes preču veids un kods un noliktavā atļautās darbības papildus preču saņemšanai, nosūtīšanai un uzglabāšanai atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā6: Darbība uzsākta Darbība apturēta4 Darbība atjaunota4 Darbība izbeigta7
Alkoholiskie dzērieni: B000, W200, W300, I000, S200, S500        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
tiešā piegāde        
Alus: B000        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
tiešā piegāde        
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000, S200, S500
(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējie alkoholiskie dzērieni no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā, saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)
       
ražošana        
pārstrāde        
marķēšana        
Alkoholiskie dzērieni: W200, W300, I000
(vīns, raudzētie dzērieni vai starpprodukti, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka saražotā vīna, raudzēto dzērienu un starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā)
       
ražošana        
pārstrāde        
marķēšana        
Spirts: S300, S400        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
spirta denaturēšana        
tiešā piegāde        
Denaturēts spirts        
Tabakas izstrādājumi: T200, T300, T400, T500, tabakas lapas, karsējamā tabaka        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
tiešā piegāde        
Naftas produkti: E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E470, E480, E490, E500, E600, E700, E200, E800, E910, E920, E930, naftas eļļas ar KN kodu 27101991 un 27101999        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
sajaukšana        
iezīmēšana (marķēšana)        
tiešā piegāde        
nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju        
Biodegviela un tās izejvielas: E200, E800, E910, E920, E930        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
sajaukšana        
tiešā piegāde        
nosūtīšana pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju        
Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
Tabakas aizstājējprodukti        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
marķēšana        
Bezalkoholiskie dzērieni        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
Kafija        
ražošana        
pārstrāde        
apstrāde        
fasēšana        
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
  (vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nav derīgs bez speciālās atļaujas (licences)

Norāda lapas kārtas numuru

Piezīmes.

1 Norāda tikai tad, ja reģistrēta.

2 Norāda tikai tad, ja attiecīgie datu lauki ir aizpildīti. Var būt līdz 100 ierakstiem par tvertnēm.

3 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

4 Norāda tikai tad, ja licences, preču veida vai darbības veida darbība tikusi apturēta vai atjaunota. Var būt vairāki ieraksti.

5 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.

6 Norāda tikai aizpildītos akcīzes preču un darbības veidus.

7 Norāda tikai tad, ja darbība izbeigta."

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"7. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums speciālās atļaujas (licences)

(atzīmēt tikai vienu komercdarbības veidu)

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai sērija MT  
alus mazumtirdzniecībai sērija AM  
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai sērija TM  
alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai sērija VT  
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai sērija TV  

saņemšanai  
pārreģistrācijai sakarā ar jaunas darbības vietas deklarēšanu  

Nodokļu maksātājs  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods                      
Tālrunis  
Elektroniskā pasta adrese  
 
Licencēšanai pieteiktā darbības vieta:
VID reģistrētās struktūrvienības numurs                      
tirdzniecības vietas tips (veikals, kafejnīca, noliktava, tīmekļvietne/mobilā lietotne u. c.)  
adrese  
stāvs, telpas numurs atbilstoši plānam  
Pieteiktajā darbības vietā paredzētās darbības
atzīmēt tikai licences saņemšanai alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecībai realizācija promnešanai (RP)
(var atzīmēt, ja darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 22.00)
realizācija patērēšanai uz vietas (RPV) realizācija, izmantojot distances līgumu (RD)
   
atzīmēt tikai tad, ja licencē alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai tiek deklarēta uzglabāšanas noliktava uzglabāšana (U)
 
 
darba laiks pirmdien  
otrdien  
trešdien  
ceturtdien  
piektdien  
sestdien  
svētdien  
 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta:
atbilst vides aizsardzības prasībām  
atbilst ugunsdrošības prasībām  
nav paredzēta vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta  
ir tehnoloģiski norobežota no vietām, kas ir citas personas valdījumā  
 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta
(atzīmēt tikai licences alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):
neatrodas teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  
 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta
(atzīmēt tikai licences alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):
atrodas ēkā, kas ir nodota ekspluatācijā  
ir konstruktīvi nodalīta no citas personas valdījumā esošas teritorijas  
neatrodas sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpās un teritorijā vai izglītības iestāžu dienesta viesnīcā  
neatrodas valsts un pašvaldības iestādes telpās, izņemot kultūras un sporta iestāžu telpas un to teritoriju  
neatrodas kioskā vai telpā, kurā nav tirdzniecības zāles  
neatrodas daudzdzīvokļu mājā, kur iekļūšanai tirdzniecības vietā tiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas  
neatrodas valsts un pašvaldību kultūras un sporta iestāžu telpās, ja tajās atrodas sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestāde, policijas, karaspēka daļu un citu militarizēto formējumu telpas un teritorija un ja izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un kultūras un sporta iestāžu apmeklētāju plūsma nav nošķirama no attiecīgā objekta apmeklētājiem  
 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta
(atzīmēt tikai licences tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):
neatrodas valsts pārvaldes iestādes telpās, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus un ieslodzījuma vietas, kur ievietoti pilngadīgie ieslodzītie  
neatrodas sociālās aprūpes, ārstniecības un izglītības iestādē (tajā skaitā izglītības iestādes dienesta viesnīcā) vai šo iestāžu lietošanā esošajā teritorijā  
neatrodas kultūras institūcijā  
neatrodas sporta bāzē vai sporta organizāciju telpās  
neatrodas teritorijā, kurai noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss  
 
Apliecinu, ka pieteiktā darbības vieta
(atzīmēt tikai licences tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai saņemšanai/pārreģistrācijai):
neatrodas veikala nodaļā, kur notiek tirdzniecība ar bērnu precēm  
atrodas vietā, kur tirdzniecība organizēta, individuāli apkalpojot katru pircēju, vai beznodokļu tirdzniecības veikalā  
 
Pievienotie dokumenti:
Nr.
p. k.
nosaukums
 
Atbildīgā persona:
amats  
vārds, uzvārds  
datums     /     /         paraksts  

 

4. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"11. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)

Speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu1/alus1 mazumtirdzniecībai

  Sērija … Nr.  

Nodokļu maksātājs  
   
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  
       
Licence izsniegta   Licence spēkā ar  
     
Licence pārreģistrēta2    
       
Licences darbība apturēta3   atjaunota3  
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
  (vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Speciālā atļauja (licence) nav derīga bez pielikumiem

Pielikums Nr. _______
speciālajai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu1/alus1 mazumtirdzniecībai

  Sērija … Nr.  

Vieta, kur alkoholiskie dzērieni1/alus1 tiek realizēti promnešanai (RP), realizēti patērēšanai uz vietas (RPV), realizēti, izmantojot distances līgumu tīmekļvietnē/mobilajā lietotnē (RD), uzglabāti (U):

adrese  
     
darba laiks    

Darbības vietas darbība:

uzsākta   apturēta3   atjaunota3   izbeigta4  
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona  
  (vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums nav derīgs bez speciālās atļaujas (licences)

Piezīmes.

1 Norāda attiecīgo licences veidu.

2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

3 Norāda tikai tad, ja licences vai darbības vietas darbība tikusi apturēta vai atjaunota. Var būt vairāki ieraksti."

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"16. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. TR

Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu
20___. gada _______________

Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē tabakas izstrādājumus  
  (nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota  
Tālrunis, e-pasta adrese  
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.
Tabakas aprite ražošanā 1. tabula
Nr. p. k. Izejvielas
nosaukums piegādātāja nosaukums, valsts1 iepirkts (kg) izlietots (kg) realizēts citiem komersantiem zudumi (kg) atlikums pārskata perioda beigās (kg)
daudzums (kg) saņēmēja nosaukums
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā:
   
Tabakas izstrādājumu ražošana 2. tabula
Nr.p. k. Tabakas izstrādājuma veids Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods2 Mērvienība3 Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda sākumā Saražotās, pārstrādātās, safasētās produkcijas apjoms Realizēts Pārvietots uz savu Eksportēts Nosūtīts citai ES dalībvalstij Zudumi Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu
mazum-
tirdznie-
cībā
kopā vairum-
tirdznie-
cības tīklu
mazum-
tirdznie-
cības tīklu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kopā:

2. tabulas 8. ailes "Realizēts kopā" (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju) un 15. ailes "Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Mērvienība3 Saņēmēja Realizētais, pārvietotais daudzums
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) Nr.
1 2 3 4 5 6 7
Kopā:

2. tabulas 11. ailes "Eksportēts" un 12. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij" atšifrējums

4. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Mērvienība3 Eksportēts Nosūtīts citai ES dalībvalstij Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods1
1 2 3 4 5 6
Kopā: -

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (EUR) _______________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv.

2 Sortimenta kodu piešķir VID.

3 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarillas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka - kg; tabakas lapas un karsējamā tabaka - kg."

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"17. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. TN

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā
saistībā ar reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību 20___. gada ________________

Komersants  
  (nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota  
Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)¹ Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst. gab. vai kg)¹ Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst. gab. vai kg)¹ Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā
(tūkst. gab. vai kg)¹
Zudumi (tūkst. gab. vai kg)¹ Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)¹
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā:

1. tabulas 4. ailes "Saņemts noliktavā vai importēts" atšifrējums

2. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Piegādātāja nosaukums, valsts kods² vai sortimenta kods³ Akcīzes identifikācijas Nr. Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst. gab. vai kg)¹
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts no ES dalībvalsts no citas akcīzes preču noliktavas LR kopā
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā:

1. tabulas 6. ailes "Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Saņēmēja nosaukums, valsts kods² Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst. gab. vai kg)¹
saņēmējam LR uz citu ES dalībvalsti eksportēts citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā:
Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarillas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka - kg; tabakas lapas un karsējamā tabaka - kg.

² Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv.

³ Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests."

 

7. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"18. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. TI

Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
20___. gada _______________

Komersants, kas izlaiž brīvam apgrozījumam tabakas izstrādājumus  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   , licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

vai

Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota    

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr. p.k. Tabakas izstrādājuma veids Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods1 Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)2 Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst. gab.
vai kg)2
Piegādātāja nosaukums, valsts kods3 Realizēts Pārvietots uz savu Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)2 Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2 Zudumi
(tūkst. gab.
vai kg)2
Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab.
vai kg)2
mazum-
tirdzniecībai (tūkst. gab. vai kg)2
kopā
(tūkst. gab.
vai kg)2
vairumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)2
mazumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           
                           
Kopā: .                    

1. tabulas 8. ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr.p.k. Tabakas izstrādājuma veids Saņēmēja Realizētais daudzums
(tūkst. gab. vai kg)2
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) Nr.
1 2 3 4 5 6
           
           
           
Kopā:  

1. tabulas 11. ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 12. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr.p.k. Tabakas izstrādājuma veids Eksportēts
(tūkst. gab. vai kg)2
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2 Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3
1 2 3 4 5
         
         
         
Kopā:     -

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (EUR) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (EUR) _________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (EUR) ________________________________

Komersanta valdeslocekļa(-u)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir VID. Tabakas izstrādājuma nosaukumu norāda, ja tabakas izstrādājuma veids ir "cigaretes".

2 Mērvienības: cigaretes, cigarillas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka - kg.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

8. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"20. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. TD

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos un par lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantā minēto personu apgādi
ar tabakas izstrādājumiem 20____. gada ______________

Komersants  
  (nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota  
Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)¹ Saņemtās produkcijas daudzums (tūkst. gab. vai kg)¹ Realizētās produkcijas daudzums (tūkst. gab. vai kg)¹ Zudumi (tūkst. gab. vai kg)¹ Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)¹
lidmašīnu un kuģu apgādei beznodokļu tirdzniecības veikalos likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantā minētajām personām
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā:

1. tabulas 4. ailes "Saņemtās produkcijas daudzums" atšifrējums

2. tabula

Nr. p. k. Tabakas izstrādājuma veids Piegādātāja Saņemts (tūkst. gab. vai kg)¹
nosaukums, valsts kods² akcīzes identifikācijas Nr. no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts no akcīzes preču noliktavas ES no piegādātāja LR kopā
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā:

Realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (EUR) ___________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarillas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka - kg; tabakas lapas un karsējamā tabaka - kg.

² Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

9. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"22. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. 3DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā
20___. gada _______________

Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecību  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

1. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Atlikums pārskata perioda sākumā (m3) Pārskata periodā saņemts Pārskata periodā realizētā produkcija (m3) Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3) Eksportēts (m3) Zudumi (m3) Atlikums pārskata perioda beigās (m3)
(m3) (t)1 kopā t. sk. izlietots savam patēriņam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kopā:

1. tabulas 4. un 5. ailes "Pārskata periodā saņemts" atšifrējums

2. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Komersanta No citiem komersantiem saņemtais daudzums No savām struktūrvienībām saņemtais daudzums Saņemts kopā
nosaukums vai sortimenta kods2 nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas Nr. speciālās atļaujas (licences) Nr. (m3) (t)1 (m3) (t)1 (m3) (t)1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kopā:

1. tabulas 6. ailes "Pārskata periodā realizētā produkcija (m3) kopā" atšifrējums (norādīt tikai to degvielas apjomu, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa)

3. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Saņēmēja Atļaujas numurs Realizētais daudzums (m3)
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
1 2 3 4 5 6
Kopā (m3): -

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR _________________________

Eksportētās produkcijas vērtība, EUR __________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība, EUR ____________________________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums uzrādāms gan tonnās, gan kubikmetros.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

10. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"24. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. 5DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) ražošanu
20___. gada _______________

Komersants, kas ražo, sajauc, iezīmē (marķē), pārstrādā, apstrādā naftas produktus (degvielu)  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

Naftas produktu (degvielas) daudzums m3 15 grādu temperatūrā pēc Celsija

1. tabula

Nr. p. k. Izejvielas
veids, nosaukums Kombinētās nomenklatūras kods piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods1 izlietots (m3)2
1 2 3 4 5
Kopā (m3):
Nr. p. k. Izejvielas
veids, nosaukums Kombinētās nomenklatūras kods piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods1 izlietots (t)2
1 2 3 4 5
Kopā (t):

Naftas produktu (degvielas) daudzums m3 15 grādu temperatūrā pēc Celsija

2. tabula

Nr. p. k. Gatavā produkcija Izlaists brīvam apgrozījumam (m3)2 Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (m3)2 Zudumi (m3)2 Atlikums pārskata perioda beigās (m3)2
naftas produktu (degvielas)
veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods atlikums pārskata perioda sākumā (m3)2 daudzums (m3)2 t. sk. daudzums, kas izlietots tālākai ražošanai (m3)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Kopā (m3):              
Nr. p. k. Gatavā produkcija Izlaists brīvam apgrozījumam (t)2 Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t)2 Zudumi (t)2 Atlikums pārskata perioda beigās (t)2
naftas produktu (degvielas)
veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods atlikums pārskata perioda sākumā (t)2 daudzums (t)2 t. sk. daudzums, kas izlietots tālākai ražošanai (t)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
Kopā (t):              

3., 4. un 5. tabulā naftas produktu (degvielas) daudzums m3 norādāms faktiskajā temperatūrā

3. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas)
veids, marka
Kombinētās nomenklatūras kods Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem (m3)2 Pārvietots uz savu (m3)2 Izlietots savam patēriņam (m3)2 Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)2 Eksportēts (m3)2
vairumtirdzniecības tīklu mazumtirdzniecības tīklu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā (m3):
Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas)
veids, marka
Kombinētās nomenklatūras kods Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem (t)2 Pārvietots uz savu (t)2 Izlietots savam patēriņam (t)2 Nosūtīts citai ES dalībvalstij (t)2 Eksportēts (t)2
vairumtirdzniecības tīklu mazumtirdzniecības tīklu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā (t):

3. tabulas 4. ailes "Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem" atšifrējums (nav attiecināms uz marķēto degvielu)

4. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja, lietotāja Realizētais daudzums (m3)2
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) Nr.3 lietotāja preces izkraušanas vietas adrese
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā (m3): - - - - -
Nr. p. k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja, lietotāja Realizētais daudzums (t)2
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) Nr.3 lietotāja preces izkraušanas vietas adrese
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā (t): - - - - -

3. tabulas 4. ailes "Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem" atšifrējums (attiecināms tikai uz marķēto degvielu)

5. tabula

Nr. p. k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Lietotājs Realizētais daudzums (m3)
juridiskās personas nosaukums fiziskās personas vārds, uzvārds nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods izziņas Nr. juridiskām personām fiziskām personām kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (m3):

2. tabulas 8. ailes "Pārvietots atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

Naftas produktu (degvielas) daudzums m3 15 ° C

6. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods4 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots
saņēmējam LR (m3) uz citu ES dalībvalsti (m3) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (m3) citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (m3) kopā (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (m3):
Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods4 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots
saņēmējam LR (t3) uz citu ES dalībvalsti (t3) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t3) citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t3) kopā (t3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (t):

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR ____________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

2 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka. Naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums uzrādāms tonnās.

3 Neattiecas uz lietotājiem.

4 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

11. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"25. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. 6DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) fasēšanu
20___. gada _______________

Komersants, kas fasē naftas produktus (degvielu)  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr. p. k.

Izejvielas
veids, nosaukums Kombinētās nomenklatūras kods piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods1 Izlietots (t)
1 2 3 4 5
Kopā (t):

2. tabula

Nr. p. k. Safasētā produkcija Izlaists brīvam apgrozījumam Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā Atlikums pārskata perioda beigās
naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenkla-tūras kods viena fasējuma vienība (t) atlikums pārskata perioda sākumā safasēts fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t)
fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kopā (t):

2. tabulas 9. un 10. ailes "Izlaists brīvam apgrozījumam" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenkla-tūras kods Viena fasējuma vienība (t) Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem Pārvietots uz savu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības tīklu Izlietots savam patēriņam Nosūtīts citai ES dalībvalstij Eksportēts Kopā
fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t) fasējuma vienību skaits (t)
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kopā (t):

3. tabulas 5. ailes "Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem (t)" atšifrējums

4. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja, lietotāja Realizētais daudzums (t)
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) Nr.2 preces izkraušanas vietas adrese
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā (t):

2. tabulas 12. ailes "Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t)" atšifrējums

5. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods3 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots
saņēmējam LR (t) uz citu ES dalībvalsti (t) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t) citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t) kopā (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (t):

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR ____________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

2 Neattiecas uz lietotājiem.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

12. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"26. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. 7DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti akcīzes preču noliktavā
saistībā ar reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību 20___. gada _______________

Komersants  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

Naftas produktu (degvielas) daudzums m3 15 grādu temperatūrā pēc Celsija

1. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Atlikums pārskata perioda sākumā (m3) Saņemts noliktavā vai importēts (m3) Izlaists brīvam apgrozījumam (m3) Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (m3) Izlietots ražošanai, sajaukšanai, apstrādei, pārstrādei, fasēšanai (m3) Zudumi (m3) Atlikums pārskata perioda beigās (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (m3):
Nr. p. k.

Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Atlikums pārskata perioda sākumā (t) Saņemts noliktavā vai importēts (t) Izlaists brīvam apgrozījumam (t) Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t) Izlietots ražošanai, sajaukšanai, apstrādei, pārstrādei, fasēšanai
(t)
Zudumi (t) Atlikums pārskata perioda beigās (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (t):

1. tabulas 5. ailes "Saņemts noliktavā vai importēts" atšifrējums

2. tabula

Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 vai sortimenta kods2 Akcīzes identifikācijas numurs Saņemts noliktavā vai importēts
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts (m3) no ES dalībvalsts (m3) no citas akcīzes preču noliktavas LR (m3) kopā (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā (m3):
Nr. p. k. Naftas produktu (degvielas) veids Kombinētās nomenklatūras kods Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 vai sortimenta kods2 Akcīzes identifikācijas numurs Saņemts noliktavā vai importēts
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts (t) no ES dalībvalsts (t) no citas akcīzes preču noliktavas LR (t) kopā (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā (t):

1. tabulas 7. ailes "Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods1 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā
saņēmējam LR

(m3)

uz citu ES dalībvalsti (m3) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (m3) citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (m3) kopā (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (m3):
Nr. p. k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka Kombinētās nomenklatūras kods Saņēmēja nosaukums, valsts kods1 Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā
saņēmējam LR

(t)

uz citu ES dalībvalsti (t) tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t) citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t) kopā (t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kopā (t):
Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests."

 

13. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"28. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr.SP

Pārskats par jēlspirta, spirta, spirta ražošanas izejvielu un blakusproduktu apriti
200__. gada _______________

Komersants, kas ražo, pārstrādā un apstrādā alkoholiskos dzērienus  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1. tabula

Jēlspirta un spirta izejvielu aprite

Nr. p. k. Izejvielas nosaukums Atlikums pārskata perioda sākumā (t) Iepirkts
(t)
Piegādātāja Izejvielu iepirkuma cena
(EUR/t)
Saņemts no savas struktūrvienības (t) Izlietots jēlspirta, spirta ražošanā (t) Zudumi (t) Atlikums pārskata perioda beigās
(t)
nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, personas kods vai
identifikācijas numurs
valsts kods1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
Kopā:                    

2. tabula

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu aprite

Nr. p. k. Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakus-
produkta nosaukums
Absolūtā spirta daudzums (tilpum-procentos) Atlikums pārskata perioda sākumā

(dal a/a)

Saražots (dal a/a) Iepirkts (dal a/a) Izlietots (dal a/a) Realizēts (izlaists brīvam apgrozī-
jumam) (dal a/a)
Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (dal a/a) Zudumi (dal a/a) Atlikums pārskata perioda beigās
(dal a/a)
alkoholisko dzērienu ražošanai pašpa-
tēriņam
rektifi-
kācijai
denatu-
rēšanai
dehidra-
tēšanai
realizēts citiem komersantiem nosūtīts citai ES dalīb- valstij eksportēts (dal a/a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                                 
Kopā:                            

2. tabulas 6. ailes "Iepirkts" atšifrējums

3. tabula

Nr.
p. k.
Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusprodukta nosaukums Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos) Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 Iepirkts
(dal a/a)
1 2 3 4 5
         
Kopā:  

2.tabulas 12.ailes " Realizēts (izlaists brīvam apgrozījumam) (dal a/a)" un 13.ailes "realizēts citiem komersantiem" atšifrējums

4.tabula

Nr. p.k. Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusprodukta nosaukums Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos) Saņēmēja Realizēts
(dal a/a)
Iegādes mērķis2
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) numurs vai lietotāja atļaujas numurs
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Kopā:    

2. tabulas 14. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij" un 15. ailes "Eksportēts" atšifrējums

5. tabula

Nr.
p. k.
Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusprodukta nosaukums Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos) Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods1 Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal a/a) Eksportēts (dal a/a)
1 2 3 4 5 6
           
Kopā:    
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (EUR)  
Eksportētās produkcijas vērtība (EUR)  
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (EUR)  
Komersanta valdes locekļa(-u)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv.

2 Norādāms saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmo daļu."

 

14. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"29. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AR

Pārskats par alkoholisko dzērienu ražošanu
20____. gada _______________

Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā un fasē alkoholiskos dzērienus  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

Spirta un spirtu saturošu alkoholisko dzērienu izejvielu aprite

1.tabula

Nr. p. k. Spirta un spirtu saturošas alkoholisko dzērienu izejvielas nosaukums Absolūtā spirta daudzums (tilpum-procentos) Atlikums pārskata perioda sākumā (dal a/a) Iepirkts Piegādātāja nosaukums, valsts kods3 Saņemts no savas struktūrvienības
(dal a/a)
Izlietots alkoholisko dzērienu ražošanai
(dal a/a)
Izlietots denaturēšanai
(dal a/a)
Realizēts citiem komersantiem vai lietotājiem
(l a/a)
Nosūtīts citai
ES dalībvalstij

(dal a/a)

Eksportēts (dal a/a) Zudumi (dal a/a) Atlikums pārskata perioda beigās
(dal a/a)
(dal) (dal a/a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kopā:

-

Alkoholisko dzērienu ražošana

2. tabula

Nr. p. k. Alkoho-
lisko dzērienu grupa1
Alkoho-
liskā dzē-
riena veids un nosau-
kums vai sorti-
menta kods2
Abso-
lūtā spirta daudzums (tilpum-
pro-
centos)
Vienas fasējuma vienības tilpums (l) Sara-žotās, pārstrā-dātās, apstrā-dātās, safasē-tās pro-dukcij-as atlikums pārskata perioda sākumā (dal) Produkcijas fasējuma vienību skaits Saražots, pārstrādāts, apstrādāts, safasēts Realizēts vietējā tirgū Pārvietots uz savu Nosūtīts citai
ES dalībvalstij (dal)
Ekspor-
tēts (dal)
Zudumi (dal) Sara-
žotās, pārstrā-dātās, apstrā-dātās, safasē-tās pro-dukcijas atlikums pārskata perioda beigās (dal)
Pār-vietots LR, piemē-rojot atlikto nodokļa maksā-šanu (dal)
vairum-tirdz-niecības tīklu mazum-tirdz-niecības tīklu
saražots, pārstrā-
dāts, apstrā-
dāts, safasēts
realizēts citiem komer-
santiem
pārvietots uz savu vairum-
tirdznie-
cības tīklu
pārvietots uz savu mazum-
tirdznie-
cības tīklu
nosūtīts realizācijai uz ES dalībvalsti eksportēts dal dal a/a dal dal a/a dal dal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kopā:

                                   

1. tabulas 11. ailes, 2 tabulas 15., 16. ailes (norādīt tikai citiem komersantiem, izņemot alkohola mazumtirgotājiem, realizēto produkciju) un 2. tabulas 23. ailes atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena veids vai spirta un spirtu saturošas izejvielas nosaukums Saņēmēja Realizēts, pārvietots
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) numurs vai lietotāja atļaujas numurs dal dal a/a
1 2 3 4 5 6 7

Kopā:

1. tabulas 12. ailes un 2. tabulas 19. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij" un 1. tabulas 13. ailes un 2. tabulas 20. ailes "Eksportēts" atšifrējums

4. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena veids vai spirta un spirtu saturošas izejvielas nosaukums Nosūtīts citai ES dalībvalstij Eksportēts Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3
(dal) (dal a/a) (dal) (dal a/a)
1 2 3 4 5 6 7

Kopā:

-

Latvijas Republikā realizētā spirta un spirtu saturošo izejvielu vērtība (neieskaitot PVN), EUR _____________________

Latvijas Republikā realizēto alkoholisko dzērienu vērtība (neieskaitot PVN), EUR ______________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās:

2. grupa - vīns;

3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;

4.a grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5. grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

15. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"30. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AN

Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti akcīzes preču noliktavā,
par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību 20___. gada ________________

Komersants  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena grupa¹ Atlikums pārskata perioda sākumā Saņemts noliktavā vai importēts Izlaists brīvam apgrozī-jumam (dal) Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā Zudumi
(dal)

Atlikums pārskata perioda beigās
(dal) (dal a/a) (dal) (dal a/a)
(dal) (dal a/a) (dal) (dal a/a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kopā:

1. tabulas 5. ailes "Saņemts noliktavā vai importēts (dal)" atšifrējums

2. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena grupa¹ Piegādātāja nosaukums, valsts kods² Akcīzes identifikācijas Nr. Saņemts noliktavā vai importēts (dal)
no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts no ES dalībvalsts no citas akcīzes preču noliktavas LR kopā
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Kopā:

1. tabulas 8. ailes "Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (dal)" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena grupa¹ Saņēmēja nosaukums, valsts kods² Akcīzes identifikācijas Nr. Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (dal)
saņēmējam LR uz citu ES dalībvalsti eksportēts citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā:
Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās:

1. grupa - alus;

2. grupa - vīns;

3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;

4.a grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5. grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni.

² Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

16. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"31. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AI

Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam
20___. gada _______________

Komersants, kas izlaiž brīvam apgrozījumam alkoholiskos dzērienus  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

vai

Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr. p. k. Alkoho-
liskā dzēriena grupa1
Alkoholiskā dzēriena veids un nosau-
kums vai sortimenta kods2
Piegā-
dātāja nosau-
kums,
valsts kods3
Absolūtā spirta daudzums (tilpum-
procen-
tos)
Vienas fasējuma vienības
tilpums (l)
Atlikums pārskata perioda sākumā (dal) Produkcijas fasējuma vienību skaits Izlaists brīvam apgro-
zījumam
Realizēts Pārvietots uz savu Nosūtīts citai ES dalīb-
valstij (dal)
Eksportēts (dal) Zudumi (dal) Atlikums pārskata perioda beigās (dal)
vairum-
tirdznie-
cības tīklu
mazum-
tirdznie-
cības tīklu
izlaists brīvam apgrozī-
jumam
realizēts pārvietots uz savu mazum-
tirdznie-
cības tīklu
pārvietots uz savu vairum-
tirdznie-
cības tīklu
nosūtīts citai ES dalīb-
valstij
ekspor-
tēts
dal dal a/a dal dal a/a dal dal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Kopā:

1. tabulas 16. un 17. ailes "Realizēts" atšifrējums (norādīt tikai vairumtirgotājiem un lietotājiem realizēto produkciju)

2. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena veids Saņēmējs, lietotājs Realizēts
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) numurs vai lietotāja atļaujas numurs dal dal a/a
1 2 3 4 5 6 7

Kopā:

1. tabulas 20. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)" un 21. ailes "Eksportēts (dal)" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena veids Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal) Eksportēts (dal) Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3
1 2 3 4 5

Kopā:

-

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR ___________________

Eksportētās produkcijas vērtība, EUR _____________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība, EUR ___________________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās:

2. grupa - vīns;

3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;

4.a grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5. grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests. Alkoholiskā dzēriena nosaukumu vai sortimenta kodu var nenorādīt.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

17. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"34. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AV

Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti vairumtirdzniecībā
20___. gada _______________

Komersants, kas veic alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) vairumtirdzniecību  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

1. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena veids Piegādātāja nosaukums Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods Atlikums pārskata perioda sākumā (dal) Iepirkts vai saņemts (dal) Realizēts citiem komersantiem (dal) Pārvietots uz savu mazumtirdz- niecības tīklu (dal) Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal) Eksportēts (dal) Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods1 Zudumi
(dal)
Atlikums pārskata perioda beigās (dal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

Kopā:

1. tabulas 7. ailes "Realizēts citiem komersantiem (dal)" atšifrējums (norādīt tikai citiem komersantiem, izņemot alkohola mazumtirgotājiem, realizēto produkciju)

2. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena veids Saņēmējs Realizēts (dal)
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) numurs
1 2 3 4 5 6
           
           
           

Kopā:

 

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR _______________

Eksportētās produkcijas vērtība, EUR ______________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība, EUR ______________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

18. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"35. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AD

Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos
un lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantā minēto personu apgādi
ar alkoholiskajiem dzērieniem (t. sk. alu) 20____. gada ______________

Komersants  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena grupa1 Atlikums pārskata perioda sākumā (dal) Saņemtās
produkcijas daudzums (dal)

Realizētās produkcijas daudzums (dal) Zudumi (dal) Atlikums pārskata perioda beigās (dal)
lidmašīnu un kuģu apgādei beznodokļu tirdzniecības veikalos likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantā minētajām personām
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kopā:

1. tabulas 4. ailes "Saņemtās produkcijas daudzums" atšifrējums

2. tabula

Nr. p. k. Alkoholiskā dzēriena grupa1 Piegādātāja Saņemtās produkcijas daudzums (dal)
nosaukums, valsts kods2 akcīzes identifikācijas Nr. no akcīzes preču noliktavas ES no piegādātāja LR no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts kopā
1 2 3 4 5 6 7 8
Kopā:

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR ___________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās:

1. grupa - alus;

2. grupa - vīns;

3.a grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot);

3.b grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem;

4.a grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot);

4.b grupa - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot);

5. grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni.

2 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

 

19. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"36. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AL1

Pārskats par alus ražošanu un realizāciju
20___. gada _______________

Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā vai fasē alkoholiskos dzērienus (alu)  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

Pārstrādei un fasēšanai ievestā alus aprite

1. tabula

Nr. p. k. Alus nosaukums vai sortimenta kods1 Absolūtā spirta daudzums (tilpum-procentos) Piegādātāja nosaukums, valsts2 Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda sākumā (dal) Iepirkts (dal) Pārstrādāts, apstrādāts (dal) Safasēts (dal) Realizēts citiem komersantiem Zudumi (dal) Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās (dal)
daudzums (dal) komersanta nosaukums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kopā:

Citiem komersantiem realizētās produkcijas (1. tabulas 9. aile) vērtība (neieskaitot PVN), EUR ______________________

Alus ražošana un realizācija

2. tabula

Nr. p. k. Alus
nosaukums vai
sortimenta kods1
Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos) Vienas fasējuma vienības tilpums (l) Saražotā, safasētā, pārstrādātā un apstrādātā alus atlikums pārskata perioda sākumā (dal) Saražots, safasēts, pārstrādāts un apstrādāts (dal) Realizēts (dal) Pārvietots uz savu Eksportēts
(dal)
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal) Zudumi (dal) Saražotā, safasētā, pārstrādātā un apstrādātā alus atlikums pārskata perioda beigās (dal) Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu (dal)
mazumtirdzniecības tīklu
(dal)
vairumtirdzniecības tīklu (dal)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kopā:

2. tabulas 7. ailes "Realizēts (dal)" (norādīt tikai citiem komersantiem, izņemot alkohola mazumtirgotājus, realizēto produkciju) un 14. ailes "Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu (dal)" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Alus saņēmēja Realizēts, pārvietots
(dal)
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālā atļauja (licence) Nr.
1 2 3 4 5

Kopā:

2. tabulas 10. ailes "Eksportēts (dal)" un 11. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)" atšifrējums

4. tabula

Nr. p. k. Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods2 Eksportēts (dal) Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)
1 2 3 4

Kopā:

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR ___________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

2 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

20. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 546

"37. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 662

Veidlapa Nr. AL2

Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam
20___. gada _______________

Komersants, kas izlaiž alu brīvam apgrozījumam  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   Licence izdota    

vai

Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. _______________________

1. tabula

Nr.
p. k.
Alus nosaukums vai sortimenta kods1 Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos) Vienas fasējuma vienības tilpums (l) Piegādātāja
nosaukums, valsts kods2

Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)

Izlaists brīvam apgrozījumam (dal)

Realizēts (dal)

Pārvietots uz savu Eksportēts (dal) Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal) Zudumi (dal) Atlikums pārskata
perioda
beigās (dal)

mazumtirdzniecības tīklu
(dal)
vairumtirdzniecības tīklu
(al)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kopā:

1. tabulas 8. ailes "Realizēts (dal)" atšifrējums (uzrādīt tikai vairumtirgotājiem realizēto produkciju)

2. tabula

Nr. p. k. Alus saņēmēja Realizēts (dal)
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālā atļauja (licence) Nr.
1 2 3 4 5

Kopā:

1. tabulas 11. ailes "Eksportēts (dal)" un 12. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)" atšifrējums

3. tabula

Nr. p. k. Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods2 Eksportēts (dal) Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)
1 2 3 4

Kopā:

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN), EUR ____________________

Eksportētās produkcijas vērtība, EUR _______________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība, EUR _____________________________________

Komersanta valdes loceklis(-ļi)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z. v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests. Alus nosaukumu vai sortimenta kodu var nenorādīt.

2 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv."

10.09.2022