Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 533

Rīgā 2022. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību"
6. panta otro daļu, 9. panta sesto daļu un
10.1 panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 195. nr.; 2010, 148. nr.; 2012, 106. nr.; 2013, 138. nr.; 2015, 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību, verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju (1. pielikums), mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmes paraugu (2. pielikums) un kārtību, kādā tiek veikta ārpuskārtas verificēšana vai kalibrēšana.";

1.2. izteikt 10.23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.23.4. mērīšanas līdzekļa modelis, ražotājs, ražošanas gads, ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs, marķējums, metroloģiskie parametri, aizsargzīmogojums;"

1.3. izteikt 10.7 punktu šādā redakcijā:

"10.7 Piecu darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs informē lietotāju, ka verificēšana ir pabeigta, un vienojas ar lietotāju par mērīšanas līdzekļa nodošanu lietotājam.";

1.4. papildināt ar 10.10 punktu šādā redakcijā:

"10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija:

10.101. nedrīkst veikt mērīšanas līdzekļa iekšpuses attīrīšanu no svešķermeņiem;

10.102. pārliecinās, vai mērīšanas līdzekļa iepakojums nav bojāts. Ja mērīšanas līdzekļa iepakojums ir bojāts, par to izdara atzīmi atkārtotās verificēšanas sertifikātā;

10.103. piecu darbdienu laikā pēc ārpuskārtas verificēšanas pieprasījuma saņemšanas veic šo noteikumu 7. punktā minētās darbības tā, lai tās neietekmētu mērīšanas līdzekļa mērījumu precizitāti.";

1.5. izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. mēnesis, kad ir veikta verificēšana;"

1.6. papildināt ar 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. gads, kad ir veikta verificēšana (gada pēdējie divi cipari).";

1.7. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcija līdz kārtējā kalendāra gada janvāra beigām iesniedz centrā pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā verificētajiem mērīšanas līdzekļiem (4. pielikums).";

1.8. izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

1.9. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

1.10. papildināt ar 4. pielikumu (3. pielikums).

2. Šo noteikumu 1.5., 1.6., 1.7., 1.9. un 1.10. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Ekonomikas ministre I. Indriksone

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 533

"2. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981

Atkārtotās verificēšanas uzlīmes, metāla zīmoga reljefa nospieduma, svina plombas ar reljefa nospiedumu, plastmasas plombas ar fiksējošo mehānismu un izbrāķēšanas atzīmes paraugi

I. Atkārtotās verificēšanas uzlīme

Izmērs - apmēram 12 x 24 mm

II. Metāla zīmoga reljefa nospiedums

Diametrs 6 mm Diametrs 3,6 mm

III. Svina plomba ar reljefa nospiedumu

Priekšpuse Otra puse

IV. Plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu

 

V. Izbrāķēšanas atzīme

 

Lietotie saīsinājumi:

1.  I-AAA - inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs

2.  BB - individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli

3.  GG - gads, kad ir veikta verificēšana (gada pēdējie divi cipari)

4.  MM.GG. - verificēšanas laiks (mēnesis, gada pēdējie divi cipari)

5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - mēnesis, kad ir veikta verificēšana

6.  Nr. 000000 - verificēšanas uzlīmes numurs"

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 533

"3. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981

Verificējamiem mērīšanas līdzekļiem noteiktā precizitāte

Mērīšanas līdzekļa nosaukums un precizitāte atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģisko kontroli, piemērojamiem standartiem un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem.

Nr.
p. k.
Nosaukums Precizitāte Maksimāli pieļaujamā kļūda (MPK)
1. Materiālie mēri garuma mērīšanai klase I MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka
par MPK verificēšanā
klase II
klase D
klase S
2. Mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs klase I 0,1 + 0,1 L mm MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II 0,3 + 0,2 L mm
3. Metri un lineāli klase I 0,1 + 0,1 L mm MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II 0,3 + 0,2 L mm
4. Mērlentes klase I 0,1 + 0,1 L mm MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II 0,3 + 0,2 L mm
klase III 0,6 + 0,4 L mm
5. Garuma mērīšanas līdzekļi klase I 0,125 %, bet ne mazāk par 0,005 Lm MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,25 %
klase II 0,25 %, bet ne mazāk par 0,01 Lm MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase III 0,5 %, bet ne mazāk par 0,02 Lm MPK ekspluatācijā pieļaujama
1 %
6. Laukuma mērīšanas līdzekļi
(piemēram, ādai)
- 1,0 %, bet ne mazāk par 1 dm2 MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 2 %
7. Daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi - ± 1,0 d
8. Taksometra skaitītāji (uzstādīti taksometrā) patērētais laiks ± 0,2 %
nobraukums ± 2 %
braukšanas maksas aprēķins ± 0,1 %
9. Neautomātiskie svari klase I MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II
klase III
klase IIII
10. Nepārtrauktas darbības summējošie svari klase 0,5 ± 0,25 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase 1 ± 0,5 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 %
klase 2 ± 1 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 %
11. Pārtrauktas darbības summējošie svari klase 0,2 ± 0,10 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 %
klase 0,5 ± 0,25 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase 1 ± 0,50 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 1,0 %
klase 2 ± 1,00 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 2,0 %
12. Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanai XI, XII, XIII, XIIII
(kategorija X)
± 0,5 e MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 e
± 1 e MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e
± 1,5 e MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e
Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) (kategorija Y) ± 1,5 e MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e
± 2 e MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e
± 2,5 e MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 e
13. Automātiskie gravimetriskie iepildes svari klase X(x), Ref(x) 7,2 %, ja m ≤ 50 g MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 %
3,6 g,
ja 50 g < m ≤ 100 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 g
3,6 %,
ja 100 g < m ≤ 200 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 %
7,2 g,
ja 200 g < m ≤ 300 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 g
2,4 %,
ja 300 g < m ≤ 500 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 3 %
12 g,
ja 500 g < m ≤ 1000 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 15 g
1,2 %,
ja 1000 g < m ≤ 10 000 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 1,5 %
120 g,
ja 10 000 g < m ≤ 15 000 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 150 g
0,8 %, ja 15 000 g < m MPK ekspluatācijā pieļaujama 1 %
14. Dzelzceļa vagonu svari klase 0,2 ± 0,10 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,2 %
klase 0,5 ± 0,25 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase 1 ± 0,50 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 1,0 %
klase 2 ± 1,00 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 2,0 %
15. Automātiskie autosvari klase 0,2 ± 0,10 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,20 %
klase 0,5 ± 0,25 % MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,50 %
klase 1 ± 0,50 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,00 %
klase 2 ± 1,00 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,00 %
klase 5 ± 2,50 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 5,00 %
klase 10 ± 5,00 % MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 10,00 %
16. Atsvari klase M1, M1-2, M2, M2-3, M3 -
17. Automašīnu riepu spiediena mērītāji - ± 0,08 bar mērāmais spiediens ≤ 4 bar
-

± 0,16 bar

mērāmais spiediens
> 4 bar un ≤ 10 bar
- ± 0,25 bar mērāmais spiediens > 10 bar
18. Manometri (Burdona manometriskās caurules tipa) klase 0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4 -
19. Manometri (membrānas un kapsulas tipa) klase 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4 -
20. Sfigmomanometri - ± 3 mm Hg vai ± 0,4 kPa MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 mm Hg vai ± 0,5 kPa
21. Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmas klase 0,3 0,3 %

- mērsistēmas uz cauruļvadiem

klase 0,5

0,5 %

- degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus

- mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (< 20 mPa·s)

- kuģu tilpņu, dzelzceļa un auto cisternu uzpildes/iztukšošanas mērsistēmas

- piena daudzuma mērsistēmas

- lidmašīnu uzpildes mērsistēmas

klase 1

1,0 %

- zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, kura mērīta temperatūrā −10 °C vai augstākā

- klases 0,3 un 0,5 mērsistēmas, lietojot šķidrumiem, kuru:

◦ temperatūra ir zemāka par −10 °C vai augstāka par 50 °C

◦ dinamiskā viskozitāte ir lielāka par 1000 mPa·s

◦ maksimālā tilpuma plūsma nav lielāka par 20 l/h

klase 1,5

1,5 %

- sašķidrinātā oglekļa dioksīda mērsistēmas

- zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, kura mērīta temperatūrā, kas zemāka par −10 °C (izņemot kriogēno šķidrumu)

klase 2,5

2,5 %

- kriogēno šķidrumu (temperatūra zem −153 °C) mērsistēmas

22. Gāzes patēriņa skaitītāji klase 1, 1,5 -
23. Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa) - ± 3 %,
ja Qmin ≤ Q < 0,1 Qmax
MPK ekspluatācijā pieļaujama
-6 %, +3 %
- ± 1,5 %,
ja 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax
MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 3 %
24. Gāzes patēriņa skaitītāji (turbīnas un rotācijas virzuļu tipa) - ± 2 %, ja Qmin ≤ Q < Qt MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 %
- ± 1 %, ja Qt ≤ Q ≤ Qmax MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 1,5 %
25. Gāzes tilpuma korektori - 0,5 %, ja vides temperatūra ir 20 °C ± 3 °C, mitrums 60 % ± 15 % un nominālā elektroenerģijas padeve
0,7 % temperatūras korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi
1 % pārējo tipu korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi
26. Ūdens patēriņa skaitītāji - ja ūdens temperatūra < 30 ° C
± 2 %, ja Q2 ≤ Q < Q4 ± 5 %, ja Q1 ≤ Q < Q2
ja ūdens temperatūra > 30 °C
± 3 %, ja Q2 ≤ Q < Q4 ± 5 %, ja Q1 ≤ Q < Q2
27. Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā - ± 2 ml (pārliešanas mērtrauki < 100 ml)
± 3 % (pārliešanas mērtrauki ≥ 100 ml)
± 5 % (dzērienu mērtrauki < 200 ml)
± 5 ml + 2,5 % (dzērienu mērtrauki ≥ 200 ml)
28. Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā - ± 3 % no nominālā tilpuma
(dzērienu mērtrauki ≥ 0,1 dm3 un pārliešanas mērtrauki)
± 5 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki < 0,1 dm3)
29. Stikla areometri (spirtam) klase I, II, III -
30. Vispārīgas nozīmes stikla areometri -

< 2,0 kg/m3

< 0,6 kg/m3 (naftas produktiem)

31. Metāla mērtrauki degvielas uzpildes stacijās - ± 1/2000 no nominālā tilpuma
32. Alkometri - ± 0,020 mg/L,
ja β = 0,000-0,400 mg/L
MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,030 mg/L
5 % no β,
ja β ≥ 0,400-2,000 mg/L
MPK ekspluatācijā pieļaujama
7,5 % no β
β - 0,9 mg/L, ja β > 2,000 mg/L
2

 

 
MPK ekspluatācijā pieļaujama 3 × β  - 1,35 mg/L
4
33. Izplūdes gāzu analizatori klase 0, 1 -
34. Siltumenerģijas skaitītāji klase 1 MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase 2
klase 3
35. Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji klase A, B, C -
36. Aktīvās elektroenerģijas tiešā pieslēguma induktīvie skaitītāji klase 2 -
37. Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) - elektromehāniskie klase 0,5, 1, 2 -
38. Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) - statiskie/elektroniskie klase 1, 2

klase 0,2 S, 0,5 S

klase 2, 3

-
39. Mērmaiņi (strāvmaiņi, spriegummaiņi un kombinētie mērmaiņi) klase 0,2, 0,2 S, 0,5, 0,5 S -
40. Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces un vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas   ± 3 km/h, ja ātrums < 100 km/h
± 3 %, ja ātrums > 100 km/h

Lietotie saīsinājumi:

1. L - garums metros

2. Lm - minimālais mērāmais garums

3. d - iedaļas vērtība

4. e - verificēšanas iedaļas vērtība

5. β - alkohola masas koncentrācijas references vērtība

6. m - iepildījuma masas vērtība

7. Qmin - minimālā plūsma

8. Qmax - maksimālā plūsma

9. Qt - pārejas plūsma

10. Q1 - minimālā plūsma

11. Q2 - pārejas plūsma

12. Q4 - pārslodzes plūsma"

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 533

"4. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981

___________________________ (inspicēšanas institūcijas nosaukums) pārskats par par 20__. gadā verificētajiem mērīšanas līdzekļiem

  Mērīšanas līdzekļu marķējums Kopā
ar CE atbilstības marķējumu ar EK tipa apstiprinājuma zīmi  ar nacionālo tipa apstiprinājuma zīmi
Verificēto mērīšanas līdzekļu skaits        
Verificēšanas rezultātā par nederīgiem atzīto mērīšanas līdzekļu skaits, tai skaitā:        
- mērīšanas līdzekļiem noteiktā precizitāte pārsniedz maksimāli pieļaujamo kļūdu        
- prasībām neatbilstošs marķējums         
- citu iemeslu dēļ        

"

08.09.2022