Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-23

Jelgavā 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 10, 9. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (turpmāk - Saistošie noteikumi), (Latvijas Vēstnesis, 2013, 200. nr.; 2014, 85. nr.; 2021, 6. nr. 2021, 84. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

2. Aizstāt Saistošo noteikumu tekstā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

3. Papildināt Saistošo noteikumu pielikumu ar 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.3 No mēneša dalības maksas ir atbrīvoti izglītojamie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuru uzturēšanās vieta atrodas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma spēkā esamības laikā.".

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22-23 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 13-3 "Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildināti ar 6.3 punktu, kas nosaka, ka no mēneša dalības maksas ir atbrīvoti izglītojamie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuru uzturēšanās vieta atrodas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma spēkā esamības laikā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumu mērķis ir sniegt atbalstu, atbrīvojot no dalības maksas nepilngadīgos Ukrainas civiliedzīvotājus, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, un kuri apgūst izglītību kādā no Jelgavas valstspilsētas profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Kopējā ietekme uz pašvaldības budžetu un neiegūtie ieņēmumi, ko sastāda vecāku līdzdalības maksājumi vienā mēnesī:

Jelgavas Mākslas skolai - 7,11 euro,

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola - 14,22 euro,

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola - 17,08 euro,

Jelgavas Ledus sporta skola - 85,38 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus piemēros attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

06.08.2022