Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-22

Jelgavā 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 10, 8. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-22 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-22 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr., 2018, 63. nr., 2022, 133. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt izdošanas tiesiskajā pamatojumā skaitļus, simbolus un vārdu "77., 78. un 80. punktu" ar skaitli "78.";

1.2. aizstāt 16.3.1. apakšpunktā skaitli "57,00" ar skaitli "70,00";

1.3. aizstāt 16.3.2. apakšpunktā skaitli "29,00" ar skaitli "35,00".

2. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. augustu.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22-22 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-22 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) izdoti, lai palielinātu pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam no audžuģimenes par 13,00 euro un izglītojamajam no audžuģimenes, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) par 6,00 euro. Minēto pabalstu piešķir, ievietojot bērnu audžuģimenē mācību gada laikā un turpmāk, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. augusta līdz 30. septembrim.

Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. augustu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai sakarā ar mācību piederumu cenu pieaugumu palielinātu pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, bērnam, kurš ievietots audžuģimenē.

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam tiek palielināts par 13,00 euro un izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) par 6,00 euro. Minētā pabalsta apmērs attiecīgajām mērķa grupām sasniegs 70,00 euro un 35,00 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei ir nepieciešami papildu naudas līdzekļi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2022. gada budžetā. Uz 01.07.2022. pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei audžuģimenē ievietotajiem bērniem tiek apstiprināts finansējums 998,00 euro apmērā. No 01.08.2022. līdz 30.09.2022. vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamo skaits, kuri var kvalificēties pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei saņemšanai ir 17 personas un izglītojamo skaits, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) - 1 persona.

Tiek prognozēts, ka no 01.08.2022. līdz 30.09.2022. minēto pabalstu nodrošināšanai ir nepieciešams finansējums 9905,00 euro apmērā, tajā skaitā (1190 euro (17 vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamo skaits x 70,00 euro)) un 35,00 euro (1 izglītojamais, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) x 35,00 euro)). Lai nodrošinātu pabalsta mācību piederumu iegādei izmaksu ir nepieciešams papildu finansējums 227,00 euro apmērā (1225,00 euro prognozējamais finansējams mīnus 998,00 euro apstiprinātais finansējums kārtējā JSLP budžeta ietvaros).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

06.08.2022