Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22-21

Jelgavā 2022. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 10, 7. p.)

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

1. Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 188., 218. nr., 2022, 67., 131. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 18.1. apakšpunktā skaitli "57,00" ar skaitli "70,00";

1.2. aizstāt 18.2. apakšpunktā skaitli "29,00" ar skaitli "35,00".

2. Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. augustu.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22-21 "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai palielinātu sociālās palīdzības pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai apmēru - pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam par 13,00 euro un izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) par 6,00 euro. Minēto pabalstu piešķir ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. augusta līdz 30. septembrim.

Noteikumi piemērojami ar 2022. gada 1. augustu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami, lai sakarā ar mācību piederumu cenu pieaugumu palielinātu sociālās palīdzības pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai - pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei.

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam tiek palielināts par 13,00 euro un izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) par 6,00 euro. Minētā pabalsta apmērs attiecīgajām mērķa grupām sasniegs 70,00 euro un 35,00 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei ir nepieciešami papildu naudas līdzekļi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2022. gada budžetā. Uz 01.07.2022. pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei tiek apstiprināts finansējums 6910,00 euro apmērā. No 01.08.2022. līdz 30.09.2022. no trūcīgām/maznodrošinātām mājsaimniecībām vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamo skaits, kuri var kvalificēties pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei saņemšanai ir 144 personas un izglītojamo skaits, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) - 55 personas.

Tiek prognozēts, ka no 01.08.2022. līdz 30.09.2022. minēto pabalstu nodrošināšanai ir nepieciešams finansējums 12005,00 euro apmērā, tajā skaitā (10080 euro (144 vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamo skaits x 70,00 euro)) un 1925,00 euro (55 izglītojamo skaits, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei) x 35,00 euro)). Lai nodrošinātu pabalsta mācību piederumu iegādei izmaksu ir nepieciešams papildu finansējums 5095,00 euro apmērā (12005,00 euro prognozējamais finansējams mīnus 6910,00 euro apstiprinātais finansējums kārtējā JSLP budžeta ietvaros).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Ir bijušas.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

06.08.2022