Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14. nr.; 2008, 12., 16. nr.; 2009, 2., 3., 9., 10., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 148. nr.; 2012, 189. nr.; 2014, 57. nr.; 2015, 118. nr.; 2016, 241. nr.; 2018, 204. nr.; 2019, 108. nr.; 2020, 223. nr.; 2021, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. 44. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Amatpersonas formas tērpu un atšķirības zīmes ir tiesīga valkāt tikai amatpersona. Šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā svētku (parādes) formas tērpu ir tiesīga valkāt arī atvaļinātā amatpersona.

(22) Amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju izgatavošanu pasūta un tos iegādājas Iestāde. Atvaļinātā amatpersona, kurai ir tiesības valkāt svētku (parādes) formas tērpu, šo formas tērpu ir tiesīga par personiskajiem līdzekļiem iegādāties tikai ar Iestādes starpniecību.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Amatpersonu amatus, kuros dienesta pienākumus veic, pastāvīgi nenēsājot formas tērpu, amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju izsniegšanas normas, nēsāšanas kārtību, lietošanas ilgumu, nenododamās formas tērpa sastāvdaļas un formas tērpa nodošanas kārtību, kā arī speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidus, izsniegšanas normas un nodošanas kārtību nosaka Iestādes vadītājs.";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Amatpersona, saņemot jaunu formas tērpu vai tā sastāvdaļas, Iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā nodod iepriekš izsniegto formas tērpu vai attiecīgās tā sastāvdaļas.

(6) Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta, Iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā nodod izsniegto formas tērpu. Atvaļinātā amatpersona, kurai ir tiesības valkāt svētku (parādes) formas tērpu, šo formas tērpu ir tiesīga nenodot."

2. 44.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "tērpu" ar vārdiem "atbilstoši atvaļinātās amatpersonas speciālajai dienesta pakāpei";

izslēgt otro daļu;

papildināt trešo daļu pēc vārda "ievēro" ar vārdiem "svētku (parādes) formas tērpa valkāšanas nosacījumus";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "neievēro" ar vārdiem "svētku (parādes) formas tērpa valkāšanas nosacījumus".

3. Papildināt likumu ar XII nodaļu šādā redakcijā:

"XII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

51. pants. Amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju izgatavošanas prettiesiska pasūtīšana, izgatavošana, iegāde un realizācija

Par amatpersonas formas tērpa vai atšķirības zīmju izgatavošanas prettiesisku pasūtīšanu vai prettiesisku izgatavošanu, iegādi vai realizāciju piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

52. pants. Amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju prettiesiska valkāšana

Par amatpersonas formas tērpa vai atšķirības zīmju prettiesisku valkāšanu piemēro naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām.

53. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. un 52. pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai attiecīgā Iestāde amatpersonas formas tērpa un atšķirības zīmju aprites jomā - Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vai Ieslodzījuma vietu pārvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts policija."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma 53. pants attiecībā uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes tiesībām veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Administratīvās atbildības likumā, kas paredz Ieslodzījuma vietu pārvaldei kompetenci veikt administratīvā pārkāpuma procesu. Līdz tam administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 51. un 52. pantā minēto pārkāpumu veic Valsts policija."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 6. jūlijā

20.07.2022