Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 389

Rīgā 2022. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 33 60. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 1. punktu,
14.1 panta ceturto daļu un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 24. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 194. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 40. nr.; 2018, 75., 128., 191. nr.; 2019, 133., 239. nr.; 2022, 9. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi aiz skaitļa un vārda "1. punktu" ar skaitli un vārdiem "14.1 panta ceturto daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.12. gadījumus, kuros piemērojama atzīmes veikšana ar noklusējumu.";

1.3. papildināt 12. punktu aiz vārdiem "nedzīvojamai ēkai" ar vārdiem un skaitli "kuras parametri (stāvu skaits, apbūves laukums, būvtilpums) nepārsniedz šo noteikumu 107.1. apakšpunktā minētos parametrus";

1.4. papildināt 22.3. apakšpunktu aiz vārda "izmēri" ar vārdiem "un kuru var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs";

1.5. aizstāt 46. punktā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";

1.6. papildināt noteikumus ar 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.2 Būvniecības likuma 14.1 panta pirmo daļu attiecībā uz atzīmes veikšanu ar noklusējumu piemēro:

46.2 1. šo noteikumu 7.2 7. apakšpunktā minētajos gadījumos;

46.2 2. šo noteikumu 7.2 3., 7.2 5., 7.2 6., 7.2 8. un 7.2 9. apakšpunktā minētajos gadījumos.";

1.7. aizstāt 89. punktā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";

1.8. aizstāt 93. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";

1.9. aizstāt 100. punktā vārdus un skaitli "Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā" ar vārdiem "vispārīgajos būvnoteikumos";

1.10. svītrot 110. punkta otro teikumu;

1.11. papildināt noteikumus ar 235. punktu šādā redakcijā:

"235. Šo noteikumu 46.2 2. apakšpunkts piemērojams ar 2023. gada 1. jūliju un attiecas uz būvniecības procesiem, kas noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu,";

1.12. svītrot 1. pielikuma I daļas 2.8.8. apakšpunktu;

1.13. izteikt 1. pielikuma I daļas 2.8.9. un 2.8.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.9. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);

2.8.10. plānotais būvniecības atkritumu apjoms;";

1.14. svītrot 1. pielikuma I daļas 2.8.11. un 2.8.12. apakšpunktu;

1.15. izteikt 1. pielikuma II daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

2.2. būvniecības atkritumu apjoms;

2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).";

1.16. aizstāt 1. pielikuma 11. piezīmē skaitļus un vārdus "2.8.9., 2.8.10. un 2.8.11. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "2.8.9. un 2.8.10. apakšpunktā";

1.17. svītrot 4. pielikuma 2.8.7. apakšpunktu;

1.18. izteikt 4. pielikuma 2.8.8. un 2.8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.8. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);

2.8.9. plānotais būvniecības atkritumu apjoms;";

1.19. svītrot 4. pielikuma 2.8.10. un 2.8.11. apakšpunktu;

1.20. aizstāt 4. pielikuma 7. piezīmē skaitļus un vārdus "2.8.8., 2.8.9. un 2.8.10. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "2.8.8. un 2.8.9. apakšpunktā";

1.21. izteikt 14. pielikuma 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

3.5.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

3.5.2. būvniecības atkritumu apjoms;

3.5.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).";

1.22. svītrot 14. pielikuma 3.6. apakšpunktu;

1.23. papildināt 14. pielikumu ar 9. piezīmi šādā redakcijā:

"9. Ja būvdarbu laikā būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā veikti ieraksti par atkritumu apsaimniekošanu, apliecinājuma 3.5. apakšpunktā minēto informāciju norāda atbilstoši būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministre I. Indriksone

01.07.2022