Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 91

Rīgā 2022. gada 21. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 26 4. p.)

Grozījumi "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
43. panta trešo daļu un 50. panta trešo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izslēgt noteikumu izdošanas pamatojumā vārdus un skaitļus "un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta otro daļu un 123.5 panta otro daļu".

2. Aizstāt 2. punktā vārdus, saīsinājumus un skaitļus "kurām ir saistoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr.  648/2012 (tālāk tekstā - ES regula Nr.  575/2013) ceturtajā daļā noteiktie lielo riska darījumu ierobežojumi" ar vārdiem, saīsinājumiem un skaitļiem "kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 1. panta 2. un 5. punktā, (tālāk tekstā abas kopā - iestāde)".

3. Izslēgt 3. un 7. punktā vārdus un skaitli "un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta pirmajā daļā".

4. Izslēgt 4.1. punktu.

5. Aizstāt 4.3. punktā saīsinājumus, vārdu un skaitļus "ES regulas Nr. 575/2013" ar vārdiem, saīsinājumiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā - ES regula Nr.  575/2013)".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājas p.i.
padomes locekle K. Černaja-Mežmale

29.06.2022