Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 90., 113., 231. nr.; 2018, 84., 196. nr.; 2019, 91., 259.A nr.; 2021, 65.A, 121.B nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējums - stratēģiski salīdzinoša analīze par jauna ceļa vai būtiskas esošā ceļu tīkla pārbūves ietekmi uz ceļu tīkla drošības rādītājiem;";

papildināt pantu ar 10.4 punktu šādā redakcijā:

"104mazaizsargātais ceļu satiksmes dalībnieks - gājējs, elektroskrejriteņa vadītājs vai velosipēda, mopēda, motocikla, kvadricikla, tricikla vadītājs vai pasažieris;".

2. 6. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 9., 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"9) veikt tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējumu;

10) veikt ceļu drošības inspekciju;

11) veikt ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējumu;

12) īstenojot ceļu drošības auditu, tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējumu, ceļu drošības inspekciju un ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējumu, ņemt vērā mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku vajadzības.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējuma veikšanas kārtību.

(5) Ministru kabinets nosaka ceļu drošības inspekcijas veikšanas kārtību.

(6) Ministru kabinets nosaka ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējuma veikšanas kārtību."

3. Izteikt 38. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam. Ja būvprojekts nav nepieciešams, ceļa pārvaldītājs atļauju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, izņemot minētās darbības uz valsts autoceļiem, saskaņo ar attiecīgo pašvaldību, ja tajā ir izveidota attiecīgā struktūrvienība, visos citos gadījumos atļauju saskaņo ar Latvijas Valsts ceļiem.

(3) Ceļa vai teritorijas pārvaldītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu uzstādīšanu un noņemšanu un pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā, kā arī nodrošina, lai tie būtu salasāmi un pamanāmi gan transportlīdzekļu vadītājiem, gan transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar automatizētām transportlīdzekļa vadītāja palīgsistēmām."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Šā likuma grozījums par 38. panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī."

5. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

papildināt atsauci ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra direktīvas 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību;";

papildināt atsauci ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra direktīvas (ES) 2019/1936, ar ko groza direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 16. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 22. jūnijā

23.06.2022