Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2022. gada 10. maijā (prot. Nr. 26 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta
divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu, 17. panta divpadsmito daļu,
39. panta trešo daļu un 42. panta trīspadsmito daļu, Aizsardzības un
drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta trīspadsmito daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 44. panta
trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu un Publiskās un privātās
partnerības likuma 19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 100. nr.; 2018, 75., 123., 252. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 126. nr.; 2021, 29., 194. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1.5. personai, kurai saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu ir publiskā partnera vai, ja publiskais partneris e-iepirkumu sistēmā nav reģistrējams, publiskā partnera pārstāvja statuss, lai iegūtu e-izziņas un rīkotu elektroniskas koncesijas procedūras;".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Lai izmantotu e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmas, šo noteikumu 4. punktā minētās personas kļūst par e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem un uztur aktīvus dalībniekam nepieciešamo apakšsistēmu lietotājus. E-iepirkumu sistēmas dalībniekiem, saņemot piekļuvi atbilstošai e-iepirkumu sistēmas infrastruktūrai, ir tiesības izmantot autonomos robotizētos risinājumus tā apakšsistēmu lietotāju darbību automatizācijai."

3. Papildināt ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Lai saņemtu piekļuvi un uzsāktu autonomo robotizēto risinājumu izmantošanu, e-iepirkumu sistēmas dalībnieks aģentūrā iesniedz e-iepirkumu sistēmas dalībnieka autonomā robotizētā risinājuma piekļuves pieteikumu (4.4 pielikums)."

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. vai 6.1 punktā minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un reģistrē e-iepirkumu sistēmas dalībnieku e-iepirkumu sistēmā, piešķir administratoram tiesības lietot e-iepirkumu sistēmu ar nepieciešamajām apakšsistēmām un izsniedz sākotnējās pieejas rekvizītus, kā arī atver piekļuvi autonomajam robotizētajam risinājumam no konkrēta e-iepirkumu sistēmas dalībnieka norādītā sistēmas lietotāja profila un interneta protokola adreses."

5. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. atbild par tā administratora, e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmu lietotāju, kā arī tā autonomo robotizēto risinājumu darbībām e-iepirkumu sistēmā;".

6. Papildināt ar 12.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. uzrauga un kontrolē tā izmantoto autonomo robotizēto risinājumu darbību, lai nepieļautu e-iepirkumu sistēmas darbības ietekmēšanu vai veiktspējas pazemināšanu."

7. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. lietotāja identifikācijas dati kļuvuši zināmi trešajām personām;".

8. Papildināt ar 13.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. lietotāja profila atļautā autonomā robotizētā risinājuma darbība pārslogo e-iepirkumu sistēmu un ietekmē tās darbību un veiktspēju vai lietotājs neievēro šo noteikumu vai piekļuves vietu lietošanas darbībai paredzētos nosacījumus vai ierobežojumus."

9. Izteikt 18.3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3.2.1. fiziskās personas vārds un uzvārds vai paziņojums, ka persona ar šādu personas kodu nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā vai ir mirusi;".

10. Izteikt 19.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4.1. fiziskās personas vārds un uzvārds vai paziņojums, ka persona ar šādu personas kodu nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā vai ir mirusi;".

11. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. E-izziņu sagatavošanai nepieciešamās informācijas sniedzēji ir reģistru pārziņi, tai skaitā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas sniedz Fizisko personu reģistra ziņas fizisko personu identificēšanai."

12. Izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. personas vārdu, uzvārdu un statusu (vai persona ir dzīva vai mirusi) iegūst no Fizisko personu reģistra pēc personas koda, ja pārbaudāmā persona ir fiziskā persona."

13. Izteikt 33.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.2. vienlaikus ar reģistros uzkrājamo ziņu izmaiņām - par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā, Uzņēmumu reģistrā vai Fizisko personu reģistrā esošajām ziņām, kā arī pašvaldību datubāzēs esošajām ziņām par nekustamā īpašuma nodokļa parādu aprēķinu."

14. Papildināt ar 4.4 pielikumu (1. pielikums).

15. Izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 284

4.4 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-iepirkumu sistēmas dalībnieka autonomā robotizētā risinājuma piekļuves pieteikums

(vieta) (datums)
,
(dalībnieka nosaukums)
ko pārstāv
  valdes loceklis valdes priekšsēdētājs pilnvarotā persona prokūrists
cits pārstāvības pamats
(norādīt citu pārstāvības pamatu vai amatu)
,
(dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds)
parakstot šo pieteikumu, apņemas nodrošināt, ka:
autonomais robotizētais risinājums tiek izmantots tikai no konkrētas interneta protokola (IP) adreses un konkrēta šim mērķim paredzēta un izveidota e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profila autentificētā režīmā;
autonomā robotizētā risinājuma e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profils vienlaikus netiek izmantots personas veiktajām darbībām e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmās;
autonomais robotizētais risinājums tiek uzraudzīts un kontrolēts un tā darbības nepārkāps šo noteikumu, e-iepirkumu sistēmas lietošanas noteikumus (katrai e-iepirkumu sistēmas apakšsistēmai, kurā risinājums tiks izmantots), kā arī citas e-iepirkumu sistēmas dalībniekiem izvirzītās tehniskās prasības;
autonomā robotizētā risinājuma uzraudzībai un kontrolei ir norīkota persona, kuras kontaktinformācija saziņai ar e-iepirkumu sistēmas pārzini e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profilā tiek uzturēta aktuāla visā autonomā robotizētā risinājuma darbības laikā;
nekavējoties tiek informēts e-iepirkumu sistēmas pārzinis, ja mainās interneta protokola (IP) adrese, no kuras ir atļauta autonomā robotizētā risinājuma piekļuve e-iepirkumu sistēmai, vai tiek aizstāts e-iepirkumu sistēmas dalībnieka tehniskā lietotāja profils, kuram piesaistīts autonomais robotizētais risinājums.
Autonomā robotizētā risinājuma darbības un uzraudzības informācija tehniskā lietotāja profilā
Par autonomā robotizētā risinājuma darbību atbildīgās personas rekvizīti:
vārds uzvārds
e-pasts tālruņa numurs
           
Autonomā robotizētā risinājuma darbībai nepieciešamie rekvizīti:
IP adrese lietotājvārds
Dalībnieka pārstāvis

(vārds un uzvārds)

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 284

"9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 108

E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu

Sērija NO Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru ir apkopotas ziņas par nodokļu samaksu: <juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personas nodokļu samaksas statuss valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās:

Nr.p.k.

Nodokļu administrācijas nosaukums Datu aktualizācijas datums reģistrā Ziņu saņemšanas datums un laiks Nodokļu parāds (EUR)
1. Valsts ieņēmumu dienests

<datums>

<Datums un laiks> < Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas (ar norādi atkārtoti pieprasīt informāciju no sistēmas vai attiecīgā reģistra pārziņa), vai paziņojums, ka ziņas par attiecīgo personu reģistrā netiek uzkrātas>
2.

<Administratīvās teritorijas nosaukums>

<datums>

<Datums un laiks>

<Parāda apjoms vai paziņojums, ka ziņas nav saņemtas (ar norādi atkārtoti pieprasīt informāciju no sistēmas vai attiecīgā reģistra pārziņa), vai paziņojums, ka ziņas par attiecīgo personu reģistrā netiek uzkrātas>

Nodokļu parādu kopsumma (<administrāciju skaits, no kurām ir saņemtas ziņas> no <administrāciju skaits kopā> nodokļu administrācijām):

<Parādu kopsumma>

Informācijas pieprasījuma pamatojums: .

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

E-izziņas autentiskuma pārbaudes kods: 7 simbolu kods

Ja informācija, kas par kandidātu vai pretendentu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir tiesīgs iesniegt pasūtītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu."

13.05.2022