Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 134

Rīgā 2022. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 57, 5. §)

Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

Izdarīt Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 169; 2013, Nr. 20; 2018, Nr. 110; 2019, Nr. 147; 2020, Nr. 14, Nr. 114) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nosaukumā vārdus "Rīgas pilsētas" ar vārdiem "Rīgas valstspilsētas".

2. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "Rīgas pilsētas" ar vārdiem "Rīgas valstspilsētas".

3. Aizstāt 10. punktā vārdu "administratīvajā" ar vārdiem "pašvaldības administratīvajā".

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā atbrīvoti Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri reģistrēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs profesionālās ievirzes programmu apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)."

5. Aizstāt 11. punktā vārdu "administratīvajā" ar vārdiem "pašvaldības administratīvajā".

6. Svītrot 17. punktu.

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Saistošo noteikumu 10.1 punkts piemērojams no 2022. gada 1. aprīļa."

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2022. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 134 "Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 188) tiek veikti grozījumi, papildinot tos ar 10.1 punktu, kurā paredzēts, ka "no līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā tiek atbrīvoti Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri reģistrēti Rīgas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādēs profesionālās ievirzes programmu apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS)", kas atbilst Rīgas domes 2022. gada 24. februāra lēmumam Nr. 1320 "Par atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem", ar kuru Rīgas dome nolemj sniegt atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, kas cietuši no Krievijas Federācijas militārās agresijas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta trešo daļu un Rīgas domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 1320 "Par atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem" nolemts sniegt atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem, nodrošinot tādas pašas tiesības uz profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, kādas ir noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem.

Lai Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) varētu maksimāli ātri un efektīvi nodrošināt Ukrainas  civiliedzīvotājiem, kuri izmitināti pašvaldības administratīvajā teritorijā, saistošajos noteikumos Nr. 188 noteiktos pakalpojumus profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, ir nepieciešams noteikt īpašu atbalsta sniegšanas kārtību tieši attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, tāpēc saistošie noteikumi Nr. 188 ir papildināti ar 10.1 punktu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves pieejamību pašvaldība nodrošinās uz tik ilgu termiņu, cik personas vajadzībām pakalpojums būs nepieciešams.

Ir veikti saistošo noteikumu Nr. 188 redakcionālie labojumi, lai tajos lietotā terminoloģija attiecībā uz pašvaldības nosaukumu atbilstu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu tiks noteikta, balstoties uz statistikas datiem par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri reģistrēti Rīgas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS). Nepieciešamības gadījumā tiks sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajiem papildu budžeta līdzekļiem profesionālās ievirzes izglītības programmu nodrošināšanai.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Piešķirot 100 % līdzfinansējumu maksas atbrīvojumu, administratīvās procedūras tiks maksimāli vienkāršotas un paātrinātas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ņemtas vērā pašreiz Rīgā esošo Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzības.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

12.05.2022