Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 255

Rīgā 2022. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 22 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada
plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238., 254. nr.; 2016, 194. nr.; 2017, 91., 237. nr.; 2018, 162., 224. nr.; 2019, 32. nr.; 2020, 71C., 146. nr.; 2021, 93. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14.9 punktu šādā redakcijā:

"14.9 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu līdz 60 000 euro, piesakoties atbalstam saskaņā ar šo noteikumu 38.18 vai 42.22 punktu."

2. Svītrot 17.1 punktu.

3. Papildināt ar 18.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.17. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai ārvalstu atbilstošās nozares darījumu partneru piesaistei;".

4. Papildināt ar 18.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.18. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai starptautiskajās nozaru asociācijās;".

5. Papildināt ar 18.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.19. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai naktsmītņu atbilstības novērtēšanai."

6. Izteikt 19.4 punktu šādā redakcijā:

"19.4 Pasākuma mērķa grupai, piesakoties atbalstam šo noteikumu 18.8. un 18.10. apakšpunktā minētajām darbībām, jāiesniedz pieteikums šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam par plānotajām darbībām, kas tiek uzsāktas kalendāra gadā, par kuru tiek iesniegts pieteikums. Pieteikumā var iekļaut darbības, kas notikušas trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas."

7. Izteikt 19.5 punktu šādā redakcijā:

"19.5 Šo noteikumu 18.13. apakšpunktā minēto starptautisko kultūras un sporta pasākumu, kā arī starptautisku izstāžu organizēšana Latvijā ir atbalstāma, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 500 un pasākuma ilgums ir vismaz divas dienas."

8. Izteikt 20.10.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.10.2 šo noteikumu 20.7., 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8, 20.9.9, 20.9.10, 20.9.11, 20.9.12 un 20.9.13 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 14.3., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.17., 14.18., 14.19. un 14.20. apakšpunktā minētā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam."

9. Izteikt 20.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.1. šo noteikumu 20.7., 20.8., 20.9., 20.9.3, 20.9.4, 20.9.5, 20.9.6, 20.9.7, 20.9.8, 20.9.9, 20.9.10, 20.9.11, 20.9.12 un 20.9.13 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 37., 37.1, 38., 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.9, 38.11, 38.14, 38.15, 38.16 un 38.17 punktā minētos nosacījumus;".

10. Izteikt 21.6.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.3 šo noteikumu 18.3.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.4 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

11. Izteikt 21.6.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.4 šo noteikumu 18.5.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.5 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

12. Izteikt 21.6.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.5 šo noteikumu 18.6.1 apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.6 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

13. Izteikt 21.6.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.6 šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.7 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

14. Izteikt 21.6.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.7 šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.8 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

15. Izteikt 21.6.8 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.8 šo noteikumu 18.9. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.10 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

16. Izteikt 21.6.9 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.9 šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu)) nodrošina šo noteikumu 42.12 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

17. Izteikt 21.6.13 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.13 šo noteikumu 18.14. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.19 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

18. Izteikt 21.6.14 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.14 šo noteikumu 18.15. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.20 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

19. Izteikt 21.6.15 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.15 šo noteikumu 18.16. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.21 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

20. Papildināt ar 21.6.16 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.16 šo noteikumu 18.17. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.31 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

21. Papildināt ar 21.6.17 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.17 šo noteikumu 18.18. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.33 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

22. Papildināt ar 21.6.18 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6.18 šo noteikumu 18.19. apakšpunktā minētās darbības ietvaros gala labuma guvējiem (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pašvaldībām, izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) nodrošina šo noteikumu 42.34 punktā minētās izmaksu pozīcijas;".

23. Izteikt 21.7.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7.2 šo noteikumu 21.6.7 un 21.6.9 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.8. un 18.10. apakšpunktā minētā darbība, triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 19.4 punktā minētā pieteikuma iesniegšanas vai triju mēnešu laikā pēc pēdējās šo noteikumu 19.4 punktā minētajā pieteikumā norādītās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam. Finansējuma saņēmējs var izmaksāt starpposma maksājumus par atbalstāmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējam ir iesniegti izmaksas apliecinošie dokumenti par jau veiktajām darbībām. Šo noteikumu 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.8, 21.6.13, 21.6.14, 21.6.15, 21.6.16, 21.6.17 un 21.6.18 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir noslēgusies šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.9., 18.14., 18.15., 18.16., 18.17., 18.18. un 18.19. apakšpunktā minētā darbība, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam;".

24. Izteikt 21.8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8.5. šo noteikumu 21.6.3, 21.6.4, 21.6.5, 21.6.6, 21.6.7, 21.6.8, 21.6.9, 21.6.12, 21.6.13, 21.6.14, 21.6.15, 21.6.16, 21.6.17 un 21.6.18 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.10, 42.12, 42.19, 42.20, 42.21, 42.23, 42.31, 42.33 un 42.34 punktā minētos nosacījumus;".

25. Izteikt 21.8.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8.7. šo noteikumu 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.16 punktā minētos nosacījumus, ja konferences, kongresa vai semināra organizētājs ir vismaz divus gadus pirms konferences, kongresa vai semināra norises laika Latvijā reģistrēts komersants, nodibinājums vai biedrība, ja konferences, kongresa vai semināra ilgums ir līdz divām dienām, ja dalībnieki ir no Baltijas valstīm (Latvijas vai Lietuvas, vai Igaunijas), ja konference, kongress vai seminārs norisinās klātienē vai hibrīdpasākumu formā un ja konferencei, kongresam vai semināram ir piesaistīti viens vai divi Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji, kā arī pasākuma mārketinga materiālos tiek iekļauts aktuālais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni;".

26. Izteikt 21.8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.8.8. šo noteikumu 21.6.11 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 60 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.16 punktā minētos nosacījumus, ja konferences, kongresa vai semināra organizētājs ir vismaz divus gadus pirms konferences, kongresa vai semināra norises laika Latvijā reģistrēts komersants, nodibinājums vai biedrība, ja konferences, kongresa vai semināra ilgums ir vairāk nekā divas dienas, ja dalībnieki darbojas starptautiskajā tirgū (ārpus Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas), ja konference, kongress vai seminārs norisinās klātienē vai hibrīdpasākumu formā un ja konferencei, kongresam vai semināram ir piesaistīti vismaz trīs Latvijā reģistrēti pakalpojuma sniedzēji, kā arī pasākuma mārketinga materiālos tiek iekļauts aktuālais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras logo un norāde uz latvia.travel tīmekļvietni."

27. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Maksimāli pieļaujamā summa šo noteikumu 35. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 50 000 euro vienam gala labuma guvējam gadā."

28. Papildināt ar 38.76. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.76. digitālo prezentāciju un mārketinga materiālu veidošanas platformu iegādes vai abonēšanas izmaksas."

29. Izteikt 38.17 punktu šādā redakcijā:

"38.17 Šo noteikumu 14.20. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.171. ārvalstu atbilstošās nozares eksperta pakalpojuma izmaksas eksporta tirgus stratēģijas izstrādei un realizēšanai dalībnieka eksporta tirgos;

38.172. tirdzniecības aģentu pakalpojumu piesaistes izmaksas tirgus darbības pārorientācijai."

30. Izteikt 38.18 punktu šādā redakcijā:

"38.18 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 14.3., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.17., 14.18., 14.19. un 14.20. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir ne vairāk kā 60 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā."

31. Izteikt 42.22 punktu šādā redakcijā:

"42.22 Maksimāli pieļaujamā atbalsta kopsumma šo noteikumu 18.3.1, 18.5.1, 18.6.1, 18.7., 18.8., 18.9., 18.10., 18.14., 18.15., 18.16., 18.17., 18.18. un 18.19. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām ir ne vairāk kā 60 000 euro vienam gala labuma guvējam kalendāra gadā."

32. Papildināt ar 42.238. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.238. transporta nomas pakalpojumu izmaksas Latvijā starptautiskā kultūras un sporta pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp pasākuma norises vietām;".

33. Papildināt ar 42.239. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.239. starptautiskā kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes norises telpu un zemes platību nomas izmaksas;".

34. Papildināt ar 42.2310. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.2310. starptautiska sporta pasākuma nodrošināšanai nepieciešamo sporta federācijas apstiprinātu sporta tiesnešu honorāru izmaksas;".

35. Papildināt ar 42.2311. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.2311. izmaksas, kas ir saistītas ar epidemioloģiski droša starptautiska kultūras un sporta pasākuma, kā arī starptautiskas izstādes organizēšanu."

36. Izteikt 42.241. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.241. ne vairāk kā 20 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 500;".

37. Izteikt 42.242. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.242. ne vairāk kā 30 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 1000;".

38. Izteikt 42.243. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.243. ne vairāk kā 105 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 3500;".

39. Papildināt ar 42.244. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.244. ne vairāk kā 195 000 euro, ja ārvalstu apmeklētāju un (vai) ārvalstu dalībnieku skaits starptautiskajā kultūras un sporta pasākumā, kā arī starptautiskajā izstādē ir ne mazāk kā 6500."

40. Papildināt ar 42.31 punktu šādā redakcijā:

"42.31 Šo noteikumu 18.17. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.311. ēdināšanas pakalpojumu izmaksas, izņemot alkoholisko dzērienu izmaksas;

42.312. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījumu tūrisma organizētajām norises vietām;

42.313. tūrisma objektu apmeklējuma izmaksas un gida izmaksas;

42.314. tulkošanas pakalpojumu izmaksas."

41. Papildināt ar 42.32 punktu šādā redakcijā:

"42.32 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs šo noteikumu 42.31 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām var saņemt atbalstu ne vairāk kā 12 000 euro apmērā."

42. Papildināt ar 42.33 punktu šādā redakcijā:

"42.33 Šo noteikumu 18.18. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) - nozaru asociācijas noteiktā reģistrācijas maksa un (vai) ikgadējā biedra maksa."

43. Papildināt ar 42.34 punktu šādā redakcijā:

"42.34 Šo noteikumu 18.19. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku) - kompetentās atbilstības novērtēšanas un sertifikācijas iestādes pakalpojumu izmaksas."

44. Papildināt ar 42.35 punktu šādā redakcijā:

"42.35 Šo noteikumu 18.8. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu par šo noteikumu 42.8 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:

42.351. pakalpojuma līguma summa par šo noteikumu 42.8 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir vismaz 5 000 euro;

42.352. avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līgumā iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

42.353. finansējuma saņēmējam iesniegts avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības."

45. Papildināt ar 42.36 punktu šādā redakcijā:

"42.36 Šo noteikumu 18.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros var saņemt vienreizēju avansa maksājumu par šo noteikumu 42.12 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām, ievērojot šādus nosacījumus:

42.361. pakalpojuma līguma summa par šo noteikumu 42.12 punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir vismaz 3 000 euro;

42.362. avansa maksājums nepārsniedz 35 % no pakalpojuma līgumā iekļautajām attiecināmajām izmaksām;

42.363. finansējuma saņēmējam iesniegts avansa maksājuma pieprasījums un noslēgtais pakalpojuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina uzņemtās saistības."

46. Izteikt 51.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32., 33., 34., 34.1, 35., 37., 38., 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.9, 38.11, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 39., 40., 41., 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.10, 42.12, 42.13, 42.15, 42.16, 42.19, 42.20, 42.21, 42.23, 42.31, 42.33, 42.34, 43. un 45. punktā;".

47. Izteikt 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 1407/2013, regulas Nr. 1408/2013 vai regulas Nr. 717/2014 prasības, valsts atbalsta saņēmējs atmaksā finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."

48. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 90 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 35. un 36. punktā minētos nosacījumus."

49. Papildināt ar 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Šo noteikumu 20.10.2 un 21.7.2 apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās un attiecināmajās izmaksās veiktie grozījumi par atbalsta paplašināšanu vai atbalsta sliekšņu paaugstināšanu attiecas uz atbalstāmajām darbībām, kas uzsāktas no 2022. gada, izņemot veiktās darbības, par kurām finansējuma saņēmējs ir sniedzis atbalstu."

50. Papildināt ar 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Finansējuma saņēmēja pienākums ir iesniegt atbalstāmo darbību izmaksas apliecinošus dokumentus saskaņā ar to noteikumu redakciju, kas bija spēkā šo atbalstāmo darbību apstiprināšanas brīdī."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

23.04.2022