Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Talsos 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 8, 20. p., lēmums Nr. 106)

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46. pantu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novada" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumos ar jaunu 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 Personām par ēkas daļu (telpu, telpas grupu), kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana vai izmitināšana, ja tajā tiek izmitināts viens vai vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē - 90 % no Nodokļu summas"

2. Papildināt noteikumos ar jaunu 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Personām par ēkām vai to daļu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja persona tajā nodarbina:

8.1.1. ne mazāk kā 1 Ukrainas civiliedzīvotājus atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē - 25 % no Nodokļu summas;

8.1.2. ne mazāk kā 10 Ukrainas civiliedzīvotājus atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē - 50 % no Nodokļu summas;

8.1.3. ne mazāk kā 15 Ukrainas civiliedzīvotājus atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē - 70 % no Nodokļu summas."

3. Papildināt noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā:

" - personai par ēkas daļu, kuras funkcionālā izmantošana ir dzīvošana vai izmitināšana, ja tajā tiek izmitināts viens vai vairāki Ukrainas civiliedzīvotāji;

- personai par ēkas daļu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, un tiek nodarbināti Ukrainas civiliedzīvotāji;

- 1991. gada barikāžu dalībnieks."

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Saistošo noteikumu Nr. 9 "Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) papildināti ar personu loku, kuras izmitina vai nodarbina Ukrainas civiliedzīvotājus atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi papildināti ar diviem punktiem, kuros noteikts, ka:

1. persona sev piederošajā ēkā, kura funkcionālā izmantošana ir dzīvošana vai izmitināšana, izmitina vienu vai vairākus Ukraiņu civiliedzīvotājus;

2. personai par ēku vai tās daļu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un tajā tiek nodarbināti Ukrainas civiliedzīvotāji atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. panta izpratnē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Paredzētie atvieglojumi samazinās nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus.

Ietekmi uz Pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt precīzi, to ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un saņemto iesniegumu skaits.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs sabiedrības mērķgrupu - nodokļa maksātājus, kuriem atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiek piemēroti nodokļa atvieglojumi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumi tiks publicēti www.likumi.lv , kā arī publicēti portālā www.talsunovads.lv.

Noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Talsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas "Īpašumu un vides aizsardzības nodaļa".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

22.04.2022