Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 240

Rīgā 2022. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 22 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta piekto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 164. nr.; 2013, 218. nr.; 2020, 247. nr.; 2021, 123A. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamām personām ar invaliditāti (turpmāk - izglītojamā persona) pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta) piešķir no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai (turpmāk - asistenta pakalpojums), prasības asistentam, kā arī asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, izglītojamā persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādē iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, norādot darbības, kuru veikšanai nepieciešams asistenta pakalpojums. Iesniegumā var norādīt asistenta pakalpojuma sniedzēju. Ja asistenta pakalpojums nepieciešams izglītojamai personai ar I vai II invaliditātes grupu, izglītojamā persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniegumam pievieno pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu vai iesniegumā informē izglītības iestādi par šāda novērtējuma esību."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Izglītības iestāde izskata iesniegumu, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, tai skaitā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - valsts komisija) un pašvaldības sociālā dienesta, kā arī pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un informē par to izglītojamo personu un tās likumisko pārstāvi."

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Izglītības iestāde ar asistentu noslēdz līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu izglītojamai personai. Līgumā norāda asistenta pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, atlīdzību par asistenta pakalpojumu un atlīdzības samaksas kārtību. Ar līguma nosacījumiem iepazīstina izglītojamo personu un tās likumisko pārstāvi."

5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja valsts komisijas atzinumā par īpašas kopšanas nepieciešamību izglītojamai personai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir veiktas izmaiņas, valsts komisija pēc saskaņošanas ar izglītojamo personu vai tās likumisko pārstāvi par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informē izglītības iestādi."

6. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja pašvaldības sociālais dienests ir veicis izmaiņas asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtējumā, sociālais dienests pēc saskaņošanas ar izglītojamo personu vai tās likumisko pārstāvi par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informē izglītības iestādi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

22.04.2022