Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā

Izdarīt Starptautiskās palīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2008, 74. nr.; 2009, 94. nr.; 2013, 188., 222. nr.; 2016, 249. nr.; 2020, 21. nr.; 2021, 234.A nr.) šādus grozījumus:

9. pantā:

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Lai pārbaudītu, vai uz projekta iesniegumā minēto personu nav attiecināms šā panta astotās daļas 4. punktā noteiktais, Ārlietu ministrija un aģentūra iegūst ziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Ārlietu ministrija un aģentūra minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīga saņemt, neprasot projekta iesniedzēja un citu šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu piekrišanu. Ārlietu ministrija un aģentūra iegūst ziņas arī par personām, kuras minētas, īstenojot aktivitātes saskaņā ar šā likuma 5. panta 6. punktā noteikto apstiprināšanas procedūru.";

papildināt astoto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) projekta iesniedzējs vai persona, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, vai cita projekta iesniegumā minētā persona ir sodīta vai juridiskajai personai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 17. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 30. martā

13.04.2022