Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 209

Rīgā 2022. gada 23. martā (prot. Nr. 17 44. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"

Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. 2021. gadā - 2 555 581 euro apmērā;".

2. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. 2022. gadā - 2 254 380 euro apmērā."

3. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (​pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 23. marta
rīkojumam Nr. 209

"Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 29. jūnija
rīkojumam Nr. 455

Atbalstītie augstas gatavības pašvaldību investīciju projekti izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums

Nr. p. k.

Pašvaldības nosaukums

Izglītības iestādes nosaukums

Kopējais investīciju projekta finansējums, euro

Valsts budžeta finansējuma apmērs

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

kopējais valsts budžeta finansējums, euro

2021. gadā

2022. gadā

kopējais pašvaldības līdzfinansējums, euro

2021. gadā

2022. gadā

euro

% no kopējās valsts budžeta finansējuma summas

euro

% no kopējās valsts budžeta finansējuma summas

euro

% no projekta kopējām izmaksām 2021. gadā

euro

% no projekta kopējām izmaksām 2022. gadā

1. Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes pilsētas sākumskola

190 000,00

161 500,00

64 600,00

40 %

96 900,00

60 %

28 500,00

11 400,00

15 %

17 100,00

15 %

2. Dobeles novada pašvaldība Auces vidusskola 467 483,50 397 360,98

160 000,00

40 %

237 360,98

60 %

70 122,52 28 235,29

15 %

41 887,23

15 %

3. Ādažu novada pašvaldība Ādažu vidusskola

470 600,00

400 000,00

160 000,00

40 %

240 000,00

60 %

70 600,00

28 235,00

15 %

42 365,00

15 %

4. Cēsu novada pašvaldība Cēsu Valsts ģimnāzija

251 543,27

213 811,78

85 524,71

40 %

128 287,07

60 %

37 731,49

15 092,60

15 %

22 638,89

15 %

5. Gulbenes novada pašvaldība Lejasciema vidusskola 180 290,00 153 246,50

82 280,00

54 %

70 966,50

46 %

27 043,50 14 520,00

15 %

12 523,50

15 %

6. Gulbenes novada pašvaldība Rankas pamatskola

470 589,00

400 000,00

160 000,00

40 %

240 000,00

60 %

70 589,00

28 235,60

15 %

42 353,40

15 %

7. Gulbenes novada pašvaldība Stāķu pamatskola 159 720,00 135 762,00

61 710,00

45 %

74 052,00

55 %

23 958,00

10 890,00

15 %

13 068,00

15 %

8. Gulbenes novada pašvaldība Tirzas pamatskola 193 533,53 164 503,50

82 280,00

50 %

82 223,50

50 %

29 030,03

14 520,00

15 %

14 510,03

15 %

9. Valmieras novada pašvaldība Rubenes pamatskola 130 314,25 110 767,11 110 767,11

100 %

0,00

0 %

19 547,14 19 547,14

15 %

0,00

0 %

10. Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 121 726,88 103 467,85

100 291,50

97 %

3 176,35

3 %

18 259,03 17 698,50

15 %

560,53

15 %

11. Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas Centra vidusskola

295 793,31

251 424,31

238 853,10

95 %

12 571,21

5 %

44 369,00

42 150,55

15 %

2 218,45

15%

12. Preiļu novada pašvaldība Preiļu 1. pamatskola 262 044,84 222 738,11

127 000,37

57 %

95 737,74

43 %

39 306,73

22 411,83

15 %

16 894,90

15 %

13. Smiltenes novada pašvaldība Raunas vidusskola

182 395,87

154 895,87

154 895,87

100 %

0,00

0 %

27 500,00

27 500,00

15 %

0,00

0 %

14. Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas 64. vidusskola 595 035,67 398 673,90

160 000,00

40 %

238 673,90

60 %

196 361,77 78 805,97

33 %

117 555,80

33 %

15. Rīgas valstspilsētas pašvaldība Franču licejs

600 000,00

400 000,00

160 000,00

40 %

240 000,00

60 %

200 000,00

80 000,00

33 %

120 000,00

33 %

16. Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas Juglas vidusskola

600 000,00

400 000,00

160 000,00

40 %

240 000,00

60 %

200 000,00

80 000,00

33 %

120 000,00

33 %

17. Balvu novada pašvaldība Rugāju novada vidusskola

77 448,97

65 831,62

65 831,62

100 %

0,00

0 %

11 617,35

11 617,35

15 %

0

0 %

18. Saldus novada pašvaldība Saldus vidusskola

140 000,00

119 000,00

119 000,00

100 %

0,00

0 %

21 000,00

21 000,00

15 %

0

0 %

19. Kuldīgas novada pašvaldība Skrundas vidusskola

58 900,00

50 065,00

50 065,00

100 %

0,00

0 %

8 835,00

8 835,00

15 %

0

0 %

20. Smiltenes novada pašvaldība Palsmanes pamatskola

72 780,06

61 863,05

30 931,53

50 %

30 931,52

50 %

10 917,01

5 458,51

15 %

5 458,50

15 %

21. Valmieras novada pašvaldība Valmieras sākumskola 553 911,11 376 659,55

160 000,00

42 %

216 659,55

58 %

177 251,56

75294,12

32 %

101 957,44

32 %

22. Ventspils valstspilsētas pašvaldība Ventspils 4. vidusskola

80 458,00

68 389,00

61 550,00

90 %

6 839,00

10 %

12 069,00

10 862,00

15 %

1 207,00

15 %

Kopā

6 154 568,26 4 809 960,13 2 555 580,81

53 %

2 254 379,32

47 %

1 344 608,13 652 309,46

20 %

692 298,67

23 %

"

23.03.2022