Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas

1. pants. Atsavināt sabiedrības vajadzībām — Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas:

1) nekustamā īpašuma "Aires" Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā (kadastra Nr. 4466 004 0117, reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Demenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000041390), sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 4466 004 0133) daļu 0,08 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 1. pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 2. pielikumā;

2) nekustamā īpašuma "Bagātības" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra Nr. 6084 004 0334, reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Piedrujas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000163549), daļu — zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 004 0334) daļu 0,02 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala atsavināmās daļas robežas attēlotas šā likuma 3. pielikumā, un atsavināmās daļas robežu apraksts dots šā likuma 4. pielikumā;

3) nekustamā īpašuma "Lazdiņi" Šķaunes pagastā, Krāslavas novadā (kadastra Nr. 6092 006 0146, reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Šķaunes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000245329), daļu — zemes gabalu (kadastra apzīmējums 6092 006 0417) 0,1306 hektāru platībā.

2. pants. Šā likuma 1. pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

3. pants. Iekšlietu ministrija šā likuma 1. pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprina zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 10. martā.
Valsts prezidents E. Levits
Rīgā 2022. gada 22. martā
Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Latvijas Republikas valsts robežas joslas
ierīkošanai uz Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
1. pielikums
Nekustamā īpašuma "Aires" Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 4466 004 0133) atsavināmās daļas robežu shēma

Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Latvijas Republikas valsts robežas joslas
ierīkošanai uz Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
2. pielikums
Nekustamā īpašuma "Aires" Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 4466 004 0133) atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr. p. k.Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.12*–1–2–5–9*Uz ziemeļiem pa sauszemes līniju, kas ir valsts robežas joslas robežas līnija
2.9*–10*–11*–12*Uz dienvidiem pa zemes vienības (kadastra apzīmējums
4466 004 0115) robežu
Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Latvijas Republikas valsts robežas joslas
ierīkošanai uz Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
3. pielikums
Nekustamā īpašuma "Bagātības" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 004 0334) atsavināmās daļas robežu shēma

Likuma "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
Latvijas Republikas valsts robežas joslas
ierīkošanai uz Latvijas Republikas un
Baltkrievijas Republikas valsts robežas"
4. pielikums
Nekustamā īpašuma "Bagātības" Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, sastāvā esošā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 004 0334) atsavināmās daļas robežu apraksts
Nr. p. k.Robežposmu numurs saskaņā ar plānuPlāna situācijas elementi, pa kuriem noteikta robeža
1.A–BUz ziemeļaustrumiem krustpunkts ar zemes gabalu (kadastra apzīmējums
6084 004 0341)
2.B–CUz austrumiem pa zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 004 0342) robežu
3.C–DUz dienvidiem pa zemes gabala (kadastra apzīmējums 6084 004 2004) robežu
4.D–AUz rietumiem un ziemeļiem pa sauszemes līniju, kas ir valsts robežas joslas robežas līnija
23.03.2022