Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

Izdarīt Zemes pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 228. nr.; 2016, 189. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 201. nr.; 2019, 57., 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6. panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā" ar vārdiem "teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā".

2. Izteikt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Visiem jaunveidojamiem zemes gabaliem, izņemot starpgabalus, nodrošina piekļuvi no pašvaldības ceļa vai ielas vai šā likuma 8.1 panta kārtībā noteikta pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas vai arī nodrošina piekļuvi no valsts autoceļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu pievienošanu valsts autoceļiem."

3. Izteikt 16. panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Jūras piekrastes joslas robežas nosaka un aktualizē kartogrāfiski pēc jūras krasta līnijas noteikšanas un jūras augstākās bangas robežas apstiprināšanas."

4. Papildināt 17. panta sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Līdz brīdim, kad zemes gabals ir ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, Ministru kabinets var izdot rīkojumu par šā zemes gabala piekritību valstij, ja tas nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai."

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 5. punkta 6. apakšpunktā skaitli "2021." ar skaitli "2023.";

aizstāt 10. punktā vārdus "piektā daļa" ar vārdiem "sestā daļa";

papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 15. panta devītajā daļā noteikto prasību attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti par jūras piekrastes ūdeņiem un jūras piekrastes sauszemes daļu nepiemēro līdz jūras piekrastes joslas pirmreizējai reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un gada laikā pēc tās."

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 3. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 16. februārī

02.03.2022